Brabant Bokaal voor Jo Timmermans

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-11-2010 | Gewijzigd op: 23-11-2010
Voor zijn verdiensten op cultureel gebied ontving Jo Timmermans, voorzitter van de Stichting Jheronymus Bosch Art Center, vanmiddag -maandag  22 november 2010- in het Provinciehuis uit handen van Commissaris der Koningin Wim van de Donk de Brabant Bokaal*.
Timmermans is de initiatiefnemer van het Jeroen Boschcentrum in de Hinthamerstraat waartoe hij enige jaren geleden de St .Jacobkerk aankocht.

-
-Foto links boven: Het binnentreden van de Commissaris der Koningin Wim van de Donk [r.] in de Bois le Duczaal met de drie laureaten onder wie Jo Timmermans en zijn partner Gerdie Wilbers.
-Foto boven: Links in het gezelschap de ambtelijk secretaris van de commissaris Pierre Rutgers en rechts Jo Tmmermans en Gerdie Wilbers.
-Links: de Bois le Duczaal was bij de toekenning goed gevuld met betrokkenen, familieleden en relaties van de  drie laureaten: Jo Timmermans, Pien Storm van Leeuwen-Hoogland en Theo Wouters uit Etten-Leur.
 
foto's © paul kriele, 22 november 2010

In de vooraf opgenomen korte documentaire sprak Timmermans over de schatplichtigheid die de stad Den Bosch heeft naar zijn beroemde zoon en kunstenaar Jeroen Bosch. 'Daar moest iets aan gedaan worden. Met dit belevingscentrum heb ik die schatplichtigheid van de stad beantwoord,' sprak Timmermans in een mooi klankbeeld over het Jeroen Boschcentrum. Daarin benadrukte hij nog eens dat het belangrijk is om jonge mensen gelegenheid te geven de werken van Jeroen Bosch te bekijken en hen te betrekken bij wat er op die schilderijen is te zien.

Timmermans heeft van dit monument [JBC] ** een belevingscentrum rond Jeroen Bosch gemaakt dat in december 2010 -na twee jaar al- de 250.000ste bezoeker verwacht. In dat aantal zitten ook tal van leerlingen van basisscholen die volgens een klasseproject iets met Jeroen Bosh 'doen'.
**Uitgebreide berichtgeving over voorgeschiedenis en de opening Jheronimus Bosch Art Center dd. 27 maart 2007,  zie  Berichten over het JBCentrum dd. 25 mei 2008.

Commissaris Van de Donk haakte in op de videopresentatie over Timmermans en zijn werk.
'Belevingswaarde,' zei Van de Donk, 'dat is een goede formulering. Het centrum is niet zo maar een consumptie, maar het legt relaties van Jeroen Bosch naar de huidige generaties, met name naar kinderen. U heeft Jeroen Bosch een vaste en stevige plek in Den Bosch gegeven,' sprak Van de Donk, die nog eens de inzet, de passie en de bezieling van Timmermans benadrukte .'U heeft er vele uren in gestoken. Dat maakt grote indruk.'

Bij de Brabant Bokaal hoort ook een oorkonde, die Commissaris Van de Donk Timmermans aanreikt.

foto's © paul kriele, 22 november 2010.
Timmermans betrok, naast alle vrijwilligers, specifiek zijn partner Gerdie Wilbers, '.. zonder wie  ik dit nooit had kunnen realiseren', bij de toekenning van de Brabant Bokaal.
Ook droeg hij de erkening op aan de gemeente Den Bosch, die hem bij de opzet van het Jeroen Bosch centrum steeds [financieel] gesteund heeft.
Rechts zit de vice-voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Timmermans zei in zijn dankwoord: 'Ik geloof in de kracht van het individu in goede en in slechte tijden. Dat boeit me steeds in hoge mate.'
Over zijn persoonlijk leven sprak Timmermans dat hij van origine een technicus [wis- en natuurkunde] is, een bouwer, een 'creator'.
Ik miste daar iets in. Later ben ik gaan nadenken hoe ik mijn leven in balans kon brengen. Met cultuur in de brede zin van het woord heb ik daar een bedding in gevonden.
Door dit initiatief zijn we gaande weg de schilderijen van Jeroen Bosch gaan omarmen. We zijn verliefd geworden op Bosch.'

Vierde jaars studente Leila van de Fontys Hogeschool met een act uit de voorstelling van Circo Circolo, die zich in de grote hal van het Provinciehuis voltrok, voordat de receptie begon en het buffet gereed was gemaakt.

foto © paul kriele, 22 november 2010.


De in de 's-Hertogenbosch werkzame beeldend kunstenaar Eelco Veenman, ontwerper en maker van de Brabant Bokaal.

foto © paul kriele, 22 november 2010.

* Brabant Bokaal
De Brabant Bokaal, gemaakt door de beeldend kunstenaar  Eelco Veenman [zie foto] is een onderscheiding van het Prins Bernhard Cultuurfonds die jaarlijks wordt toegekend aan maximaal drie personen, die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. 
Behalve JoTimmermans waren dat Theo Wouters uit Etten-Leur en Pien Storm van Leeuwen-Hoogland die op een unieke en inspirerende wijze projecten opzet waarbinnen poëzie, muziek, geschiedenis, de natuur  en de beeldende kunst met elkaar verweven worden. 

De momenten van het opspelden van de onderscheidingstekens behorend bij de 'Brabant Bokaal 2010' aan Theo Wouters  en.. ..aan Pien Storm van Leeuwen-Hoogland uit Chaam.

foto's © paul kriele, 22 november 2010.


Terug naar boven