Geschiedenis van Brabant in stripvorm verschenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-10-2012 | Gewijzigd op: 13-10-2012
Vrijdagmiddag 12 oktober 2012 is in aanwezigheid van de Commissaris der Koningin Wim van de Donk en met René Bastiaanse als directeur van het BHIC en tevens de gastheer in de Citadel het eerste exemplaar gepresenteerd van 'Brabant, Daar brandt nog licht' , een geschiedenis van Brabant in stripvorm.Met de aanwezigheid van de Commissaris, die uit een Statenvergadering was weggelopen,  wat  'voor een vooriztter daarvan zeer ongebruikellijk is,' aldus de CdK,  werd het belang van dit populairfe geschiedenisboek onderstreept.

BHIC directeur René Bastiaanse.

René Bastiaanse gaf het in zijn welkomstwoord in de Citadel, waar een grote schare van aandeelhouders en andere belangstellenden waren samen gekomen, al aan. 'Er is bij de mensen steeds meer behoefte ergens bij te horen. Geschiedenis kan bij die sociale behoefte een rol spelen. Dit boek Geschiedenis over Brabant  met tekeningetjes en vaak humoristisch balloonteksten, is luchtig en boeiend. Het is historisch verantwoord en dat is belangrijk,' sprak Bastiaanse, die nog aangaf, dat dit boek zichzelf verkoopt. Als je het opent ben je verkocht.'Boven: vlnr.: Danker Jan Oreel [illustrator], schrijver Henk Wittenberg en Commissaris der Koningin Wim van de Donk in de Citadel.
-Rechts boven: De toespraak van de comissaris, die begon met het bericht dat vanmiddag de Provinciale Staten heben besloten Eindhoven te kandideren om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te zijn.
-Rechts: Onder de aanwezigen waren vele aandeelhouders en andere belangstellenden  en archiefmedewerkers
.

foto's © paul kriele,12 oktober 2012.

de aandeelhouders
Onder de aanwezigen bij de presentatie in de Citadel waren  ruim 200 aandeelhouders. Met 250 personen hebben zij elk een aandeel van  € 100 betaald, ofwel 250 x € 100 is de kostprijs van €25.000. Ze krijgen dat bedrag terug als er 35.000 exemplaren van het boek worden verkocht. Oreel en Wittenberg hadden als startkapitaal € 25.000 nodig, maar dat kregen zij niet van de bank. Dus bedachten zij de vorm van aandelen. 
In hun bijdrage gingen de initiatiefnemers Oreel en Wittenberg in op de aanloop naar het boek en de technische samenstelling, zoals de keuze van de onderwerpen, waarbij het BHIC heeft geholpen en de manier van indelen, de techniek van het bewerken van oude foto's, en het produceren van de de postzegelvormige plaatjes en teksten. 

 Behalve de cabaretier Mark van de Veerdonk had ook  een ensemble met Brabantse volksliederen, onder leiding van Ben Hartman, aandeel 
een aandeel in het programma rond de Brabantse geschiedenis.


foto © paul kriele, 12 oktober 2012.

Toespraak van de Commissaris
Wim van de Donk benadrukte ook het belang van de Geschiedenis. ' Wie schrijft of onderzoekt over/in de geschiedenis van Brabant, vindt mij aan zijn zijde. Geschiedenis is niet iets van de geschiedenis, maar voor de toekomst van belang. 
Als je niet weet waar je vandaan komt, kun je ook niet vertellen waar je naar toe gaat,' zei Van de Donk veel zeggend.
'Wat hier gebeurt is heel belangrijk,' aldus de Commissaris die ook het belang van een -zoals in dit boek toegepaste-verantwoorde historie onderstreepte.
Met dit boek investeer je in cultuur historie en in de cultuur historie ligt de waarde van de samenleving,' aldus Van de Donk.


Terug naar boven