Historie/berichten motel Van der Valk

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-08-2008 | Gewijzigd op: 19-05-2010
Op einde pagina: de Van der Valkstory

Berichten o.a. over:
Wassenaar beboet, Van der Valk Vught in verval , Onveilig Zuidbroekmotel, Gilze Rije dreigt sluiting, Lakse gemeente Tiel , Gezamenlijk onderzoek Ontslag werknemers Tiel, Landelijk onderzoek, Nog steeds geen bouwtekeningen, Nader onderzoek
De diverse motels waaronder Motel Vught en Motel Nuland
Linken :
de website van het Van der Valkconcern: www.valk.com
de website van Otto Knottnerus over de Valkvestiging Menterwolde:

Herstel miljoenen voor Gerrit 
november 2003
Het bericht van juni 2003 [hieronder] moest - zo blijkt- in novemebr 2003 worden gecorrigeerd: Van der Valk krijgt pas in noveember 2003 zijn 30 mipojoen Antillaiaanse guldens, ofwel 14 miljoen euro. ]Die overeenkomst van een vijf maanden terug werd door de oppositiepartij Frente Obrero Liberashon [FOL] tegengehouden. Nu die FOL wel in de regering zit, neigt ze er toe de overeenkomst wel te bekrachtigen. Daarbij tekent ze aan, dat verrekening van de schadeclaim van het cocnern wer met 3 miljoen is gereduceerd.

Miljoenen voor Gerrit  juni 2003
Gerrit van der Valk krijgt van het eilandbestuur van Curçao 13 miljoen euro uitgekeerd. Het is een genoegdoening in een proces dat Gerrit aanspande tegen die overheid. Van der Valk wilde in de jaren eind tachtig bij zijn nieuwe hotel een strand aanleggen. Die plannen werden ondanks een toezegging op het laatste moment gecancelled. Er zou wel elders een strand mogen komen, maar ook daar traineerde de overheid de vergunning.
In een juridisch gevecht eiste Gerrit 52 miljoen euro. Als schikking stelt Curaçao nu voor de ondernemer 13 miljoen uit te keren, maar.. hij moet de helft ervan opnieuw op het eiland investeren.

Martien van der Valk overleden  21 juni 2003
Donderdagavond 19 juni 2003 is Martien van der Valk op 43-jarige leeftijd overleden. De directeur van Motel Nuland en Zuidbroek, een van de zonen van Gerrit en Toos van der Valk, was genoemd naar zijn opa de oprichter van het concern. Hij kwam door een eenzijdig verkeersongeval om het leven. Op de weg A15 onder Tiel, raakte hij met zijn Mitshubitshi in een slip en botste tegen de vangrail, waar hij ter plekke overleed. Martien van der Valk wordt dinsdag 24 juni 2003/14.00 uur  na een kerkdienst in de Nulandse parochiekerk op het plaatselijk kerkhof begraven.
==========================
De val van het Van der Valkconcern

Inleiding
De twee grootste factoren die het Van der Valkconcern in zijn voortbestaan ernstig bedreigen:
1. Het te laat aantrekken van nieuw bloed/ nieuw management
2. het gebrek aan communicatie en marketing 

Het Van de Valkconcern gaat aan kortzichtigheid, eigenzinnigheid en gebrek aan inzicht in modern management ten onder.
Martin van der Valk zegt dat hij zich met communicatie en marketing nooit heeft beziggehouden....
Het zijn de kwalen van een familiebedrijf.
In door families geleide bedrijven [De Gruyter als sterk, Philips wat minder sterk voorbeeld] ]heersen te lang senioren die met hun jaren lange ervaring een machtspositie hebben ingenomen. Gerrit van de Valk [*1929] heeft al te lang aan het stuur gestaan, maar met Martin van der Valk dreigt het schip nog verder te zinken. De vijftigjarige Martin van der Valk, directeur van Avifauna, vertoont dezelfde kwalen als oom Gerrit.
Zoals diezelfde factoren indertijd De GRUYTER in zijn marktpositie naar beneden haalden, zo zit er ook een kwade genius binnen dit hotel/horecaconcern. Helaas zonder dat hij het zelf beseft of mogelijkerwijs zonder dat anderen de positie hebben deze te elimineren. Jaren verstrijken, zoals bij DE GRUYER, dan is het te laat om nog in te grijpen.
Martin van der Valk: ‘Een familiebedrijf zorgt voor unieke krachten..’ , maar hij beseft niet welke krachten daar tegen in werken.
‘Ja, enkelen van de zestig Van der Valks en aangetrouwden’, vertelt hij aan de redacteuren Peter Groenendijk en Ruud Sep, ’ bezitten niet de capaciteiten. Het is verdomd lastig om tegen een familielid te zeggen dat hij niet goed genoeg is voor de job.. ..’, aldus de opvolger van Gerrit. Gerrit is een oom van Martin ofwel een broer van zijn vader Klaas, die vroegtijdig overleed. Martin voelt zich niet de opvolger van zijn oom maar wordt door de familie wel als woordvoerder geafficheerd.Fout op fout
Maar diezelfde woordvoerder vergat bij de catastrofe in Tiel wel
1. de pers te woord te staan.
2. Eerst werd de oorzaak nog ontkend. Later werd pas erkend dat er fouten waren gemaakt 
3. Alsnog werd het onderzoek in eigen hand genomen
4. En ondanks geen bouwvergunning ging de directie toch eigenhandig aan het verbouwen etc etc..

Martin kan er beter de pakken bij neergooien en vlug de nieuwe generatie de leiding van het concern in handen geven.
De journalisten van de Brabant en Gelderland Pers, van wie zaterdag 4 mei 2002 een artikel stond afgedrukt, gingen in kabbelende analyse niet verder dan een feitenregistratie. Daardoor is het een vleiend getint verhaal geworden. Uit de softigheid is nog wel te concluderen dat zij de kans gemist de opstelling van een zakenman kritisch te benaderen. Deze directeur toont zich geen man met de kwaliteiten van moderne manager. Babbelend over een ‘ fantastisch bedrijf’ met een ‘ keuken die zich enorm heeft ontwikkeld’ , en ‘ ….luisteren naar wat de mensen elkaar te zeggen hebben..’ komen er wat human-intrest zaken boven.

Van de Valk gaat een digitale omslag maken, valt tussen de regels door nog te lezen. Als je in 2002 nog aan een digitaal tijdperk moet beginnen. Ja da’ s goed voor senioren. Maar in het geval van een vooruitstrevend concern wel wat laat.
Martin, woordvoerder van zestig vestigingen, gaat vogels fokken, zo eindigt het artikel van zaterdag 4 mei 2002. Hopelijk zijn die niet bestemd voor de soep van de Toekanrestaurants want dat keukenimago ligt nog steeds gevoelig bij het publiek. Daar is recent het bouwimago bovenop gekomen…
De conclusie valt niet moeilijk te maken: Met een Martin van der Valk aan de top dreigt dit concern nog meer zijn imago te verkwanselen.

2. Conclusies uit rapport 8 november 2002.
Het niet navolgen van de regels, overtreding van de brandveiligheidsvoorschriften, zich niet houden aan de bouw-en milieuregels. Dat is de conclusie die te lezen valt in een officieel rapport. Donderdag 7 november 2002 heeft minister Kamp [VROM] aan de Tweede Kamer dat rapport aangeboden. 
Het Vughtse motel wordt er ook in vernoemd. Met name de gebrekkige keukenvloer en het niet naleven van de brandveiligheidsvooschriften staan er in vernoemd. De gebreken waren niet van die aard dat sluiting noodzakelijk was.
In het algemeen verwijt het rapport de weinig constructieve medewerking van het concern in de richting van gemeenten. 
Van der Valk heeft 52 vestigingen in het land.

Berichten
Motel Vught vijftig jaar
-19 juni 2004
Hoewel de Witte aan de Bosscheweg in Vught al bijna 90 jaar bestaat kwam het pas sedert 1953 in handen van Gerrit en Toos van der Valk. Het echtpaar kocht dat etablissement -vermoedelijk- van de familie Schreiner die de uitpanning exploiteerde als lunchroom. Na een verbouwing ging De Witte over Gerrit van der Valk in 1954 open. Het echtpaar betrok er een riante woning. Daar groeide ook hun vijf kinderen op. Een van hen, Marij, heeft er nu met haar man Harrie Heinrichs h tbeheer. zie voor historie ook Motel Vught op deze pagina.

Valk speelt in Tiel de baas -17 juni 2004
NRC publiceerde in de zaterdagbijlage van 19 juni 2004 een achetgrondverhaal over de verbouwing van Motel Tiel. Dat is geen recapitulatie van procedures, maar een registratie waar de macht in dit Gelderse stadje ligt..
NRC, zaterdag 19 juni 2004.
Valk-vestiging beboet
Opnieuw is een Valk-vestiging beboet. Eind april 2003 werd restaurant De Bijhorst in Wassenaars veroordeeld ivm kinderarbeid en overtreding van de Arbeidstijdenwet. De directie had kinderen onder de zestien jaar te zwaar en te lang laten werken.
Van der Valk kreeg door de economische politierechter een boete van 22.000 euro opgelegd. 
Van der Valk in verval-  [Nieuwsbief Bastion Oranje, 2 september 2002]
Het Motel Vught sluit [nog niet] de rij in de reeks gebreken die de hotels en motels van het Van der Valkconcern vertonen. Onderzoeksbureua DHV zegt dat in Motel Vught de brandvoorschriften niet werden nageleefd. Het motel vertoont ook technische gebreken.
In de loop van het onderzoek was al betonrot in een deel van het restaurant geconstateerd. Maar ook de gemeente was nalatig: de ambtenaren hebben nauwelijks toegezien op toepassing van de regels aldus DHV. Er werd jarenlang gesjoemeld met vergunningen en regels werden niet nageleefd.
De directie is wel geschrokken van de waslijst van gebreken. Maar die gebreken ervaart zij niet als dreigend. ' Het is normaal dat een gebouw van een dergelijke leeftijd gebreken gaat vertonen,' zegt woordvoerder J. Bil.
Vught nam met drie andere Brabantse vestigingen deel aan een technisch onderzoek.
Van het Vughste gemeentebestuur krijgt Motel Vught, van oudsher De Witte, vier maanden om de tekortkomingen te verhelpen. Het motel blijft gewoon open.

Onveilig motel [Zuidbroek]

Motel Zuidbroek bij Groningen is onveilig, dat is gebleken uit onderzoek op last van het ministerie van VROM. Hoewel de resultaten pas in september 2002 bekend worden gemaakt heeft de gemeente Menterwolde daarover al vroegtijdig bericht.l De Eurohal, zoals de evenementen hal van het motel heet, is met name onveilig: er zijn teweinig sprinklerinstallaties. De gemeente Menterwolde treft ook blaam omdat die in gebreke bleef over de verstrekking van vergunningen en de naleving van wettelijke regels.

Geen legionella- [26 juli 2002]
In motel Gilze Rijen is geen legionella in de waterleiding aangetroffen. Dat blijkt uit herhaald onderzoek. De constatering werd aanvankelijk op 12 juli 2002 gedaan tegelijk met de conclusies van het ingenieursbureau DHV.
Sluiting dreigt Gilze Rijen
Vrijdag 12 juli 2002 werd bekend dat de vestiging Gilze Rijen vanuit diverse opties niet deugt. Dat blijkt uit het rapport van het Ingenieursbureau DHV. Dit bureau heeft ook de andere drie Valkvestigingen in Brabant: Vught, Wouw en Nuland aan een onderzoek onderworpen. 
De gebreken betreffen constructiefouten en vergunningen die de verbouwing niet dekken. Bovendien is in de keuken de legionellabacterie geconstateerd. De directie ontkent..
Als niet voor september 2002 de gebreken zijn verbeterd hangt het motel sluiting boven het hoofd.  
De ontkenning viel niet meer vol te houden toen bleek dat het hoofd huishoudelijke dienst in het ziekenhuis van Oosterhout ligt vanwege een besmetting door .... die legionellabacterie. Dit feit werd voor de directie alsnog aanleiding de waterleiding te doen inspecteren.

Claim Motel Tiel opnieuw afgwezen 18 mei 2010
Het gerechtshof in Arnhem heeft op 17 mei 2010 de claim in hoger beroep van MortelTiel afgewezen. De claim was ingediend door het Valkconcern om meerdere partijen [naast de gemeente Tiel ook de Provincie en ProRail]  te laten delen in de gevolgen van het instorten van het parkeerdek van het motel in februari 2002.

Gemeente Tiel: claim belachelijk 
-[ANP, 29 november 2002]
De directie van Motel Tiel heeft bij de gemeente aldaar een schadeclaim ingediend van 10 miljoen euro. Als de ambtenaren beter hadden opgelet dan zou het dak van de parkeerdek niet zijn ingestort...., zo luidt kort de onderschrijving van de claim. Uit ondezoeken bleek inderdaad dat er nauwelijks toezicht heeft plaatsgevonden tijdens de bouw. Maar de gemeente Tiel reageert onthutst: Niet de ambtenaren waren fout maar de aannemer heeft op de aanbouw van het motel een bouwvallig dak aangebracht. 

Lakse gemeente Tiel-  [ANP, 4 juni 2002]
De gemeenteTiel heeft zich in allerlei bochten gewrongen om het Van der Valkconcern naar de zin te maken, zowel bij het aantrekken van een motel/restaurant, als bij lopende bouwaanvragen. Maar ook het Van der Valkconcern zelf blijkt nog steeds lak te hebben aan regels. 
'Vergunningen' staat niet in de vocabulaire van dit concern, zo blijkt keer op keer weer.
Dat is de uitslag van een rapport van een gemeentelijke [Tiel] onderzoekscommissie dat op dinsdag 4 juni 2002 werd gepresenteerd.

Heropening met reprimande Ministerie - [ANP, 6 mei 2002]
Het deels op 10 februari 2002 ingestorte hotel in Tiel is woensdag 7 mei 2002 heropend.
Het Ministerie van VROM heeft de gemeente Tiel berispt op haar houding inzake het vergunningenbeleid. Het hotel van Van der Valk bleek achteraf geen geldige gebruikersvergunning te bezitten.
De gemeente Tiel heeft tijdens de verbouwing in de jaren tachtig geen toezicht gehouden en is nauwelijks opgetreden tegen afwijkende ingrepen bij de aanleg van het parkeerdek. Ook daarna zijn ontrecht vergunningen evrleend voor een reclamemast en een extra ingang. 
Bij het naleven van veiligheidsvoorschriften gingen zowel de directie als de gemeente in haar toezicht, de fout in.
Apeldoorn: van hetzelfde laken een pak-   [Nieuwsbrief Bastion Oranje-19 april 2002]
De vestiging van Van der Valk in Apeldoorn vertoont gelijksoortige problemen als in Tiel, Gilze en andere plaatsen. Dat bleek op 18 april 2002 na onderzoek. De vloer van het restaurant vertoont belastingsproblemen. Om het euvel te verhelpen moet de vloer gestut worden.... Eenzelfde verschijnsel deed zich eerder in Tiel voor!

Opnieuw verbouwing Tiel zonder vergunning
- [ ANP, 4 april 2002]
Na wat complicaties over de aanzet van een verbouwing van motel/restaurant Tiel kreeg Van der Valk op 3 april 2002 opnieuw de deksel op de neus. De directie was begonnen met het aanbrengen van een vloer op het zwembad om van daaruit een nieuwe zaal te kunnen bouwen. De gemeente Tiel berispte het bedrijf aangezien geen bouwvergunning was gevraagd/verleend.
De verbouwing werd stilgelegd.
Woensdag 10 april 2002, zo werd in het lopende overleg tussen de gemeente Tiel en de direcetie aangekondigd, gaan hotel en bar weer open. Het restaurant blijft vooralsnog gesloten.
De gemeente Tiel wil eerst dat aan alle bouwtechnische eisen wordt voldaan. 
Zodra- na een verlate aanvraag, de bouwvergunning is verleend, kan de verbouwing worden hervat.[bron :ANP]

Gezamenlijk bouwonderzoek  28 maart 2002.
Vier Brabantse gemeenten gaan samenwerken in het -door elk van hen eerder aangekondigd- onderzoek naar de veiligheid van motels van Van de Valk.
 Dat bouwkundig onderzoek start in april 2002 Nuland Vught en Gilze Rijen en Wouw [bij Bergen op Zoom] geven die opdracht aan een bouwkundig bureau. De gemeenten willen zekerheid dat suggesties over onveiligheid door foute systemen en constructies waar zijn of niet.

-Sluiting motel Tiel [ANP 15 maart 2002]
Op last van de gemeente Tiel zijn de deuren van motel Tiel op slot gegaan. De maatregel is genomen na onderzoek waaruit bleek dat de dakconstructie niet stevig genoeg is. Op 10 februari 2002 stortte een deel van het parkeerdek in waaronder een beurs was geweest.
-Hotelsituatie Tiel penible
De directie van het Tielse motel heeft 127 tijdelijke arbeidskrachten moeten ontslaan. Voor de overige 100 vaste medewerk[st]ers is arbeidstijdverkorting aangevraagd. De maatregelen is genomen onder druk van het teruglopend bezoek aan het motel/restaurant.
Die tendens zette zich in na de instorting van het parkeerdek op zondag 10 februari 2002.
- Landelijk onderzoek
Niet alleen de betreffende gemeentnen Tiel, Vught en Gilze-Rijen gaan een bouwtechnisch onderzoek doen bij Van der Valk, nu gaat ook het Ministerie van VROM alle vestigingen van het Van der Valkconcern op bouw-en milieuvergunningen en op de regelgeving rond de legionellabacterie aan een inspectie onderwerpen. NRC 25 februari 2002
-. Nog steeds geen bouwtekeningen
De gemeente Tiel heeft tot op woensdag 20 februari nog steeds geen bouwtekeningen van Van der Valk ontvangen. Op voorwaarde dat die tekeningen er zouden komen, mocht het hotel donderdag 14 februari weer open. Uit twee onafhankelijke onderzoeken is gebleken dat de instabiele staalconsteuctie oorzaak is van het instorten van het dak.
Dat de tekeningen niet gevonden zijn, komt doordat het bij Van der Valk 'nog al een papierwinkel is..'. Na een bouwtechnsich onderzoek volgt nog een onderzoek naar de al of niet afgegeven vergunningen, aldus een Tielse woordvoerder. bron: Rerformatorisch dagblad 20-2-2002,

Nader bouwonderzoek 19 februari 2002.
Drie Brabantse gemeente gaan samen met een bureau bekijken of tijdens de bouw van Van der Valkhotels wel is voldaan aan de bouwvoorschriften. Het zijn de gemeenten Vught, Maasdonk [Nuland]] en Gilze-Rijen.
De gemeenten zijn attent geworden op veiligheidsaspecten en gevaar voor de bezoekers na de instorting van een parkeerdek van Motel Tiel op zondag 10 februari 2002. 
Bij de calamiteit in Tiel werd wel aanzienlijk schade aangericht aan auto' s, maar er was geen sprake van persoonlijke ongevallen. 
In de week na de instorting volgden steeds meer berichten over ondeugdelijke situaties van motels en hotels van Van der Valk elders in het land. Het gaat om horecavestigingen die meestal gebouwd zijn door het eigen bouwbedrijf van Van der Valk. Daar zijn de bouwvoorschriften met voeten getreden, zo blijkt. Stellig is ook, dat de Colleges van B&W om uiteenlopende redenen de overtredingen -uiteindelijk- hebben geaccepteerd en alsnog bouwvergunningen verleenden.

++++++++++++++++++++++
3. De Van der Valk-story 
Onder de titel ‘De macht van de Toekan’ schreef Hans Rube voor het Brabants Dagblad in het voorjaar van 1993 een serie artikelen over het Van der Valkconcern.
Vele aspecten kwamen aan de orde, vooral de vermeende malversaties van de directie.
Ook Management Team, HP/De Tijd en de NRC publiceerde met de regelmaat van de klok kritische analyses over het bedrijf. NRC: De geschiedenis van het concern is een aaneenschakeling van conflicten met de [fiscale] overheid en de vakbonden.
De Toekanfamilie
Na november 1994 drong er een frisse wind het bedrijf binnen. Aanleiding was de arrestatie van Gerrit en Arie van der Valk op Curacao en de inval in Nederlandse hotels, motels en privéwoningen. Het gebeurde na de blootgelegde fraudezaak uit de beheersjaren 1989-1994.
Eerst [april 1994] vertrokken Ben en Ad van der Valk uit ‘Van der Valk Beheer en Administratiekantoor’ .
Martien van der Valk [Avifauna] werd als de nieuwe topman gesuggereerd, hoewel het concern dit bericht als ‘ Volstrekt onjuist’ kwalificeerde.Al in maart 1994 lanceerde enkele kranten dat er een jonger regime in de plaats van Gerrit en Arie zou zijn aangetreden: onder wie Martien van der Valk [Avifauna], Kees Polman [Motel Eindhoven] en Ad van der Valk [Gilze Rijen].
Hier was de vastzetting van een vijftiental Van der Valken en personeelsleden en moteldirecties aanleiding om over een machtswisseling te spreken. De arrestaties gebeurde nav de vermeende belastingontduiking en het daarop volgende FIOD-onderzoek.
Het NRC [25-5-1994] gaf als bron van deze berichtgeving de bij de Kamers van Koophandel gedeponeerde stukken van de verschillende stichtingen en houdstermaatschappijen.
nieuwe structuur  
De Volkskrant [8-1-1996] en het Brabants Dagblad [9-1-1996] berichtten twee jaar later over een bredere top bij Van der Valk.
Door die herstructurering maken Arie van der Valk en zwager Chris Matser [Haarlem] plaats voor -behalve Martien [Avifauna]- ook voor Martin Zeeuw van der Laan[ Motel Apeldoorn] en Leo Luiten [Van der Valk Nivelles België].
Tot november 1994 werd het concern nog geleid door Gerrit van de Valk samen met diens broers Arie en de inmiddels overleden Klaas, naast Cees en Martien allen zonen van oprichter Martien van der Valk [1895-1969]. Deze Martien en diens vrouw Rie Mulder kregen elf kinderen van wie zes dochters. Elk van hen heeft wel een motel of bv onder zijn/haar beheer.
De visserijvloot en de bouwonderneming waren spraakmakend, maar in de jaren eind vijftig/begin zestig richtte de kritiek zich op het personeelsbeleid.
Van der Valk lag steeds in conflict met de [horeca-]vakbond FNV en met de afdeling Grote Ondernemingen van de Belastingdienst.
Niet inzichtelijk
De onderneming heeft een enorme omvang, geschat wordt dat het aantal BV’ s de 200 overstijgt, maar die individuele BV’s zijn maar klein en daarmee ontduiken ze de plicht tot publicatie van de jaarstukken.
Aandelen Van der Valk zijn voor een buitenstaander niet te koop.Historie kort
De start ligt bij Martien van der Valk die in de jaren dertig met zijn vrouw Rie café-restaurant ‘De Gouden Leeuw in Voorschoten begint.
Na het overlijden van Martien in 1969 nemen Arie en Gerrit de leiding over. De oudste- Arie- fungeert als president-directeur en behartigt het financieel-organisatorisch aspect. De zakenman Gerrit legt zich toe op de branche zelf en het onroerend goed. De meer extroverte Gerrit gaat zich als de pr-man van het concern manifesteren. Behalve deze twee zat ook wijlen broer Klaas in een leidinggevende positie..Alle zeggingschap berust bij de Stichting Administratiekantoor Van der Valk in Alphen aan de Rijn, waarin het viertal Ad [Gerritzn] Gilze, Ben [Ariezn] Motel Akersloot, Martien [Klaaszn] Motel Vianen en de schoonzoon van dochter Ina -Cees Polman [Motel Eindhoven]- de dienst uitmaken.
Gert Jan [Gerritzn]is directeur van motel Tiel.
Een buitenstaander krijgt er geen voet tussen de deur. Alleen aangetrouwden, onder wie Joep van den Nieuwenhuijzen die optrad als onderhandelaar bij de ontvoering van Gerrits vrouw Toos en Joeps broer Jeroen, getrouwd met Marja van der Valk [dochter van Arie] spelen in dit Hollands monopolyspel een belangrijke rol. Jeroen en Marjan van der Valk beheren Motel Brasschaat.
Behalve hotels en motels behoren ook bouwbedrijven, een busonderneming. visverwerkingsbedrijf, cateringservices, snackfabrieken tot de organisatie. Meer bekend werden de Pier in Scheveningen en enkele schouwburgen en congrescentra.
In 1991 werd in Bremerhaven de Pacific West Fishchvetrtiebs Gmb
Vermogen/omzet
De omzet van het bedrijf met circa 55 motels wordt geschat op € 160 miljoen**, maar de directie houdt het op een paar honderd miljoen gulden, ofwel een half miljard gulden.
De omvang van het personeel dat in de jaren negentig in loondienst was, wordt geschat op 11.000.
Een stagiair van de Hogere Hotelsschool, die in de jaren tachtig bij Van der Valk Vught werkte, betrok in haar studie ook het financiële aspect van een restaurantbedrijf. Zij trachtte de logistiek te traceren en wilde aan de hand van de gegevens over inkoop en ondermeer omzet inzicht krijgen in het bedijf. Maar cijfers? ' .... die kwamen bij Van der Valk niet boven tafel. Er waren gewoon geen cijfers..', zegt de nu 38-jarige afgestudeerde. .
Het blad Quote schat het vermogen van de familie op 800 miljoen euro.**Valk op nummer 1.
Het Van der Valk concern heeft McDonalds verstoten van de eerste plaats op de jaarlijkse top honderd van horecaondernemingen...
Van der Valk werd met 500 miljoen euro omzet de grootste Nederlandse horecazaak.
McDonalds zakte -met 424 miljoen euro- naar de tweede plaats.
bron: Vakblad Misset Horeca, april 2003

Gerrit van der Valk
Een van de bijnamen voor Gerrit van der Valk, getrouwd met Toos van der Capelle, is belhamel. Hij toont zich soms rechtlijnig, soms filosofisch. Gerrit vindt rijkdom betrekkelijk: ‘Elke cent die ik verdien vloeit terug in het bedrijf,’ zegt Gerrit in een interview.
De in juni 1928 geboren oudste zoon van de oprichter Martien toont een tomeloze energie en heeft een ‘enorm rechtsgevoel mede voortgekomen uit de Duitse bezettingstijd toen de familie ondergronds werk verrichtte en geconfronteerd werd met de hetze van een vreemde macht. Dat maakt dat Gerrit beslist tegen discriminatie is, aldus een redacteur.

Met de pers onderhoudt Gerrit een haat-liefdeverhouding.Hij is niet erg pers-minded, maar weet wel de pers te bespelen.
Volgens eigen zeggen is ' ....een horecamagnaat iemand die zichzelf kan wegcijferen voor zijn klanten en een goed koopman is iemand die snel kan handelen.' Personeel

Van der Valk rekruteert vooral personeel uit kringen van scholieren, studenten en illegalen. Dat was zo in de jaren negentig, maar er is weinig veranderd. De aanstelling is beter vastgelegd na alle affaires die in die tijd gespeeld hebben.
Vooral in de keukens van de hotels en restaurants stond vaak illegaal personeel. Dreigde er controle dan doken ze onder, zo vertellen oud-medewerkers. De directies werkten merendeels met studenten, scholieren en zelfs zwartwerkers die nimmer zijn aangesloten bij een vakbond.
' Zij mogen blij zijn dat ze- naast hun uitkering – elke week wat contant geld in hun handen krijgen gestopt, ' verklaart Gerrit die consequent weigerde de CAO voor horecapersoneel te volgen.
De directies betaalden geen emolumenten noch kledinggeld noch vakantietoeslag.
Een gespecificeerd loonstrookje was al helemaal ongebruikelijk.  Wars van Ondernemingsraden
 Bij bedrijven met meer dan 35 werknemers is volgens de wet een O.R. verplicht. Maar klagen via een ondernemingsraad is niet mogelijk. 'De directeur is altijd aanwezig. Bij hem kun je je klachten indienen,’ aldus de Van der Valkregel.
Met mondjesmaat kon in een paar zaken na tussenkomst van een rechter hier en daar een or worden geïnstalleerd. Het personeel toonde nauwelijks bereidheid in die raden zitting te nemen. Men is niet graag aangesloten bij een ondernemingsraad uit vrees voor represailles.De FNV heeft eens onderzoek gedaan naar de sociale positie van de werknemers Omstreeks 1990 bleek dat binnen de horeca dertig procent zwartwerkers waren.
De reactie van Gerrit van der Valk is, dat ‘ …de vakbonden ons bedrijf naar de knoppen helpen door de werkweek te verkorten van 40 naar 35 uur.’
Op de belastingdienst, die zegt dat de horeca niet deugt, reageert Van der Valk dat ’ …de wetgeving niet aansluit op de praktijk…’
Over het in dienst nemen van scholieren en studenten: ‘De wet vindt het werk van scholieren kinderarbeid, maar die kinderen worden wel door hun ouders bij onze motels afgezet en opgehaald.
In de gevangenis zitten toch ook criminelen, waaronder kinderen van 16 en 17 jaar. Is dat normaal?,' vraagt hij zich af.
Gerrits haat tegen de fiscus
Ook koestert Gerrit van der Valk een haat tegen de fiscus. Dat is een houding die is ontstaan toen de aandacht van de fiscus getrokken werd bij de betaling van het losgeld van 13 miljoen gulden na de ontvoering van diens echtgenote Toos van der Valk. 
Het bedrijf kreeg kort na die ontvoering voor een bedrag van 400 miljoen gulden aan claims van de fiscus. Van der Valk dreigde er bijna failliet aan te gaan. Gerrit noemde de betaling een afpersing. Gerrit vindt de actie van de fiscus tegen zwartwerkers in de horeca een bedenksel van
pootjeslichters. De fiscale vorderingen op de horecabazen noemde hij nepaanslagen. 

Ontvoering
In de nacht van 26 op 27 november 1982 wordt het echtpaar bij thuiskomst opgewacht door twee Italianen. Gerrit loopt toevallig in een keer door naar de slaapkamer. Tos moet nog wat doen. 
De twee later als maffiosi aangeduide otnvoerders - Gian Carlo T. en Franco Cat B. - overmeesteren de vrouw en duwen haar in een gereedstaande auto en rijden haar geblinddoekt naar een Brussels appartement. Na betaling van het losgeld wordt zij na drie weken vanuit een auto in Eindhoven op straat gezet.
Van het losgeld van 13 miljoen keert slechts een klein deel terug. Ruim elf miljoen blijft onvindbaar.
Noot: Voor houding inzake bouwvoorschriften lees bij bouwfraudes
In 1983 trokken Gerrit en Toos zich terug in een villa op een van de berghellingen van het Zwitserse Gstaad.


Vieze keukens
De keukens van Van der Valk stonden bekend om vies. Oud-medewerkers praten van kakkerlakken die tegen de muur omhoog kroppen en wilde katten die zich tegoed deden aan restanten van menu’s die uit het restaurant terugkeerden.
' Inspecties van de Warenwet werden meestal van te voren aangekondigd zodat we eerst een emmertje sop door de keuken konden gooien,' aldus een oud-medewerker..
De arbeidsinspectie kwam nooit verder dan het kantoor van mijnheer Van der Valk .
Het was wel zo wanneer er een slecht rapport van de Warenwet was gepubliceerd daalde de omzet met 25 procent, aldus Ben van der Valk van Motel Akersloot. Maar ons eten dat we voor een lage prijs bieden, is perfect.Van der Valk en de pers
Ben voegt er over de pers nog aan toe, dat er geen echt policy bestaat binnen het concern hoe met de pers om te gaan.
We hebben geen eigen pr-bureau en ik zoek de pers niet op.’Reeks van malversaties
Hoe heeft het zo kunnen komen en waarom heeft men die autoritaire houding zo lag kunnen standhouden..?
In een boekrecensie schrijft Jan Luijten: ’Het boek maakt tevens duidelijk dat de Nederlandse overheid ertoe heeft bijgedragen dat de familiepatriarchen deze arrogante houding lang hebben kunnen volhouden. Want tot begin 1994 is de overheid laks en meegaand geweest.
Over te weinig betaalde belasting kon worden onderhandeld en bouwen zonder vergunning bleek niet echt een probleem. Regels bleken rekbaar. Van der Valk was overal welkom.’
Bron: Boekrecensie: ‘Het teken van de toekan- Op het spoor van de familie Van der Valk’ van René Bogaarts en Harry van Gelder. De Volkskrant 18-5-1996. 

Het eerste voorval dat de kranten haalde gebeurde in 1959 toen de horecabond van de FNV klaagde over het feit dat het personeel na hun werkdag de fooien aan de directie moesten afdragen.
Afgeblazen inval
In de jaren tachtig zou bij het bedrijf een inval zijn gebeurd na meldingen bij de Bedrijfsvereniging van valse loonopgaven. Dat zegt oud-staatssecretaris van Financiën Kombrink in het Brabants Dagblad [13 –2-1993].
De inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken, de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst hadden een onderzoek uitgevoerd.
De Rijksaccountantsdienst constateerde het geknoei met zwartwerkers.
Na de aanslag volgde een naheffing waar voor het concern bij de bank geld moest gaan lenen.
Volgens de staatssecretaris was er een overval bij 26 ondernemingen van Van der Valk gepland, maar die is nimmer doorgezet.
Het was moeilijk het concern strafrechtelijk als een geheel aan te pakken omdat de onderdelen in uiteenlopende arrondissementen lagen verspreid. 
Conclusie: Door een competentiestrijd binnen het Openbaar Ministerie werd de actie op last van het Openbaar Ministerie afgeblazen. 
Gerrit van der Valk vertaalde die houding als een uitnodiging om risico’ s te nemen.

Nieuwe aanslag
Eind 80 is bij het concern een aanslag in de bus gedaan van ongeveer 350 miljoen gulden waarvan er uiteindelijk 22 miljoen overbleven. Dat zegt districtsbestuurder P.C. Dreyer van de horecabond binnen de FNV [NRC van 2-3-1994 en Brabants Dagblad 20-2-1994].
Basis voor die aanslag was een gezamenlijk onderzoek van de fiscus, de arbeidsinspectie, Sociale zaken en Justitie. Zij doorzochten de boekhouding.
Met name de onoverzichtelijke structuur die de uiteenlopende bv’ s, verspreid over verschillende landen, met zich mee bracht was aanleiding tot actie over te gaan.
De feiten: 
er was sprake van inkoop ten behoeve van een zelf voorzienende concernstructuur
door de vele bv’ s werd een economische entiteit voorkomen, zodat het concern fiscaal niet kon worden aangepakt. Vermoed werd dat de ongelijke winst van de ene dochter werd weggesluisd naar de andere dochter. Dat betekent volgens de wet belastingontduiking.Er liepen vele interne geldstromen. Met andere woorden: een lage inkoop van buitenlandse goederen/artikelen, die in eigen land tegen hogere bedragen werden geboekt.
Het Brabants Dagblad schrijft dat er na een schikking met de directie nog 25 miljoen overbleven.
Gerrit noemde de aanslag een diefstal van onze zaak. De fiscus speelt een maffiaspelletje met ons.
Een oud-medewerker zegt op 13 februari 1993 in een interview;” Je kreeg een basissalaris, de rest gebeurde buiten de boeken om. Daar heb ik mij steeds over verbaasd. Bij de opstelling van het financieel jaaroverzicht kwam een hoop fantasie aan te pas.
Nieuwe invallen
Buiten de eerder genoemde invallen meldt het Management Team [april 1994] dat in 1993 bij twee Belgische bedrijven door de Brusselse Minister van Financiën een aanslag is ingediend van 30 miljoen francs. Die bedrijven hadden zich schuldig gemaakt aan ontduiking van loonbelasting en het creatief omspringen met omzetcijfers.
De Morgen schreef: ’Om aan een in beslagname te ontkomen trachtte de directie snel de zaken in een nieuwe vennootschap onder te brengen, wat mislukte.
Ook in Nederland was al eens in 1982 conservatoir beslag gelegd op een aantal motels in een poging de illegale werkwijze te ontmaskeren.
Actie schuimkraag
Districtsbestuurder P.C.Dreyer [FNV]: In de jaren 1991 1992 hield de Bedrijfsvereniging van de horecabond binnen de FNV een onderzoek. In die tijd zijn er 40.000 aanschrijvingen de deur uitgegaan
Opsporingsambtenaren van de bedrijfsvereniging bezochten de vermoedelijke fraudeurs. Met name de vestigingen van het Van der Valkconcern werden nauwlettend in de gaten gehouden.
De uitslag werd in 1994 bekend gemaakt. De FNV schatte het aantal zwartwerkers binnen de horeca op 30 %.
Gerrit reageert:’ Bij ons wordt niet zwart uitbetaald. Dat is kwaadsprekerij van de concurrentie en van de vakbeweging. Als het wel zo is dan ligt het niet aan ons maar aan de wetgeving die niet inspeelt op de werkelijkheid..Over illegale werknemers en WAO-ers zegt Gerrit:’ Is het sociaal om een WAO-er wat te laten bijverdienen. Horden studenten hebben bij ons hun studiegeld verdiend.’  Rond de jaarwisseling 1994-1995 is in het bedrijf het 'klokken' ingevoerd. Het personeel in Nuland was als eerste aan de beurt gekomen. Zij ontvingen een identiteitskaart waarmee tevens de werktijden konden worden geregistreerd.

Arrest Van der Valken   
Eind februari 1994 gingen vijftien Van der Valken, van wie 7 langdurig, de cel in. Onder hen ook Gerrit en Arie.
De arrestatie volgde na een gezamenlijke actie van de FIOD en de bedrijfsvereniging na het langdurig niet uitbetalen volgens de CAO en het niet afdragen van belasting - c.q. sociale premies.
NRC [22-2-1994]: Gerrit van der Valk is door de politie van Curacao in de boeien geslagen op zondag 18 februari 1994 in opdracht van de Fiscale inlichtingen – en Opsporingsdienst.
De NRC van 3 maart 1994: De Raadkamer van de Haagse rechtbank beslist op 2 maart 1994 dat de zeven verdachten na een borgsom van 250.000 gulden elk, worden vrijgelaten. Acht anderen waren al na een week vrijgelaten. Brabants Dagblad, 10 november 1995. Door de FIOD is bij een aantal zaken de boekhouding meegenomen en is in privéwoningen van Van der Valk 5, 5 miljoen gulden aan bar geld in beslag genomen. So wie so al drie miljoen bij Arie van der Valk dat hij nodig blijkt te hebben ’...als de banken moeilijk zou doen..’.
Het Haagse Openbaar Ministerie heeft zeven Van der Valken gedagvaard ivm ontduiking van de loon - en omzetbelasting. Hen dreigt een straf van negen maanden tot drie jaar. Onder hen zijn Arie, Gert-Jan [Tiel], Lucas [Haarlemmermeer], Ben [Akersloot] met hun echtgenotes Elfi, Marion en Helen.
De familie is geschokt zegt de Amsterdamse advocaat mr. L.Spigt die onvoldoende belastingafdracht over de periode 1989-1994 als aanleiding voor het onderzoek noemt.
Volgens diezelfde advocaat is er op 21 november 1995 een accoord bereikt tussen de familie Van der Valk en de fiscus over betaling van 213 miljoen gulden

De afloop van ' 240 miljoen' 
Op 16, 17 20 en 21 november 1995 vindt het proces tegen de Van der Valken plaats Onder hen de bejaarde topman Arie van der Valk en, diens twee zonen Lucas [wegrestaurant Burgerveen/ Motel Haarlemmermeer] en Ben [Motel Akelsoot] en Gerrits zonen Gert Jan [ Motel Tiel] en de echtgenotes van de drie genoemde zonen. 
Zij worden beschuldigd van 
-het niet aanmelden van werknemers bij de Bedrijfsvereniging [zwartwerkers] 
-het opzettelijk onjuist aangifte doen van loonbelasting [ofwel omzetten lager dan de realiteit aangeven]
-valsheid in geschrifte
Arie, die mede-verantwoordelijk was voor de belastingaangifte van tientallen motels, werd al in novemebr 1995 veroordeeld dot 30 maanden gevangenisstraf.  De beschuldiging luidde: zwart werk belastingontduiking en fraude.
Op 4 december 1995 volgt de uitspraak. De verdachten worden tot aanzienlijk hogere straffen veroordeeld dan de officier van Justitie had geëist. Arie Ben Lucas en Gert Jan krijgen 30 maanden gevangenis, waarvan 10 voorwaardelijk en elk een boete van 500.000 gulden.
De drie echtgenotes krijgen een werkstraf opgelegd van 240 [Elfi], 240 [Marion] en 180 uur [Helen].
De rechter verweet de veroordeelden dat ze tijdens de zitting blijk gaven het laakbare van hun handelen onvoldoende in te zien. Arie met name kreeg het verwijt dat hij zich voor den domme had gehouden. Zijn leeftijd van 65 jaar speelde geen factor omdat hij onverminderd actief was en een voorbeeldfunctie innam. Deze baas, die een privé vermogen bleek te bezitten van 18 miljoen, werd als de hoogst verantwoordelijke aangemerkt.
In een geheime overenkomst, gesloten tussen het bedrijf en het Openbaar Ministerie. heeft de familie toegezegd dat de te betalen claim van 140 miljoen[240 minus de terug te innen premies sociale lasten e.d.] niet te traineren en een reorganisatie in gang te zetten. Justitie liet op haar beurt de aanklacht 'deelname aan een criminele organisatie] [Wetboek van Strafrecht art. 240] vallen.
In een woordsspel kreeg die deal de naam 140 om 140. bron: De Volkskrant 4 mei 1996
Noot ' 140' : Gerrit van der Valk, die feitelijk geen formele bestuursfuncties bekleedde, werd alleen een misdrijf op grond van dit artikel 140 ten laste gelegd.
De media vragen zich af hoe een bedrijf in één keer ruim tweehonderd miljoen kan ophoesten.  [Brabants Dagblad 24 november 1995. ]

In mei 1996 vindt het hoger beroep plaats dat Arie en zeven andere Van der Valken hebben aangespannen.
Brabants Dagblad 16-11-1996 Tegen de uitspraak van het Haags gerechtshof volgde flinke kritiek op de lagere straffen. Onder meer de Haagse officier van Justitie mr. K.van Verschuer en de advocaat generaal mr.L.Nuis die een straf had voorgesteld van 18-24 maanden bekritiseerden de uitspraak van het gerechtshof die onder de strafeis was gaan zitten: 'Het hof heeft onvoldoende gewicht toegekend aan de ernst van de feiten, aldus beiden. Het gerechtshof miskent daarmee de preventieve werking bij het opleggen van een celstraf.' 

crisis binnen familie
De Volkskrant schrijft [6 -12-1995]: Crisis binnen de familie omdat enkele Van der Valken met het zakendoen hadden willen stoppen.  Twee van hen waren van plan geweest naar het buitenland te vertrekken.
Enkele leden van de familie aldus De Volkskrant, hadden het blijtje erbij neer willen gooien. Op 4 decembr 1995 moest Gerrit van der Valk zijn zoons en neven bezweren met hun zaken voort te gaan.
De crisis was ontstaan kort na de uitspraak van het Haags Gerechtshof. Arie en zijn gezin kwam bijeen in Motel Akerlsoot en Gerrit en verwanten in Motel Nuland. Daar vond een familieberaad plaats. In Nuland was ook de bevriende projectontwikkelaar R.Coltof aanwezig.
Gerrit onderbrak het geweeklaag van de nieuwe generatie en kwam al schreeuwend tussenbeide roepende:' In Godsnaam nee. Doe dat niet. Ga aub door. We moeten de mensen te eten blijven geven.' 
Veel later gaf Gerrit in een van zijn interviews toe, dat hij zelf ook had overwogen een eind te maken aan de activiteiten van het Van der Valkconcern.
Bouwfraudes
NRC 22 februari 1994: Meestal stoort de familie zich niet aan bouwvergunningen. De aannemer begint gewoon. Soms loopt het mis zoals in Wassenaar waar een deel van een motel-in-aanbouw moest worden afgebroken.
Voor Van der Valk zijn bestemmingsplannen, bouwvoorschriften en hinderwetvergunningen loos papier. Ze houden je van het werk af.
Motel Apeldoorn
In Apeldoorn staat De Cantharel. Naar aanleiding van de instorting in Tiel heeft de Apeldoornse brnasdweer een inspectie uitgeoverd. Op het gebied van vluchtsignalering, brandwerende bekledingen en de brandwering van deuren en doorgangen bleken de toepassing onvoldoende of was er van brandwering helemaal geen sprake.
Ook hier werd -na een aanzegging- door Van de Valk toegezegd, dat maatregelen zouden worden genomen. [ Metro, 4 maart 2002].

Motel Vught , voorheen de Witte lunchroom
De witte villa aan de Vughterweg, waarvan de bouw waarschijnlijk dateert van rond 1910, was tot de jaren vijftig de Witte Lunchroom van Schreiner. Langs de weg naar Vught waren diverse uitspanningen: Huisje ten Halve bijvoorbeeld en ook de Grote en Kleine Hut en de IJzeren Man. Uit concurrentieoverwegingen is aan de uitspanning van Schreiner de naam De Witte Lunchroom gegeven.

Gerrit van der Valk, die de villa in 1953 kocht, liet het meteen verbouwen tot restaurant. als onrdeel van de keten die toen uit zes vestigingen bestond. Vught werd de zevende die in 1954 opende.
Gerrit, inmiddels getrouwd met Toos, kreeg zeven kinderen. Ze woonden boven het restaurant... tot 1974, het jaar waarin het paar naar een nieuw gebouwd landhuis achter motel Nuland verhuisde.
Van de villa aan de Bosscheweg wijst alleen nog het logo ' De Witte' op de muur naar oude tijden.
Het beheer is tegenwoordig in handen van Marijke van der Valk gehuwd met Harrie Heinrichs.

verbouwing: Bij de eerste verbouwing in 1954, zo meldt NRC op 20-2-2002] gaat het al mis:' Bij de uitvoering is niet de hand gehouden aan de goedgekeurde tekening', schrijft de gemeente Vught aan de directie.
In 1966 vindt opnieuw een verbouwing plaats. Een te hoog opgetrokken scheidingsmuur blijft- ook na vervanging- een ergernis van de gemeente Vught. Maar de muur blijft overeind staan. Na maanden van getouwtrek geeft de gemeente er na ruim een jaar toch een vergunning voor af. 
Eind 1976 vangt opnieuw een ingrijpende nieuwbouw aan. Kort erop blijkt uit inspectie dat de werkzaamheden in strijd zijn met het bestemmingsplan. In tegenstelling tot de Technische Dienst van de gemeente gaat het College alsnog akkoord met het bouwplan. 

Het Motel Vught van 1989
De grootste en meest recente verbouw dateert van 1989. Op de parkeerplaats naast wegrestuarant De Witte is motel Vught gepland zoals we dat nu kennen: een hotel met 128 kamers, 7 suites, zeven vergaderzalen, een zwembad, sauna en fitnessruimte. Vanaf dat moment heeft de vroegere lunchroom de hotelstatus gekregen.
bezwaren tegen nieuwbouw Zodra de omwonenden er neus van kregen, groeit de weerstand tegen het grootschalige project. Ook de Vughtse ambtenaren van Bouw-en woningtoezicht gaan niet conamore mee met de visie van Gerrit van der Valk.
Eerst ontstaat bezwaar tegen de te verwachten parkeerdruk op de omgeving. Ook de aan - en afvoer van verkeer op de Vughterweg, die maar een beperkte capaciteit heeft, was een argument in het bezwaarschrift.
Toen volgde bezwaren tegen het bouwvolume. Daarop richtte de pijlen van omwonenden zich op de hoogte van het gebouw.
Maar bezwaar of geen bezwaar Van der Valk is al lang aan de slag.. Zonder vergunning weliswaar. De gemeente doet allerlei schriftelijk dreigementen uitgaan, maar niets helpt.
Er kan niet gezegd worden dat het hoofd bouw-en woningtoezicht van niets wist. Ergo hij prest de wethouder de bouw stil te leggen. Maar zover komt het niet eens.
In een volgende fase blijkt na inspectie door de brandweercommandant dat niet aan de brandveiligheidsnormen wordt voldaan: er zijn geen brandblussers, vluchtwegen en eh tontbreekt aan noodverlichting!
De NRC beschrijft het kas en muisspel van de hoteldirectie gedetailleerder. Het verhaal eindigt in 1995 waar ook het openbare bouwdossier ophoudt..' Over de gebruikte bouwmaterialen bestaat nog wel onduidelijkheid..', zegt de gemeente Vught.

In de bouwvoorschriften voor de verbouwing- staat dat op de nieuwbouw rode pannen moet komen. Maar Gerrit laat er groene op leggen.’Dat is mooier. Ik doe dat niet om te jennen, maar het past beter bij de omgeving’, aldus de vader van Monique die het motel ging exploiteren.
Gerrit repliceerde dat, of je nu vijf, zeven of elf meter hoog bouwt, je kunt er toch niet over heen kijken.’  De gemeente Vught honoreert in zoverre de bezwaren, dat het hotel verdiept moet worden aangelegd. Daarmee wil zij de skyline van Vught langs Het Bossche Broek respecteren. 
De verlaagde bouw veroorzaakt wel overlast bij hoog watersituaties zoals in 1994 en 1995. In de winters lopen de kelders en benedenverdiepingen van het nieuwe gedeelte onder water.
heimelijke uitwassen
Een stagiair van de Hogere Hotelschool in Maastricht die er een jaar heeft gewerkt vertelt: 'Op een gegeven dag vonden er bouwwerkzaamheden plaats achter het motel. Daar waren terrezzowerkers bezig met de aanleg van- wat er best aardig uitzag- zo maar een terras. Een paar maanden verder stond er in een keer een glazen wand omheen. Wat schetste mijn verbazing? Toen ik na vakantie terugkwam was er op die plek plots een nieuwe zaal bijgekomen..'.
geen aansluiting op A2
Gerrit van der Valk had het liefste gezien dat Motel Vught een aparte aansluiting zou krijgen op de A2. Maar Rijkswaterstaat bleek daartoe niet bereid. Van der Valk biedt zelfs aan op eigen kosten dat aansluitende weggedeelte aan te leggen. 
Het eind van dit liedje is dat Van der Valk zelfs geen aansluiting op de verbindingsweg vanaf de A2[rondweg] met de Vughterweg krijgt.
Om een locale weg naar zijn 'landgoed 'aan te kunnen leggen moest Gerrit grond aankopen dat in eigendom was van Frits Fentener van Vlissingen.
zwembad Vught
In Motel Vught is een zwembad voor volwassenen en een daarvan gescheiden kinderzwembad ingericht. Over veiligheidsaspecten en schoonheid ontstaat in de jaren 1994/1995 een meningsverschil met de provincieambtenaren.
‘De provincie geeft geen schoon-en veiligvignet aan het zwembad, zo bleek op 5 april 1995 bij de uitreiking aan 117 Brabantse zwembaden van een dergelijk vignet.
De provincie vindt dat er sprake is van twee gescheiden zwembaden met elk aparte technische voorzieningen. Maar de directie van Motel Vught is het daar niet mee eens.
Voor het kinderbad was dan ook geen watermonster afgegeven terwijl dat bassin juist aan hogere eisen voor veiligheid en milieu moet voldoen. De directie zegt dat de waterkwaliteit goed is en de veiligheid voldoende.In 2001 werd het zwembad, dat onrendabel bleek, gesloten. 
In de reeks onthullingen die een zgn. klokkenluider aan het Brabants Dagblad [19 -2-2002] deed, volgt het nader onderzoek.
['Bouwonderzoek' ] waartoe drie Brabants gemeenten opdracht willen geven.
De bouwkundige heeft beweerd dat ook in Motel Vught afgekeurde betonplaten zijn gebruikt. 
Erkenning veiligheidsituatie Motel Vught [13 november 2003]
Per 13 november 2003 is het Motel Vught veilig verklaard Na het aanbrengen van een nieuwe keukenvloer, de bouwvergunningen die officieel zijn aangevraagd en inmiddls ook vastgelegd, maken dat - namens wethouder Jenniskens van Vught- de gemeente het cerficaat aan de directie kon overhandigen. Behalve deze aspecten is het gebouw ook brandveilig verklaard.
Motel Nuland
Van der Valk kiest bij voorkeur plekjes langs een snelweg of bij een verkeersknooppunt. Langs de rijksweg A 59 onder Nuland staat een erg groot uitgevallen bouwkolos. Over de locatie zegt Gerrit, dat zijn motel als een geluidswal fungeerde voor de Nulanders.
Vaak verlenen B&W een bouwvergunning omdat ze ingenomen zijn met een ondernemer die werkgelegenheid garandeert
Branden in Motel Nuland
De eerste keer dat er een brand uitbrak in Motel Nuland was op 17 oktober 1976. In die tijd lag het motel nog vlak langs de rijksweg A50 en was nog niet voorzien van een parkeerterrein met een omvang als in de huidige situatie.
Hans Verbeek, een lid van de -Tilburgse- vrijwillige brandweer had de brand ontdekt en wilde in actie komen. Verbeek zag rookpluimen uit het dak van het motel komen. Toen hij alarm sloeg en te hulp wilde snellen hield het personeel hem tegen...
Groepscommandant Van de Mey zegde aan de pers toe dat dit verhaal zou worden nagetrokken. Een dag later verklaart de commandant dat de brandweer wel wist waar de bron van het vuur was geweest, maar dat het onderzoek verder geen stuk is gevorderd.
Het is Gerrit van der Valk die de volgende dag al plannen ontvouwt voor een nieuw te bouwen motel!.. Als motie neotm hij.:'Ik heb altijd nieuwe plannen in de la liggen' . Dat plan bestaat uit een motel met 120 kamers, zwembad, sauna en een restaurant met 800 zitplaatsen. Die capaciteit zou ongemerkt worden opgevoerd tot 2000 plaatsen.
Burgemeester Van Oerle, de opvolger van burgemeester Van Heerenveld [die met Gerrit bevriend was] werd nog in de jaren voor de brand geconfronteerd met een motel zonder brandveiligheidsvoorzieningen. Van der Valk had die aanpassingen te duur gevonden.
Maar toen op aandringen van de brandweer de voorzieningen eenmaal waren aangebracht, fikte het motel in 1976 toch af.
Afgekeurde bouw villa Nuland
Niet alleen het motel voldeed niet aan de bouwvoorschriften, evenmin had de villa van Gerrit en Toos achter het motel gelegen, voldaan aan die bepalingen. Die bouw was door de gemeente twee maal stilgelegd. 
Na verontwaardigde brieven van het College van B&W werden op 28 februari 1984 alsnog alle plannen voor de herbouw van het motel goedgekeurd.
In een brief van 22 augustus 1984 aan de directie, schreef - na constatering van een gewijzigde brandtrap- dit college: 'Wij keuren deze wijziging goed als behorend bij de verleende verguning voor de verbouw van het motel op 21 juni 1983...
Een uitgebreid technisch onderzoek van de recherche, dat werd ingesteld na geruchten over een zelf aangestoken brand, levert geen aanwijzigingen in die richting op. 
De schade van deze eerste brand beliep 4,5 miljoen gulden. Achteraf blijkt Van der Valk anderhalf miljoen gulden van de verzekering uitgekeerd kreeg. 
Tweede brand Nuland
Een paar maanden nadat schoonzoon Joep van den Nieuwenhyzen ambitieuze bouwplannen had onthuld, brak op 15 april 1983 wederom op zolder brand uit. Die bovenverdieping bestaat uit een betonnen vloer en heeft een kapconstructie van staal.
Gerrit van der Valk liep rond die tijd al met het plan achter het motel een hotel met 200 bedden en een sporthal te bouwen en squashbanen en tennisbanen aan te leggen. De gemeente Nuland vindt dat die plannen niet passen: Het argument is, dat afbreuk wordt gedaan aan het agrarisch karakter van het dorp. De gemeente schrijft [zo blijkt uit de krantenartikelen] met de plannen in te stemmen als de recreatieve voorzieningen kleinschaliger worden opgezet.
Joep van den Nieuwenhuyzen zegt dat de oude situatie weer opnieuw wordt herbouwd. ' Een bouwvergunning is niet nodig.'  
Maar het College deelt expliciet mee: ' Teneinde misverstanden te voorkomen stellen wij u ervan in kennis dat voor de herbouw van het afgebrande deel een bouwvergunning is vereist.'  
De bouwwerkzaamheden gaan onverschrokken verder. 
Een maand later zien ambtenaren tijdens een inspectie dat het motel niet in de oorspronkelijke staat herbouwd wordt. De bouw wijkt af van het bestemmingsplan.
De gemeenteraad -eerst verbaasd- geeft alsnog groen licht. Zij verzoekt Van der Valk dringend enkele wijzigingen aan te brengen.
Een antwoord niet afwachtend wordt op 21 juni 1983 door het College van B&W alsnog een definitieve vergunning verleend.
Als blijkt dat Van der Valk tegen de voorschriften voortgaat, volgt na twee maanden alsnog een aanzegging om met de werkzaamheden te stoppen.
In plaats van dakkapellen maakt het eigen bouwbedrijf een groot balkon. 
De Telegraaf 1988 citeert Gerrit van der Valk: ' Mijn tactiek is dat ik geen vergunning meer aanvraag. We beginnen gewoon. Met die uitspraken reageert Van der Valk op de vertragende bureaucratie van ' machtswellustige ambtenaren'.
Motel Vaals
Kasteel Vaals is door Van der Valk voor één gulden gekocht en daarop met rijkssubsidie van 3.375.000 gulden door bouwbedrijf Van der Valk verbouwd tot hotel.
Motel Gilze
Over het in 1974 gebouwde Motel Gilze komen geleidelijk aan ook steeds meer malversaties boven water. 
Uit een oud interview: Een voormalig kok die anoniem wenst te blijven, zegt dat de Van der Valken de ambtenaren naar hun pijpen laten dansen. Het familiebedrijf zit vooral in kleine gemeenten. Daar ontbreekt het het ambtelijk apparaat aan juridische kennis.
In Gilze is 10 procent van het onroerend goed in handen van de Van der Valken.
Het Brabants Dagblad van 13 februari 1993: Waar ze komen overal ontstaat trammelant met de overheid. De illegale bouw van een villa in Gilze en de exploitatie van een rokerij hoewel dat daar verboden is.
sloopmateriaal voor Gilze
In de golf van openbaarmakingen vertelt de oud-directeur Gemeente Werken Barten aan de pers dat indertijd de bouw drie maal werd stilgelegd. De eerste keer werd geconstateerd dat er een ondeugdelijke fundering was gelegd.
En vervolgens merkte de bouwinspectie op, dat er vloerdelen werden gebruikt die van 'elders' kwamen en feitleijk niet voor de bouw van het motel in Gilze waren bedoeld.
De derde keer speelde zich een gelijksoortige situatie af toen bepaalde staalconstructies werden aangevoerd, evenemin voor Gilze bestemd, maar die de directie wel 'geschikt' leken om ze te gebruiken...
Motel Goes
De commissie voor de fusieaangelegenheden van de SER gaf voorjaar 1991 via zijn secretaris mr. J. Hoyincki een ernstige waarschuwing aan het bedrijf Van der Valk ivm een overtreding van de fusiecodes bij overname van hotel Goes.
 
Motel Arnhem
Rond Arnhem –natuurgebied Valkenhuizen- bezit de familie enige grond en onroerend goed. In een bosrijke omgeving werden illegaal bomen gekapt.
Behalve vanwege die illegale kap werd Gerrit van der Valk veroordeeld vanwege de illegale exploitatie van een racecircuit en vernieling van het natuurgebied. Motel Akersloot
In talloze motels wordt gebouwd zonder deugdelijke papieren. In 1982 werd de bouw van Motel Akersloot stilgelegd omdat het bouwbedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt.[bron HP/De Tijd 10-5-1996]
Dreefzicht Haarlem
Motel Dreefzicht Haarlem wordt eind 1995 verzegeld. De werkzaamheden worden stopgezet omdat directeur Chris Matser zodner vergunning aan een verbouwing bezig is.
Voorjaar 1996: Matser krijgt een boete van 230.000 gulden voor het dumpen van bowuafval in een nabij gelegen sloot, het kappen van bomen en een lekkende olietank. [bron HP/De Tijd 10-5-1996]
Waalwijk
In Sprang Capelle [Gemeente Waalwijk] is Van der Valk bezig met d eneiwubouw van een motel. Een ambtenaar van de gemeente Waalwijk verklaart tegenover het Brabants Dagblad [20-2-2002] dat er totaal geen problemen zijn met het concern. ' We volgen de eerder geconstateerde afwijkingen [..] op de voet. ' Hier wordt geen enkele concessie gedaan aan de kwaliteit..' 
Het motel ligt aan de N261, de verbindingsweg van de Maasroute naar de Efteling/Dongen.
Bezuinigingen bij Van der Valk - [Brabants Dagblad, 3-7-1997]
Vijf jaar geleden [3 juli 1997] publiceerde het BD een artikel over het concern dat na een naheffing van 240 miljoen moest betalen na fraude en belastingontduiking.
Van der Valk gaat bedrijven die geen relatie hebben met motels en restaurants afstoten.De krant noemt met name: de verffabriek Van Klaveren in Rotterdam, de zilverfabriek in Voorschoten en de Frietfabriek Kruibo in Breda. Ook zal ander ornroerend goed en gronden worden verkocht . Er vallen geen ontslagen.
Behalve de schuld van 240 miljoen zat het concern ook met kosten voor juridische en fiscale bijstand.
1In de jaren 1995 -1997 zijn de hotelprijzen met 3% gestegen.
Reorganisatie
Er is veel geld gestoken in de reorgansisatie. Maar dat traject, dat na de veroordeling in gang was gezet, bevindt zich in een afrondende fase. Onder andere werd een beperkte investeringsstop afgekondigd die eind 1997 zijn beslag krijgt in de vorm van een nieuwe stichting Toekan. Deze nieuwe beheersvorm vervangt de BV Van der Valk Nederland en bestaat uit acht [familie] groepen.

Bronnen :
Brabants Dagblad: februari-maart 1993,12-3-1994, 26-5-1994, 9-11-1994, 18-2-1995, 11-4-1995, 20-10-1995,10-11-1995, 24-11-1995, 5-12-1995, 9-1-1996,10-5-1996, 16-11-1996, 3-7-1997.
NRC: 22- 9-1992, 22-2-1994, 2 en 3-3-1994, 25-5-1994. De Telegraaf: 21-1-1989 
De Volkskrant: 29-6-1991, 6-12-1995, 8-1-1996, 4-5-1996, 18-5-1996 . 
Management Team: april 1994. De Zaak: februari 1994, HP/De Tijd: 10-5-1996.
Brabants Dagblad, zaterdag 4 mei 2002/27 november2003..
Omroep Brabant: diverse uitzendingen

© paul kriele, februari 2002/mei 2002.


Terug naar boven