Start van ít Bossche Taalhuis [cursus] in de Bieb

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-10-2014 | Gewijzigd op: 20-10-2014
Burgers, allochtoon of autochtoon, die moeite met taal hebben kunnen op zondagmorgen gratis taalles krijgen in de Bibliotheek in de Hinthamerstraat. Deze en andere taallessen in de stad worden verzorgd door het  Bossche Taalnetwerk ,dat als meer fysiek herkenningspunt, een plek opent in de Bibliotheek  in de Hinthamerstraat.
De gemeente investeert in het  ‘Bossche Taalhuis’ en  het  Bossche Taal Netwerk als reactie op de door het Rijk weggevallen gelden voor de inburgeringscursussen. 
In het Taalhuis zal voor cursisten en vrijwilligers  informatie te vinden zijn over taalactiviteiten in de stad.

Het is niet alleen taal leren en mensen ontmoeten, ook het omgaan met laptop of mobieltje kan de cursisten worden bijgebracht. Want vragen vanuit de gemeente of de belastingdienst lopen tegenwoordig in eerste instantie digitaal, zegt wethouder Huib van Olden.


Wethouder Huib van Olden die het project financieel [uit inburgeringsgeld] steunt en bibliotheekdirecteur Hans Derks, die aan het Bossche Taalhuis huisvesting biedt.


foto © paul kriele,  15 oktober 2014.

Voor biebdirecteur Hans Derks past dit taalproject precies bij de lopende herindeling van het gebouw aan de Hinthamerstraat. 'De oudste ruimte, de vleugels langszij de St. Josephstraat, worden hiervoor geschikt gemaakt,' aldus Derksen, die benadrukt dat naast het aspect boeken en muziek, de bieb ook focust op educatie.

De doelgroep voor de gratis taallessen wordt via Bossche instellingen benaderd. Dat gebeurt via ’t Gilde, Divers, Pastoraal buurtwerk en Vluchtelingenwerk. 'Ook richten we ons op scholen en de kinderopvang,' licht Derksen toe, 'omdat kinderen de taal wel machtig zijn, maar hun ouders vaak niet.'
 Van Olden schat in, dat er in de stad 13.000 burgers zijn die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 'Om in  onze samenleving mee te kunnen draaien is de kennis van taal onontbeerlijk. Daarom blijft de behoefte aan taalonderwijs zonder meer bestaan,' zegt Van Olden.

Naar verwacht start het Bossche Taalhuis half november 2014. Er is € 10.000 voor nodig om de bieb te verbouwen en daarnaast € 80.000 aan investeringen voor een verdere ontwikkeling van het Taalhuis, een bedrag dat afkomstig is uit  het restant  'Inburgeringsgeld'.


Terug naar boven