Gemeente overtreedt Wet op Persoonsgevens

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2014 | Gewijzigd op: 04-12-2014
De gemeente zou, aldus het College Bescherming Persoonsgegevens [CBP*], de wet op onderdelen overtreden.
Maar 'Den  Bosch' nuanceert die hoofdconclusie.  Zij benadrukt dat er tot nu tot geen beveiligingsincidenten met Suwinet binnen de gemeente hebben plaatsgevonden.....
Daarnaast constateert CPB dat het standaardcontract dat UWV met gemeenten heeft, niet op alle punten voldoet aan de wettelijke eisen. De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat in gesprek met het UWV om dit aan te passen.

De meeste punten van het CBP gaan over het formeel vaststellen van al bestaande procedures. Binnenkort stelt het College van B&W het nieuwe Plan Informatieveiligheid vast.

Achtergrond van het onderzoek
Vanaf 2002 kunnen overheden, volgens de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) zoals het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeente digitaal gegevens uitwisselen. Er geldt de verplichting er zorgvuldig mee om te gaan. 

*Onderzoek
In april 2014 is door het CBP onderzoek gedaan naar de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het onderzoek spitste zich toe tot de toegang tot de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS/Suwinet) voor niet-Suwipartijen.