Bijna 10.000 jaar oude vuurstenen in Bossche Broek gevonden

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-11-2012 In het Bossche Broek zijn in de afgelopen week, bij de aanleg van een paddenpoel langs de Sterrenbosweg,  fragmenten van  tienduizend jaar oude -bewerkte- vuurstenen aangetroffen. De medewerker van de BAM [Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten] dateert de fragmenten uit het Mesolithicum, ofwel ze zouden tussen de 7.000 en 9.000 jaar oud zijn.

Stenen gevonden bij graafwerkzaamheden in de polder[Sterrenbosweg] van het Bossche Broek.
De BAM noemt de vuursteenfragmenten: 'een bijzondere archeologische vondst'
.
 


Vondsten uit Mesolithicum leiden tot meer aandacht voor het Bossche Broek
De vuursteenvondsten zijn gevonden op enkele decimeters onder het maaiveld. Vermoedelijk lag het toenmalige maaiveld iets lager ten opzichte van de directe omgeving en is het afgedekt door latere zandlagen, waardoor  het later niet verstoord raakte. De vondsten zijn daarom op hun oorspronkelijke plek verzameld. Maar dit vuursteen komt van nature niet voor in de Bossche Broek en is door mensen verzameld langs de oevers van de Maas.
Voor de jagers-verzamelaars uit het Mesolithicum is dit een aantrekkelijk gebied geweest omdat er veel voedsel in de vorm van vissen, vogels en kleine zoogdieren te vinden was. 

Vindplaatsen uit het Mesolithicum was tot voor kort in en om de stad zeer bijzonder. Het zet de polder in een nieuw licht.
Voorheen was hier voor archeologie weinig aandacht. Op basis van de nieuwe vondsten wordt opnieuw bekeken of er nog meer mesolithische vindplaatsen te verwachten zijn.

Project “Genieten Rond de Dommel
De poel is gegraven als onderdeel van het project “Genieten Rond de Dommel”, dat uit allerlei maatregelen bestaat om het Bossche Broek als poort tot het Groene Woud aantrekkelijk te maken voor mens en dier. De poel vormt straks het leefgebied voor amfibieën (kikkers, salamanders).