Resultaten van Archeologie MÓximakanaal

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-01-2016 | Gewijzigd op: 14-01-2016
De resultaten van archeologisch onderzoek op zes locaties waar het Màximakanaal is gekomen, zijn gepubliceerd. Het gaat onder meer om de Koornwaard, Oude Graafse baan, Heinis en Empelse dijk. Het doel was het documenteren van gegevens en het veilig stellen van materiaal. In de Koornwaard kwamen de oudste vondsten boven water: drie botfragmenten van een mammoet uit het Pleistoceen. Eerder werden daar al door de Verhagens in1978 gelijksoortige vondsten[mammoet en rendieren] gedaan, maar ook in de Groote Wielen.
Maar in de Koornwaard zijn tevens de jongste vondsten gedaan van paardenbotten[late pre-historie] en kolenkalksteen dat in de 17e eeuw als bouwmateriaal werd gebruikt.

De Koornwaard waar voor het graven van de kanaalomleiding onderzoek werd verricht.
foto © 9 juli 2013, rws.
 


De conclusie van het onderzoek op /nabij de Empelsedijk gaf aan dat die iets hogerop was gelegen. Daar zijn ook 12e eeuwse sporen van bewoning gevonden. De grootste verrassing was het boven komen van een speer-of laspunt met een stukje steel. De punt en de steel dateren uit de Bronsstijd.

Natuurgebied
De Heinis met weilanden,
bosschages en diepe wielen.

Op de Heinisdijk, waarvan de oorsprong 40 m zuidelijker lag, troffen de archeologen o.a. sporen van karren een recent funderingsbed van een weg van 3,9m breed aan.
Onder de Graafsebaan kwamen menselijke botten afkomstig van het St. Janskerkhof, locatie bouwloods te voorschijn. Die zijn toen 1984 naar het erf van Van Alebeek verplaatst.