Rechter verwijt oud-Kringvoorzitter Timmermans nogal wat feiten

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-11-2011 | Gewijzigd op: 12-11-2011
In de zitting voor de Bossche rechtbank, die gisteren 11 november 2011  plaats vond, klonken nogal wat beschuldigingen richiting  oud-voorzitter Jo Timmermans van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
Deze vier, Martijn Groenendijk, Joseph Grooten, Will Hoeben en Karel Burger, hebben voor de rechter hun gelijk willen halen omdat ze vinden dat én de voorzitter als wel 'de Kring' een onrechtmatige daad hebben gepleegd. Bericht royement vier Kringleden dd.. 25 juni 2010 [als Verslag van de ALV]

Rechter Rullman haalde in de door 4 geroyeerde Kringleden aangespannen rechtszitting, op vrijdag 11 november 2011, de beslissing waarom en waarop door oud-Kringvoorzitter Jo Timmermans rond dat royement, nogal onderuit.

foto © paul kriele, 15 november 2010.

De vier oud-Kringleden stelden so wie so het besluit tot royement, dat blijkbaar niet eens vooraf, noch wellicht pas achteraf in de bewuste vergadering werd genomen/bekrachtigd, aan de kaak. Rechter Rullmann richtte zich meer op de procedure en de -gehanteerde- motieven van het Kringbestuur. Die motieven bleken er in het geheel niet te zijn geweest, noch aan de betreffende leden te zijn meegedeeld. Zo bleek uit het verweer van secretaris Johan Strang. Om dan niet eens te spreken over de mogelijkheid  tot verweer door de vier leden.
Rullmann vond ook dat royement nogal een zwaar middel was. Een intrekken van het lidmaatschap was toch eleganter geweest, aldus Rullmann.