Jaarverslag 2013 van gemeente geeft wisselend beeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2014 | Gewijzigd op: 23-04-2014
In het  'Jaarverslag  2013' verwijst de gemeente uiteraard  naar de crisis waardoor het  '..een jaar was dat onder moeilijke sociaal-economische omstandigheden verliep, maar ook eindigde met een zicht op een bescheiden herstel'.

De  crisis was met name merkbaar in de arbeids- en woningmarkt. Daartegenover staat dat ’s-
Hertogenbosch een sterke stad is en blijft en het in vergelijking met andere
gemeenten in de verschillende ranglijsten goed doet. De gemeente heeft een solide financiële positie.

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
-In het jaarverslag staat een keur aan kengetallen. Tussen april 2012 en april 2013 is de
werkgelegenheid verder afgenomen met 1.575 personen (-1,7%) tot 93.145.
In dezelfde periode is het aantal bedrijven toegenomen tot 11.030. Dit betekent een toename van 89 bedrijven (0,8%). Vooral het aantal eenmansbedrijven is sterk gestegen.

-Eind december vorig jaar waren 7.975 inwoners ingeschreven als niet werkend/werkzoekend. Ruim 4.000 mensen ontvingen eind 2013 een WW-uitkering.
-Het aantal openstaande vacatures is het afgelopen jaar fors gedaald. Het aantal personen met een
WWB-uitkering is gestegen tot ruim 3.450. Het afgelopen jaar zijn er veel aanvragen voor bijzondere bijstand binnengekomen. Ook het aantal hulpvragen bij het Bureau Sociaal Raadslieden is toegenomen.
-Verder is in 2013 het aantal personen dat gebruik maakt van
de voedselbank sterk gestegen tot ruim 700.
Wonen/kantoren
Eind 2013 stonden er 1.495 woningen te koop. In het 4e kwartaal 2013 was het aantal verkochte woningen (299) het hoogst sinds het begin van de crisis in 2008.
De verkoopprijs voor de gemiddelde woning blijft relatief laag met € 220.000. In 2013 zijn er circa 600
woningen opgeleverd. In totaal werden er 323 bouwvergunningen afgegeven.
Het leegstandspercentage van kantoren is ongeveer gelijk gebleven in 2013 op 12%. Landelijk gezien is de leegstand gestegen tot 15,7%.
-Als woonstad valt volgens de Atlas voor gemeenten het op, dat de stad niet alleen hoog scoort (4e plaats na Amsterdam, Utrecht en Amstelveen), maar ook dat ’s-Hertogenbosch al vele jaren tot de top 5 behoort. Deze hoge positie heeft de stad vooral te danken aan de ligging, goede verbindingen, bereikbaarheid van banen, bijzondere woonvormen, veelheid en diversiteit aan voorzieningen, het culturele aanbod, het cultuurhistorisch decor en de nabijheid van natuur en landschap.
Cultuur en toerisme
-In cultureel opzicht [aanbod] neemt de stad een 2e positie in, na Amsterdam.
In mei 2013 is het nieuwe Museumkwartier geopend. De bezoekersaantallen van zowel het Noordbrabants Museum als het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch waren in 2013 boven verwachting. Qua organisatie van evenementen staat de gemeente zelfs bovenaan: 50% van de bewoners doet zelf mee aan culturele activiteiten.
-De populaire binnenstad trekt  jaarlijks ruim 1,6 miljoen bezoekers, die 3,5 miljoen bezoeken aan de stad brengen. Maar door de crisis nemen- ook - die aantallen  én de bestedingen af.  ’s-Hertogenbosch staat nog op de vijfde plaats, na de 4 grote steden.
Economie
-Uit een Elseviersonderzoek naar economische toplocaties staat Den Bosch vierde en scoort ook hoog in de Atlas voor gemeenten. Sterke punten zijn het aantal banen per inwoner en veel werkgelegenheid in de groeisectoren. 
- Zwakke punten zijn relatief meer arbeidsongeschikten, werklozen en bijstandsgerechtigden. Qua winkelstad neemt ’s-Hertogenbosch al vele jaren een toppositie in.
Onderwijs en veiligheid
-Op onderwijsgebied behoort AVANS-hogeschool tot de beste HBO-opleidingen van Nederland. Om een passend antwoord te kunnen geven op de problematiek van de VMBO-scholen zijn nieuwbouwplannen voor een stedelijk VMBO-college ontwikkeld. Op de huidige locatie Jeroen Boschcollege wordt een nieuw VMBO-college gehuisvest.
-De stad is in 2013 veiliger geworden. Zo is de gemeente onder meer gezakt op de AD misdaadmeter en dus relatief veiliger geworden ten opzichte van andere steden.
Financieel resultaat
-De gemeente heeft het jaar 2013 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 2,7 miljoen. Belangrijkste verklaring hiervoor zijn hogere rijksuitgaven dan eerder aangekondigd. Het heeft geleid tot een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds.
-Het ombuigingspakket waartoe in 2011 door de gemeenteraad is besloten, is vrijwel volledig gerealiseerd.

>>Voor volledig jaarverslag ziejaarverslagen

Terug naar boven