Den Bosch in cijfers afgezet tegen vergelijkbare gemeenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2014 -Per 1 januari 2014* telde de stad 143.786 en is daarmee de 18e gemeente in grootte**
-Daarvan is bijna 16% [een zesde deel] ouder dan 65 jaar. Den Bosch laat in dit opzicht 14 gemeente voor zich.
-Van hen hoort bijna 40% tot de categorie eenpersoons huishoudens [16e plaats].

-Den Bosch groeide [per 1.000 inwoners] in 2013 met 7,2%. Er zijn 13 gemeenten die sterker groeiden.

-Van alle woningen is de helft koopwoningen [15e in de rangorde van gemeenten*] .
-Als ‘beste woongemeente’ komt Den Bosch uit op de 10e plaats. [van alle 403 gemeenten op de 145ste plaats]. Volgens Elsevier.

-Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden [over 2011] € 34.600 [9e plaats].
-Aandeel huishoudens met een laag inkomen: 8,5%[18e plaats].
-Bijna 70% van de beroepsbevolking werkt. Daarmee scoort Den Bosch als zesde in de rangorde.
-En is slechts 5,6 % van de beroepsbevolking werkloos [op 23ste plaats].

-Het rapportcijfer voor economische toplocatie is 7,81. Haarlemmermeer, Zwolle en Eindhoven scoren beter.

-Van de beroepsbevolking is 44,7% hoogopgeleid. Zes gemeenten gaan hierin de stad voor.

-Voor wat betreft lokale lasten [ozb riool –en reinigingsrecht] komt Den Bosch -op drie na- onderaan uit met € 590, op de 26ste plaats.

-Het minst veilig zijn Amsterdam, Maastricht en Eindhoven [bezienop 10 delicten]. Den Bosch hangt in het midden van die 30 gemeenten en laat daarbij ook Tilburg, Breda en Nijmegen voor zich als minst veilig.

Over 25 jaar [in 2040] telt de stad 158.200 inwoners, ofwel dan komt zij uit op de 18e plaats en telt Nederland  naar verwacht 17.815.700 inwoners.

*Per 1 januari 2015 zal dat aanta door de fusie met Vinkel en Nuland net over de 150.000 uitkomen.
**Het College van B&W besprak in haar wekelijkse vergadering de cijfers*** over uiteenlopende aspecten [economie, bevolkingsamenstelling, groei, veiligheid, etc] van de stad. De cijfers werden vergeleken met de cijfers van 30 vergelijkbare gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Die cijfers*** staan in het rapport ‘'s-Hertogenbosch in de rij 2014’.
*** De cijfers komen van het CBS en gaan over 2013 of per 1-1-2014.