Alsnog actie tegen flatscreen op mast Van der Valk Vught

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-09-2014 De reclamemast bij Motel Vught [Van der Valk] riep kritiek op van buurtbewoners en van milieuactivisten. De mast staat op Vughts grondgebied, dus bij de gemeente Den Bosch had klagen geen zin. ... Vught had, zoals Bastion Oranje op 25 november 2013 * meldde de procedure volledig doorlopen en geen grond gezien het plaatsen van de mast tegen te houden.
De lichtmast toen nog met een niet lichtgevend reclamebord.

foto © paul kriele, 23 november 2013.
Uitzicht vanuit de appartementen van Motel Valk in Vught op de toen nog onverlichte reclamemast.


Aangaande het aspect milieu, zegt een provinciewoordvoerder, dat alleen bepaalde vlindersoorten –volgens de Natuurbeschermingswet 1998- de mast hadden kunnen tegen houden. Maar dat ’.. licht is voor deze vlinders geen parameter’.

Nog één misser
Er resteert nog één misser in de procedure Frappant is wel dat in eerste instantie er een mast zonder groot flatscreen werd geplaatst. Later is aan de paal wel een lichtgevend deel toegevoegd..

Alsnog een actiegroep actief
Dat verlate plaatsen van een flatscreen maakt dat in het weekeind van 27-28 29 september 2014 toch een actiegroep is opgestaan die zich via facebook manifesteert.De groep, olv van Vincent Michels, roept anderen op bij de Provinciale klachtenlijn een klacht in te dienen.


Michels maakte een facebookpagina 'Lichtmastvandervalk Weg' aan.

In het kielzog van Michels heeft Toine van de Ven uit Vught [PvdA-GroenLinks] aangesloten. Pas nu blijkt dat er voorafgaand aan het aanbrengen van een flatscreen geen lichtonderzoek heeft plaatsgevonden.

*Fragment uit artikel Bastion Oranje dd. 25 november 2013. Sedert begin november 2013 staat bij Hotel Valk in Vught een 30 meter hoge reclamezuil. Het geval met een reklamebord en een toekan er bovenop, staat 10 meter van de openbare weg en voldoet aan de voorwaarden van het bestemmingsplan. Kortom: de gemeente Vught heeft volgens de regels toestemming gegeven voor die reclamezuil met lichtbak. Er zijn deze maand ook al vragen in de Vughtse gemeenteraad gesteld, maar er waren volgens de wet geen belemmeringen, aldus een woordvoerder.

Zie voor volledig artikel Reclamemast bij hotel Vught dd. 25 november 2013.

Terug naar boven