Expo over Jacques de Bresser 1908 - 1986 - 2008

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-07-2008 | Gewijzigd op: 04-09-2008

Bij gelegenheid van de 100ste geboortedag van Jacques de Bresser wijdt Museum de Bouwloods een expositie aan deze beeldhouwer. De expo met uiteenlopend werk van de Bosschenaar, die op 30 september 1986 overleed, is opgezet door diens kinderen de tweeling Jos & Anneke, Wout, Lenie. en Jacques de Bresser.


Jacques de Bresser maakte als 14-jarige in het atelier van Van Bokhoven en Jonkers kennis met het vak. Zijn opleiding volgde hij op de Ambachtschool en later de Avondschool [tekenen en later middenstand] en aan de KTA bij Piet Slager en beeldhouwer Jacques Goossens.

In 1934, het jaar van zijn trouwen, kwam hij aan de St Jan te werken, maar vestigde zich tussen 1951-1961 als zelfstandige uit onmin over een reorganisatie. Dat was in de tijd van de restauratie-architect Piet van Kessel. Ook als zelfstandig kunstenaar richtte de Bresser zich op religieus werk. ‘Ik zag geen aanleiding mee te doen met de moderne of abstracte kust’.
De man, die in 1961 terugkeerde in de bouwloods, werkte in totaal 50 jaar aan de vervanging van de beelden op en aan de kerk.
Ook andere kerken, particulieren bezitten werk van Jacques de Bresser.die bekend stond om zijn zorgvuldigheid en schone manier van werken. De Bresser zag het beeldhouwvak als broodwinning. Hij kon, zo bleek uit een interview in 1983, nog steeds in extase raken van de kathedraal.

In het najaar van 1993 verscheen de bundel die ‘het leven van de kunstenaar in beeld’ bracht. Dat beeld bleef door een fotobeschrijving helaas onvolledig. De expositie , die zaterdag 2 augustus 2008 aanvangt [tot november 2008] vormt een gelegenheid voor een herkansing.

Voor zijn werk werd Jacques de Bresser door kerk en overheid onderscheiden.