Thematisch boek over archeologie 1977-2012 in 2017

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-09-2015 | Gewijzigd op: 30-09-2015
De BAM, afdeling archeologie, brengt in 2017 een boek uit met daarin alle archeologische onderzoeken van1977-2012. Overigens is de BAM [Groot Tuighuis] dat verplicht en hoort publicatie bij het onderzoekswerk.

Dit keer komen niet de onderzoeken met hun locaties op rij te staan, maar is het boek ingedeeldi n thema's, zoals  onder meer: ambachten, religieus leven, huizenbouw door de eeuwen heen, verkaveling, materiële cultuur en vestingwerken.

-Rechts boven: Voordat er maar iets aan bouw of aan opgravingen begon, werden er
najaar 2009 door Dufix grondboringen verricht.

-Boven: Opgravingen Beurdsestraat in april 2010 op een van de vroeger al bewoonde percelen langszij de Beurdsestraat .
-Rechts: Mariabeeldje en een bord met religieuze tekens uit het voormalige Jezuïetenklooster dat op het huidige terrein vvan Het Noordbrabants Museum heeft gestaan
.
foto © paul kriele,  7 oktober 2009 en 10 april 2010.
..

Aanvankellijk zou het boek in 2016 verschijnen, zoals het 'Concept Voorstel Bezuinigingen 2016' vermeldt, maar Eddy Nijfof zegt in een toelichting op dit boek dat het een jaar is vooruitgeschoven. De redactie wordt gevormd door Eddy Nijhof en Ronald van Genabeek.

Ambachten en religieus leven
Op het terrein langszij de  Beurdsestraat stonden twee eeuwen geleden en nog vroeger diverse ambachtshuizen, waaronder dat van een schoenmaker. Uit de beerputten die er werden aangetroffen kwam schoenmakersmateriaal te voorschijn. Er werd  ook een stookvuur blootgelegd. Beerputten bevatten meestal belangrijk materiaal [beentjes en klein huisraad] waaruit eetgewoonten en andere gebruiken herleidbaar zijn.

Het terrein langs de Mortel was vooral interessant door de historie als klooster met haar functionele bijgebouwen, zoals een bakkerij, een ziekenzaal en paardenstallen. Door dat terrein liep,  zoals pas bij de opgravingen bleek, dwars een zijtak van de Binnendieze.

Terug naar boven