Rapport I&O geeft kansen aan betere markthandel

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-01-2013 | Gewijzigd op: 27-01-2013
De Bossche warenmarkt, die door het bureau I&O Research is onderzocht, moet professioneler worden opgezet.
Hoewel een meerderheid [58%] vóór verlenging is, gaat de woensdagse markt korter duren, want in de wintermaanden ligt die wens er niet. Korter sluiten in de winter wil 55% van de kooplieden.

De Bossche markt.
Een betere opstelling en een scherpere handhaving[aanwezigheid kooplieden en inperking (brom-)fietsverkeer] zijn bijv. twee aanbevelingen uit het rapport van I&O.

foto © paul kriele, 7 november 2012.

Dat de markt minder wordt bezocht [conclusie van 55% van de marktkooplieden] ligt niet aan de markt [koopman], maar aan het vertrek van het GZG en de crisis en ook in mindere mate aan de opstelling. Maar dat laatste is aan verbetering onderheving, zeggen de ondernemers. Ook handhaving [aanwezigheid kooplieden en inperking (brom-)fietsverkeer] staat ter discussie. Daar zou ook wat aan verbeterd kunnen worden.
Dat alles staat in het donderdag 24 januari verschenen rapport 'Naar de beste woensdagmarkt',  waarin meningen van marktkooplieden, winkeliers. horeca-ondernemers en bezoekers zijn opgenomen.
Het I&O, pleit voor meer samenwerking [p.r.-acties, evenementen e.d.] met de omliggende ondernemers. Overigens was van deze groep [horeca en winkeliers] de respons op de enqête niet erg groot.

De markcommissie gaat  nu een advies aan B&W uitbrengen, waarop het slotbesluit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.