Het leven van Jo Timmermans [biopografie]

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-08-2008 | Gewijzigd op: 20-05-2022
[Opgemaakt dd. 19 augustus 2008]
Jo Timmermans staat bekend als een Bossche mecenas. In die hoedanigheid heeft hij in Jac Stienstra een illustere voorganger. Timmermans is ruim 5 jaar voorzitter geweest van de Kring Vrienden van 's -Hertogenbosch. In september 2008 neemt hij officieel afscheid. Dat feit is inmiddels achterhaald.
Eerst werd het besluit van aftreden uitgesteld naar eind 2009, maar toen kwam plots de mededeling dat het voorzitterschap nog even wordt aangehouden... Lees daarover elders meer.

Timmermans is ook degene die, na aankoop van de Jacobkerk*, daarin een Jeroen Boschcentrum vestigde, een procedure die hem niet altijd even gemakkelijk afging. In de Culturele Salon [4 november 2007] richtte hij -al was het erg diplomatisch - zijn pijlen even op de ambtelijke molens.
Nimmer zal Timmermans in het openbaar te keer gaan, maar als je hem tegen hebt, of als er hem iets tegenzit, kan ie danig uit  zijn slof schieten.

* Kadastraal staat die kerk op naam van zijn vrouw Geertruda - roepnaam Gerdy -Wilbers [bevoegd bestuurder].
 
Jo Timmermans, die op 19 november 2009 zestig jaar wordt.
foto © gerard monté, 16 december 2007.

Timmermans [*Vught, 19 november 1949]  huwde met Gemma Verleg [*1 decmeber 1948] . Uit dit huwelijk  werd Jiuliëtte op 19 mei 1973 geboren. Juliëtte overleed op 12 februari 2021.
Na haar scheiding van Jo Timmerrmans behield Gemma haar meisjesnaam Verleg.
Na Juliëtte werden nog Henk** en Maria* geboren. Maria  werd nahaar studie rechten advocaat en Henk een  financieel onderlegde persoon en kwam later bij de Rabobank te werken.

Zoon Henk en dochter Maria, bewonen elk een appartement in de voormalige pastorie van de St.Jacob.
** Zoon Henk is kort getrouwd geweest met Hanneke Hylkema.

* Ooit schreef  Juliëtte van den Biggelaar-Verleg nav Van der Swalus Brabants Dagbladartikel over Timmermans, dat zij 'het eerste kind uit Timmermans' eerste huwelijk is.'.

Eerste kleinzoon
Dochter Maria Timmersmans is getrouwd met Jasper Leenders. Het echtpaar kreeg twee jaar geleden een dochter Sophie en op dinsdag 24 maart 2015 kwam voor Jo de eerste [klein-]zoon] ter wereld Hugo Leenders.

Timmermans studeerde aanvankelijk wis-en natuurkunde, later aangevuld met bedrijfskunde. Lisette van der Swaluw schrijft in een interview met hem op dat Timmermans eerst elektrotechniek heeft gestudeerd.

Zakelijk:
Timmermans begon als docent aan een school voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. Daarna stapte hij het bedrijfsleven in en leidde een eigen elektronicabedrijf in Waalwijk dat failliet ging.
In een volgend stadium kwam hij - als directeur- in dienst bij Piet Derksen van Center Parcs. Daar zou hij zijn huidige relatie met Gerdy Wilbers, secretaresse bij dat park, hebben opgedaan.
Timmermans deelde, evenals alle andere personeelsleden van Piets bedrijf, in diens erfenis. Piet Derksen, die mede door zijn gleoofsovertuiging de katholieke 'Stichting van Gods Liefde' vaak begunstigde, liet die stichting ook in zijn nalatenschap delen. Maar zijn zussen hadden het wat dat betreft, ondanks procederen, voor het nakijken.  
Panden
Halverwege de jaren negentig werd van Paul van Rosmalen [Borzo] e westelijke delen [Verwersstraat nrs.19/19b]aangekocht.
Modeman Piet Thielen kwam in het oostelijk gedeelte [nr. 21]. De panden 19/19b waren bedoeld om zijn uitgedeide collectie prenten, kaarten en globes te kunnen onderbrengen. Via de formule museum maakte hij er, in fiscaal opzicht, een lucratieve transactie van.

Als antwoord op zijn mecenasstatus gaf Jo Timmermans in een interview met Frans van Gaal [CultureleSalon 4 november 2007] aan, dat iedereen die wat geld heeft, de stad iets kan terugdoen ten gunste van al die groepen die zelf geen geld hebben.
Derksen  en Timmermans*
 
Jo Timmermans ontving in 2005 de Moeder Truuspoffer. Vlnr Hans Bosmans, Bertie van den Heuvel, voorzitter van de De Kikvorschen en  Nicole Bosmans.
foto © paul kriele, 5 maart 2005.
De gezondheid van Jo Timmermans  5 oktober 2007.
In het grote pand met koetshuis op Peperstraat 16, een pand van voorheen Van Lanschot, wonen Jo en Gerdy Timmermans. De gezondheid van Jo liet de laatste tijd te wensen over, zoals Jo Timmermans zelf bij de presentatie van 's-Hertogenbosch op de kaart gezet nav geruchten in de pers sprak. 'Mijn gezondheid is niet altijd even goed geweest . Maar -kijkend naar zijn vrouw Gerdie -ik voel mij nu goed van lijf en leden. Inderdaad, vanwege de luchtinhoud [longaandoening] waren er problemen, maar die zijn nu zo goed als opgelost'.

Ook ging Timmermans in op de sluiting en verhuizing van het Prentenmuseum
Het Prentenmuseum in de Verwersstraat sluit op 15 december 2007 vanwege een verhuizing. Na 7 jaar blijkt het museum uit zijn jasje te zijn gegroeid. De collectie van Jo Timmermans met kaarten, globes en schilderijen van Hendrik de Laat en Herman Moerkerk, is te groot voor het pand Verwersstraat 19. 'Ruimtegebrek ,' aldus de gastheer, tevens directeur van het Prentenmuseum Jo Timmermans: het is hier de laatste exposite. Timmermans ging in op de sensationele berichtgeving rond de nieuwe huisvesting van het Prentenmuseum. Maar daarover werd nog niets prijsgegeven. Mede in goede relatie met Jan van Laarhoven van het Noordbrabants Museum lopen er enkele opties die hier in de buurt liggen, bij voorkeur in het Museumkwartier.., aldus enige suggestieve uitlatingen vanTimmermans.

Terugblik op Timmermans verdienste als voorzitter van  'de Kring' 22 mei 2008
Bij het naderend afscheid van Timmermans als voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch is een terugblik op zijn plaats. Timmermans volgde in maart 2003 Cor Gilhaus op als voorzitter. De adviseur bij de Kring was voor velen een onbekende. 
Maar de gewiekste zakenman stuwde ‘de Kring’ ontegenzeggelijk omhoog tav professionalisme en kaliber van de organisatie, de rondvaarten en rondleidingen, van het Kringnieuws en ook van de individuele leden [bijv. met cursussen].
Opvallend is dat die status en kaliber, vergeleken bij het niveau van de leden van de jaren 70, 80 en 90, inmiddels aanzienlijk zijn versterkt.
Lang schommelde de Kring rond de 2000 leden. Nu is een nieuwe mijlpaal van 3000 in zicht !
Intussen- we zitten al ver in 2000-plus, schommelt het ledenaantal rond de 2200.

Ook een verschil is dat, waar de VVV olv Jan Bruens en later van Jan Wijtmans, een opvallend actief instituut was in de stad, en dat die positie –niet altijd in dank - door ‘de Kring’ is overgenomen.
De Heemkundevereniging is een volwaardige partij geworden tegenover de Gemeente, hoewel bepaalde ambtenaren daar soms ook bagatelliserend mee omgaan. Dat bleek onder meer dit jaar uit een door de Gemeente verstuurde aangetekende brief met het verzoek aan het Kringbestuur de jaarlijkse bijdrage [volgens contract overigens vastgelegd] even te verhogen.
 Timmermans schreef terug: 'Waar wij als vrienden van de stad samen gaan, verwacht ik geen aangetekende brief.' Na dat antwoord bleef het stil…. .

Bezwaren tegen zijn persoon rezen er op doordat Timmermans de zaakjes in de stad teveel naar zijn hand zette en een machtsblok in het Bossche culturele leven aan het worden was. Het was ook een man die teveel petten op had. Met name ‘de kleintjes’ [musea en instituten] keken met argusogen naar deze regelaar en regisseur, die ook zijn humeurige en dwingende momenten kent. 

Kortom de Kring heeft onder Timmermans de basis gelegd van een volwaardig en gedegen instituut. Daar kan de nieuwe voorzitter een eind mee weg. Maar bij elke vrijwilligers organisatie komen er gevaren om de hoek kijken van individualisme [haantjesgedrag] en beperkt inzicht aan management. Dat vraagt om waakzaamheid en tactvol leiderschap. 

Huis van Bosch/ VVV Den Bosch
Voor de ontwikkelingen rondom Markt 29 dat De Kleine Winst heette en sedert voorjaar 2022  -verlaat - na reen grondig onderzoek, gevolgd door een complete restauratie, en  een nieuw interieur, een derde  Jeroen Boschhuis in de stad is geworden. Na het Jheroniumus Bosch Art Center [JBAC] en het Jeroen Boschhuis op  Markt 59, dus het derde in de stad, door Timmermans het 'Huis van Bosch' genoemd. 
Alleen heeft Jo wat dit betreft naast zijn neus gekeken omdat hij dacht de VVV er mee voorbij te kunnen streven. De gemeente heeft in haar aanpak naar een CityMarketing eerst van VVV-directeur Rein de Laat afscheid genomen  en de Moriaan als een hernieuwe Bossche VVV geopend.  
Nog markanter is dat De Blauwe Engelen,  die in de eerst jaren van haa roporichting in 2019 door 'De Kring' [zeg Jo T.]  werden ontweken, in De Moriaan een onderkomen hebben gekregen....
Pas op 1 april 2022 konden Kring en de Blauwe Engelen [lees stichting Gastvrij 's-Hertogebosch] gezamenlijk het toeristenseizoen openen. Door het planten van een boom in de Casinotuin [cadeua van de Kring aan de stad] kwamen de twee stichting, resp. vereniging dichter bij elkaar.  Voorzxitter van de Blauwe Engelen Ans Buys, bood daar, na het planten  van de boom, aan  Yvonnem  Moerman een blauwe [..] gieter aan. 'Want een boom moet water krijgen,' sprak Buys.  'En met deze gieter  werken we samen'., was haar veelzeggende toevoeging.

 Meer over Hiuis van Bosch
Voor de ontwikkelingen van Markt 29 naar een Jeroen Boschhuis:  type  [in de site bastionoranje.nl] in het blokje zoekfunctie Huis van Bosch in of aanvankelijk Markt 29  om over het verloop naar dat nieuwe historisch, maar super eigentidjs geëquipeerde museum  te lezen. Uiteraard dankzij de goede zorgen van Jo en Gerdy Timmermans. 


Laatste vergadering voorzitter Jo Timmermans van ’De Kring’ 21 mei 2008.  

Op de Algemene Ledenvergadering [21 mei 2008] van De Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch in het Jeroen Boschcentrum nam Jo Timmermans een voorschot op zijn officieel afscheid als voorzitter, dat al in 2007, mede vanwege zijn gezondheid, voor de najaarsvergadering staat gepland.
‘Door de Raad van Advies zijn al kandidaten geopperd, mocht u die ook hebben, besef wel dat een voorzitterschap een dag- en nachttaak is, want het draait immers om de mens. Door de vergrijzing komt het fysiek element in een organisatie meer om de hoek kijken. Dat aspect vergt aandacht [tijd],’ aldus Timmermans die in zijn toelichting op de functie ook aangaf dat zijn gezondheid nu weer onder controle is. ‘De behandelingen gaan goed’.

Behalve Jo Timmermans neemt ook secretaris Frans van Sundert na 9 jaar afscheid. 
In de rondvraag concentreerde de discussie zich op de verantwoordelijkheid van de coördinatoren en bedrijfsleiders van de stichting Binnendieze ten opzichte van de Vereniging. Er is bij die Stichting een nieuw management aangetreden. Aanleiding voor de discussie waren de geruchten dat er iets op stapel zou staan mbt de positie van de Stichting Binnendieze, die - zo lichtte de voorzitter toe -zowel fiscaal als uit oogpunt van de eindverantwoordelijkheid ressorteert onder de vereniging. Er is geen enkele reden dat anders neer te zetten.’ 

‘De Kring’ gaat de bedrijfsvoering, zowel organisatorisch als technisch meer professionaliseren, aldus Timmermans. Zo zijn er twee ICT- bedrijven - CVP en Capline- ingehuurd om aan een efficiënte organisatie [o.a. administratie] en dienstverlening te werken.Na afloop ontvingen 20 vrijwilligers na een cursus een diploma St Jansgids. 

Zes voorzitters van 'De Kring'.
De vijf personen  die Jo Timmermans als voorzitter vooraf gingen:  Hans Verdonk, Herman van den Heuvel, Nort Lammers, Wout Kuijsten, Hein Kurvers en Cor Gilhaus.
Als beoogd opvolger wordt aan Frans van Gaal gedacht ook Cees Slegers, eens voorzitter van De Boschboom, is een serieuze kandidaat. Het is intussen Joop Thissen geworden die inntussen is op gevogd door Yvonne Moerman, voormalig bestuurder bij het KW1C..

Opening nieuwe balie van De Kring in ThadParade   16 december 2007.
Jo Timmermans, die zondagmorgen 16 december 2007 een receptie organiseerde rond de nieuwe balie van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, kondigde zijn vertrek aan ultimo 2009. ‘Alles heeft een houdbaarheidsdatum’, was het motief van Timmermans besluit. Het is alom bekend dat de Bossche mecanas met problemen aan zijn luchtwegen kampt. Timmermans maakte niet bekend waarheen het prentenmuseum, dat een modewinkel Westside gaat huisvesten, naar toe verhuist. 
Gastheer Harry Vermeulen de nieuwe directeur van TheateradParade was blij met in één keer zoveel nieuwe Vrienden in huis. 
De balie, die door Jo Timmermans -al stappend door een papieren gordijn - werd geopend, ligt links naast de hoofdingang, ofwel de voormalige [Parade-] bioscooptoegang. Timmermans, die al langer uitkeek naar een locatie op of nabij de Parade, toonde zich erg enthousiast over deze ‘A1-locatie en maakte dat -terwijl een seniorenorkestje van de Muzerije speelde - duídelijk met bloemstukken voor o.a.Ger van der Sterren de binnenhuisarchitect, die ook de andere locaties van de Kring en het Prentenmuseum heeft ingericht.
 
   
 
Hierboven: Jo Timmermans die - als openingshandeling - door een papieren gordijn stapt.
Rechts: proosten met directeur van TheateradP Harry Vermeulen en Cecile Satter-van der Laar, hoofd boekingskantoor van 'de Kring'. 


foto's © gerard monté, 16 december 2007.
 

Timmermans deelde mee dat in het nieuwe jaar wordt ingezet op een betere faciliteiten voor dit boekingskantoor.

Cultuurliefhebber Jo Timmermans* kritisch over gemeentelijke cultuurpolitiek  4 november 2007.

Timmermans werd zondagmiddag 4 november 2007 in de maandelijkse Culturele Salon [Vughterstraat] door Frans van Gaal geïnterviewd.
Dat de Bossche mecenas Jo Timmermans van een erg welwillend College van B&W een Jeroen Boschcentrum in de schoot geworpen kreeg was volgens de keuze van Van Gaal een lijdensweg. Het meer specifieke antwoord van de man die tevens een groot deel van het Bossche erfgoed beheert luidt: 'Het bisdom werkte niet echt mee. Dat heeft me jaren gekost. Ze waren eerst al niet ’in ‘ voor een nieuwe bestemming van de Jacobkerk en wilde hem zelfs slopen. Dankzij de Rijksdienst voor Monumentenzorg is dat lot de kerk bespaard gebleven.
Door doortastendheid en jaren lang volhardend optreden is dat monument toch een Jeroen Bosch Art Center geworden, hoewel het aanvankelijk een nieuw Prentenmuseum moest worden dat te krap behuisd raakte. Tussendoor kwam Rombouts nog met het plan om het pand van Invito op de Markt [aankoop op kosten van Timmermans] als Jeroen Boschcentrum in te richten.
Timmermans stelt de bezuiniging van de Bossche politiek aan de kaak: '‘Het stadsbestuur staat niet sympathiek tegenover kleinere podia [zoals bijv. de Bieb, Muzerije en Artots]. Den Bosch wil zo graag een stad zijn van toerisme en cultuur. In plaats van voorwaarde scheppend te zijn voor de kunstenaars, hakt ze de subsidie af van de kleine podia. Daar zit geen visie achter. Bij de kampioenen van hockey en basketbal staan ze vooraan, maar bij de kleinere laten ze het afweten.

Frans van Gaal interviewde Jo Timmermans voor de Culturele Salon op 4 november 2007.

In het Jeroen Boschjaar [2016] kan de stad zich niet beter manifesteren door alle clubs en verenigingen uit te nodigen om -op welke kunstzinnige manier ook -Den Bosch als stad van Jeroen Bosch te laten zien. Dat kost de gemeente maar een kleine bijdrage. Door die opzet betrek je het publiek bij zo’n manifestatie, ‘ aldus een op dreef zijnde Timmermans.
Als ex-directeur van Center Parcs heeft hij kennis van zaken: ‘Ik weet wat de klant wil’. Sprekend over het Stedelijk Museum dat nu aan zijn 4e en in 2009 ook nog aan zijn 5e verhuizing toe is, stelt Timmermans ‘…in zijn zakelijk leven nog nooit zo’n kapitaal vernietiging te hebben gezien.’

Van Gaal zocht bij Timmermans, als voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, ook naar mogelijke ambities om het directeurschap van het Stedelijk Museum erbij te nemen? ‘Nou nee, voor die miljoenen zou heel veel meer kunst gekocht kunnen worden,’ antwoordde Timmermans, die - als ie de job zou aannemen - eerst de marketing van het museum wil aanpassen. ‘Hoofddoelstelling van een museum is toch zoveel mogelijk bezoekers te trekken….? ‘
Van Gaal sloot af met de vraag uit het publiek of Timmermans een ambitie in de politiek heeft? ‘Ik vindt het wel mooi zo. Nu heb ik voor het een en ander nog de handen vrij. In de politiek gaat zoveel tijd zitten in praten. Als wethouder wordt je toch van alle kanten aangevallen. Politici verkeren daardoor vaak in een spagaat.’

Jeroen Boschcentrum is een belevingscentrum
=Er waren nog meer items die tijdens de Culturele Salon boven tafel kwamen, zoals het gebrek in het Jeroen Boschcentrum aan een echte Jeroen Bosch. Timmermans vond het een leuke vraag uit het publiek : 'Niemand in de stad heeft een Jeroen Bosch, voor zover we weten. Dat zou ik uiteraard leuk vinden, maar als er één musuem is dat werk van Bosch toekomt, dan is dat beslist het Noordbrabants Museum.
-Timmermans accentueerde meermalen dat het Jeroen Bosch Art Center geen museum is maar een belevingscenter. Naar Jeroen Bosch kijken heeft niets te maken met diens werken. Het gaat om de laagdrempeligheid. Voor slechts 5 euro bieden we dat en voor kinderen slechts 1 euro. 
Straks [in 2008] komen er maanden lang nog bussen vol naar Nederland. Deze Amerikanen doen per schip Europa aan. Ze worden met een bus van de haven van Rotterdam opgehaald om een dagje Den Bosch te doen. Daarbij inbegrepen zit: de Sint Jan, een Bossche bol en het Jeroen Boschcentrum .. !  
Timmermans lanceerde een paar inspirerende ideeën, die stukliepen op een kortzichtig College en een enkel bedweterige ambtenaar. 
Idee 1: een originele 'stoomtrein' [lopend op diesel] die op de lijn station - via Boschveld - naar de Rietvelden rijdt, en uitkomt in een enorm, tot erfgoedhuis, omgebouwde fabrieksloods. De Heinekenfabriek, waar vele rondleidingen worden verzorgd, vormt een tussenstop. Heineken sponsort met vervoer en een ontvangst deze attractie. Maar de een of andere ambtenaar vond het 'niks' voor Den Bodch: al die rook en die herrie van een stoomtrein [die dus op diesel loopt ] en dan door Boschveld... ? Daar had de gemeente zes jaar geleden, toen dit idee bij wethouder Jetty Eugster werd neergelegd, allerlei plannen mee. Er is nog geen schop de grond ingegaan. 

Als antwoord op zijn mecenasstatus geeft hij aan dat iedereen die wat geld heeft, de stad iets kan terugdoen ten gunste van al die groepen die zelf geen geld hebben.

*Derksen en Timmermans  [bron Wikipedia]
Derksen is de stichter van Sporthuis Centrum waaruit Center Parcs voortkwam. Een van de eerste parken ligt in het Noord-Limburgse Reuver.
Derksen was traditioneel katholiek. Kenmerkend voor diens parken is het teken van het r.k. geloof. In elk park staat of een kapelletje, of een kerkje. Met zijn imperium verdiende Derksen en zijn vrouw Trude Nefkens veel geld.
Dat Derksen zo rijk is geworden kwam mede door de verkoop van Center Parcs aan een Engelse bierbrouwerij. Dat kapitaal is gecasht  in Gibraltar om uit handen van de Nederlandse fiscus te blijven.
De man was multi miljonair, geld dat hij in het buitenland, in stichtingen en in goede doelen [onder meer Levend Water en de Stichting Getuigenis van Gods Liefde ] belegde. Dat kapitaal werd ondergebracht bij Univest,later Homburg.

Voor Derksen' dood 24 februari 1996 ontstond er onenigheid over de te verdelen erfenis. Wikipedia meldt dat het kapitaal rond de 100 miljoen groot was.  Dochter Trudy Derksen zou een groot deel daarvan georven hebben. Zij profileert zich als de 'zegsvrouwe' van de familie.
Na zijn dood werd het kapitaal verdeeld onder de kinderen en de zakelijke partners. Jo Timmermans kreeg het deel van de Stichting Getuigenis van Gods Liefde in beheer. Dat staat dus bij Univest, tegenwoordig Homburg.
----
Bijkomend bericht over Timmermans doen en laten als voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch>> . Notulen 25 november 2008 ALV  'De Kring'

Terug naar boven