Convenant getekend gemeente met Ondernemers

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-06-2014 | Gewijzigd op: 07-06-2014
Op 5 juni 2014 is door wethouder Jan Hoskam [EZ] en het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch (SOCH) een convenant ondertekend waarin afspraken over een samenwerking is vastgelegd. Die samenwerking betreft o.a. afspraken over de verdeling van taken en bevoegdheden, de invoering/oprichting van het ondernemersfonds [reclamebelasting] en de besteding daarvan.

Het moment van de ondertekening van het convenant 'Ondernemersfonds' in het stadhuis.
vlnr Bernard Kuenen [horeca], wethouder Jan Hoskam, secretaris Jolanda  Bertrums
en voorzitter Hans Bierens.

 

Historie
De SOCH [de beheerder] is op initiatief van Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling ’s-Hertogenbosch tot stand gekomen. De voornaamste reden hiervoor is de bezoekers een aantrekkelijker, veiliger en hoogwaardiger centrum te kunnen bieden. De voorwaarden werden op 11 maart j.l. door de gemeenteraad onder de noemer  'Reclamebelasting Binnenstad opgesteld.

Fonds
Vanuit het fonds worden collectieve uitgaven door- en voor ondernemers gefinancierd ter bevordering van de lokale economie. De medezeggenschap voor alle ca. 850 belastingplichtigen die onder de reclameheffing in de binnenstad vallen, is in het convenant, en in het door het Stichtingsbestuur opgestelde Huishoudelijk Reglement, vastgelegd. Zo maken alle belastingplichtige ondernemers deel uit van de Raad van Advies van de SOCH.

Bijeenkomst Raad van Advies
Op 3 september 2014 staat de eerste bijeenkomst van de Raad van Advies gepland, waarop de werkwijze van de SOCH wordt toegelicht. Onder andere hoe je als ondernemerscollectief aanspraak kunt maken op de middelen uit het fonds. Deze informatie is al beschikbaar op de websitewww.soch.nl waar ondernemers nu al door kunnen geven dat zij op de hoogte willen blijven middels digitale informatie.