Gemeente steunt financieel twee projecten in Barten-Zuid

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-06-2014 | Gewijzigd op: 11-06-2014
De Gemeente geeft geld voor de aanleg van een vissteiger aan de Aa en het herinrichten van het voorplein bij de Wilgenstraat /Dageraadseweg. De twee projecten zijn samen met bewoners voorbereid. Voor de uitvoering heeft het College van B&W € 170.000 beschikbaar gesteld [potje stedelijke vernieuwing].
Wethouder Jeroen Weyers: “De bewonersideeën zijn samen uitgewerkt. De volgende stap is de daadwerkelijke uitvoering.'

Bewonersparticipatie
Het bevorderen van bewonersparticipatie en- betrokkenheid is een belangrijk onderdeel in de totale buurtaanpak. Bewoners worden actief betrokken in de uitwerking van projecten.
De twee genoemde projecten zijn ingebracht door bewoners zelf en door de gemeente omarmd. 
Voor de wijkvernieuwing Barten Zuid richt het programma zich op de vernieuwing van de openbare ruimte met als speerpunten ‘sociaal’ en ‘veiligheid’.  Het sluit zo veel mogelijk aan bij de renovatiewerkzaamheden van Brabant Wonen.