Nieuwe plebaan Geert-Jan van Rossem

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-08-2008  
Geert-Jan van Rossem [*1960] is vanaf 1 september 2005 plebaan van de St.Jan.

foto © Jaap van Eden, juni 2005.

Geert-Jan van Rossem is per 30 juni 2005 benoemd tot plebaan van de St.Jan. Deze functie als pastoor van de kathedraal, vandaar plebaan, gaat in per 1 september 2005.
De 44-jarige Van Rossem, die op 25 juli 1960 in Breda werd geboren, en wiens ouders tot de dood van zijn vader [2004] woonachtig waren in Sophia Domus in Vught, werd in 1988 door Jan ter Schure tot priester gewijd. Daarna wijdde hij zich met succes aan een rechtenstudie en behaalde in 1993 ook nog eens [summa cum laude] het licentiaat theologie [Brussel].
Na pastoraal werk in Waalwijk, Brussel, Esch en 's-Hertogenbosch, werd de Bredanaar in 1993 docent aan de priesteropleiding van het Bossche bisdom, het Sint Janscentrum aan de Papenhulst.
Met deze benoeming door de behoudende Hurkmans en als adept van de lijn Schröder, krijgt de Sint Jan er beslist geen nieuwlichter bij.
Naast zijn pastoorschap wordt Van Rossem ook voorzitter van het kerkbestuur Parochie Binnenstad.
Het bisdom noemt als kwaliteiten van de nieuwe plebaan: zijn ervaring met jongeren, kerkelijke bewegingen, gezinnen en roepingenpastoraat.