Volgens de veiligheidsmonitor: Den Bosch opnieuw veiliger

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2014 | Gewijzigd op: 24-04-2014
Over de afgelopen jaren 2011-2013 gezien, neemt op diverse aspecten de veiligheid in de stad toe: woninginbraken dalen inbraken uit auto’s dalen, en zelfs van onveiligheid in de Hambaken is nauwelijks nog sprake. De Hambaken zat vier jaar gelden qua veiligheidscijfer op 11,1 en dat is zelfs gestegen naar 15,8 op een schaal waar 25 het maximum is, aldus een blije Rombouts.
De cijfers tonen aan: minder woninginbraken, minder auto-inbraken, minder fietsen diefstallen, maar daarentegen neemt nog steeds niet het veiligheidsgevoel bij de Bosschenaren toe.

Dat werd duidelijk op een persgesprek olv burgemeester Ton Rombouts tezamen met de officier van Justitie Corine Potter, politiechef Albert Wetering en onderzoekster/ statisticus bij de gemeente Marieke Postulart.

De partners die  vanmorgen - 24 april 2014 - de veiligheidsmonitor presenteerden
vlnr: officier van Justitie Cornie Potten, burgemeester Ton Rombouts, politiechef Albert Wetering en onderzoekster/statisticus bij de gemeente Marieke Postulart
.

foto © paul kriele, 124 april 2014.

Markant is dat door de gratis fietsenstallingen er minder fietsen worden gestolen, maar ook dankzij een verbeterd toezicht er intussen 800 van de gestolen fietsen werden teruggebracht bij de eigenaar!
Ook markant is het project trek & tracé, zo vertelt politiechef Wetering. Daarbij worden met hulpmiddelen [lokauto’s, lok Iaptops, etc.] de dieven direct opgespoord.
Resultaat: er werden 30-40 dieven opgepakt, meestal criminelen die vaker op jacht zijn naar spullen. Maar deze personen, hot shots genoemd, worden stelselmatig in de gaten gehouden. Dat is het monitoren van notoire veelplegers. Hierdoor konden de inbraken en diefstallen met eenderde dalen.

Zowel op de misdaadindex als op cijfers van het CBS doet Den Bosch het gemiddeld gezien goed. Op de Veiligheidsindex steeg de stad van 15 naar 20. De hoogste score is 25 ! En bij het CBS staat de stad positief, zowel wat betreft overlast, minder slachtoffers criminaliteit en ook positief over leefbaarheid en veiligheid.
Toch geeft een Bosschenaar aan wel eens onveilig te zijn. Het percentage is hier 12%, maar in andere Brabantse steden 18% [Eindhoven] en Tilburg 21 % voelen de burgers dat  nog sterker !
Burgemeester Ton Rombouts is tevreden: immers de doelstellingen die in 2010 bij de vorige coalitiebesprekingen werden gesteld zijn gehaald! ‘En die waren verbazingwekkend hoog,’ aldus de burgemeester.

Nieuwe cijfers in 2014
Ook in het eerste kwartaal van 2014 zijn de cijfers gunstig. Alleen de auto-inbraken zijn licht gestegen. Maar de daling van geweldsdelicten zet zich opnieuw met 8 a 10 % voort, ook in de horeca. Dat komt met name door de grensverlegging van alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar, waardoor er ook minder cafébezoekers zijn. 

Zie voor alle cijfers:  de site veiligheidsmonitor

Terug naar boven