Herschikking: Stadsarchief naar Cultuurhistorie olv Martin Nooijens

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-11-2014 | Gewijzigd op: 15-11-2014
De gemeente voert een interne herschikking door mede- zo lijkt -door de benoeming van Martin Nooijens, tot hoofd Cultuurhistorie. Dat is een nieuw gevormd cluster. 
*ingenieur Nooijens was hoofd Stadsbedrijven, maar werd herplaatst vanwege onduidelijke interne verantwoordelijkheden en dientengevolge complicaties mbt tot  de voortgang van de bouw Bartenbrug.

Dat cluster Cultuurhistorie, vallend onder Stadsbedrijven !,  gaat omvatten het Stadsarchief, Vestingwerken en  Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten [BAM].

ing. Martin Nooijens, voormalig Hoofd Stadsbedrijven,
wordt  hoofd cluster Cultuurhistorie
.

foto © paul kriele, 17 april 2013.

Archivaris Rolf Hage, die zich enige maanden geleden als hoofd terugtrok, blijft inhoudelijk verantwoordelijk voor het archief, maar Nooijens, die het cluster gaat opbouwen, wordt in de hierarchische sfeer, afdelingshoofd Stadsarchief.
Zoals bekend staan ir. Hans Meester en ir. Huibert Crijns aan het hoofd van resp. de BAM en Vestingwerken.

*zie bericht 'Martin Nooijens, Hoofd Stadsbedrijven. weggeplaats naar manager Cultureel Erfgoed' dd. 25 september 2014.