Binnenkort aanleg groene daktuin op parkeergarage Wolvenhoek

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-01-2019 | Gewijzigd op: 31-01-2019
Begin februari 2019 begint de gemeente met de aanleg van de groene daktuin op het bovendek van Parkeergarage Wolvenhoek. De aanleg is een uitwerking van de motie ‘Groene oase Wolvenhoek’ van mei 2017 !!.  
In de afgelopen periode is er een ontwerp gemaakt en de omgeving betrokken. Dit plan is getoetst op (constructieve) haalbaarheid, veiligheid voor de bezoekers van de daktuin en op (mogelijke) overlast naar de omgeving. Met deze uitwerking wordt een ontmoetingsplek en meer vergroening en biodiversiteit in een versteende omgeving gecreëerd.  
 
Omdat voor de aanleg bouwmaterialen met een kraan naar boven moeten worden gehesen, wordt de Waterstraat op 4 en 11 februari tijdelijk afgesloten. De daktuin, waarvoor de  werkzaamheden vóór 1 maart 2019 zijn afgerond, wordt dit voorjaar in gebruik genomen.  
  
Bericht van 25 mei 2017 Dak parkeergarage Wolvenhoek toch deels stadstuin
In de komend raadsvergadering krijgt de gemeenteraad het voorstel voorgelegd voor de inrichting van het parkeerdek van de garage Wolvenhoek tot stadstuin. Het gaat om het achterste deel grenzend aan de Binnendieze. 
Het voorstel volgde uit een motie van D66 [zie hieronder] toen bleek dat de twee voorstellen voor die stadstuin niet kostenneutraal konden  worden verwezenlijkt.
B&W zeggen er wel bij dat het niet alleen gaat om een  vergroening van een versteende omgeving, maar ook om de toegevoegde waarde van een verblijfsruimte.. 
Bij het voorstel voegen B&W nu ook enkele sfeerimpressies. Niet de HAS of Hervion, maar een specialist zal worden gevraagd om een vrijblijvende offerte te maken. Eenmalige investeringskosten € 40.000.  Jaarlijks exploitatiekosten € 35.000 [verlies opbrengst parkeerplaatsen,  kapitaalslasten en onderhoud]. 

Bericht van 8 november 2016 Door motie van D66 komt er 'Groene  oase bovendek Wolvenhoek'

Nu blijkt dat de gemeente het bovendek van de parkeergarage Wolvenhoek niet wil vergroenen dient D66 een motie.De winnende ontwerpen van de BAI* bleken niet realiseerbaar te zijn. Daarom wil D66 het dek toch vergroenen: maak er een mini-stadspark van. De partij kreeg een meerderheid van stemmen achter de motie die er van uit gaat dat eind 2017 daar een groene oase ontstaat.
 
Parkeerdek garage Wolvenhoek.
Vergroend parkeerdek garage Wolvenhoek.

*Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) pakte in 2015, middels een ideeënprijsvraag, het idee van D66 op om het bovendek van De Wolvenhoek om te vormen naar een groene oase.  In 2016 zijn de twee winnenden ontwerpen door de gemeente op haalbaarheid onderzocht. De totale kosten voor beide ideeën variëerden van € 1,2 tot ruim € 1,8 miljoen. Daarom werd afgezien van de uitvoering.

Terug naar boven