Presentatie in Groot Tuighuis: ARCH een magazine over archeologie

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-05-2017 | Gewijzigd op: 12-05-2017
 Vrijdagmiddag 12 mei 2017 werd in het Groot Tuighuis het nieuwe magazine ARCH, dat over archeologie gaat gepresenteerd. De magazineuitgever en initiatiefnemer van ARCH is Pieter Pronk die al van jongs af aan in archeologie is geïnteresseerd . Rond zijn 15e begon Prionk met zijn eerste opgravingen:  wedstrijdjes zoeken in de grond. Op zijn 18e kwam er al zijn eerste mini-expositie van vondsten. Die vondsten te delen, daaruit ontstond in 2015 zijn eerste magazine 'Poldervondsten'.  En najaar 2016 begon het bij de archeoloog en bladuitgever opnieuw te kriebelen.
Zo is het gekomen.
Voor ons ligt een glanzend en toppi verzorgd [qua layout van Wim IJff]  magazine dat onder redactie staat van Lonneke Voets.

Links: De cover van ARCH waarin steeds ook aan
Den Bosch gerelateerde onderwerpen zijn opgenomen
.
Gastheer en archeoloog Ronald
 van Genabeek die de link legde
van een militair Tuighuis naar archeolgie
ontvangt bloemen van Pieter Pronk.


foto's © paul kriel, 12 mei 2017.
 

De doelgroep ziet Pronk breed: voor professionals en voor de liefhebbers van archeologie. Volgens Pronk, afkomstig uit Wogmeer, is  archeologie actueler dan ooit en in die behoefte  naar verhalen over vondsten en  op een moderne manier gepresenteerd, daarin voorziet ARCH, dat vier maal per jaar verschijnt.
Een van de artikelen gaat over 'Het eten van de Bossche Minderbroeders'. Deze paters hadden een kloostercomplex achter de 'nieuwe V&WD' langszij wat nu Minderbroederstraat heet. Dat perceel kregen zij van de Hertog van Brabant.. 

....
-Boven: De opmaak en lay out komt
van Wim IJff van  www.wimzelf.nl

-Rechts boven:
Eindredactrice Lonneke Voets.

-Rechts: Arjan Schutte van
de Nederlandse Vereniging van archeologische opgravingsbedrijven.
die blij is met ARCH omdat nu
ook het grote publiek kennis kan
nemen van het werk van archeologen.

 
..
De vriendin van Pieter Pronk,  Monique,  
die een eigen cateringsbedrijf heeft,
deelt 'Klotendolken' uit refererend aan
een van de artikelen in ARCH 'Klotendolk of Nierdolk
?'
 
  foto's © paul kriele, 12 mei 2017.

In zijn inleiding sprak stadsarcheoloog  Ronald van Genabeek over de  geschiedenis van dit Groot Tuighuis. Omdat in ARCH het juist gaat over de verhalen achter de archeologische vondsten hebben wij graag medewerking verleend aan deze presentatie. De volgende spreker, Arjan Schutte van de Nederlandse Vereniging van archeologische opgravingsbedrijven, benadrukte dat er veel commerciële bedrijven zijn die aan archeolgie doen. 'Hierdoor komt het grote publiek nauwelijks iets te weten van dat werk en het resultaat dat ze boeken . Daarom ben ik heel blij met dit tijdschrift dat archeologie dichter bij dat publiek brengt.'

Na afloop van de presentatie ontving de betrokkenen allen een boeket bloemen van Pieter Pronk,  die zichtbaar blij was met de doop van dit magazine. 
Terug naar boven