Nieuwe toekomst voor Stadsarchief onder 'Erfgoed'

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-02-2015 | Gewijzigd op: 10-06-2015
Al jaren wordt gedelibereerd over, en plannen gemaakt voor, een nieuwe opzet van het Stadsarchief. Daarbij ging het aanvankelijk om een verbetering van de locatie van de voormalige Caroluskapel op de Bloemenkamp.
Het gebouw heeft een herkenbaar casco. Dat is dan ook het enige, maar functioneel is het een onhandig gebouw dat ook nog eens gehorig en sowieso gedateerd is.

Het ene vooruitzicht –zoals bericht*- betreft een samengaan met de BAM en
Vestingwerken onder de paraplu van Cultureel Erfgoed [sector vallend onder Stadsontwikkeling] met Martin Nooijens aan het hoofd. Die nieuwe constructie zal wel doorgaan.
Er was al lange tijd sprake van een gezamenlijke rapportage in de begroting en de jaarrekening.Vorig jaar werd besloten tot een feitelijk integratie. Wat betekent dat de organisatie met 14 fte-ers naar de BAM in de Bethaniestraat [circa 18 fte-ers] verhuist samen met Vestingwerken.
Maar het archief, ofwel het depot blijft waarschijnlijk op de Bloemenkamp. Een groot deel van dat archief is al ondergebracht in Turnhout en bij het Rijksarchief in de Citadel.
Het BAM-gebouw in de Bethaniëstraat dat de diensten Stadsarchief, Vestingwerken en de eigen- al bestaande-  diensten,  Bouwhistorie,
Archeologie en Monumenten, tezamen gaat onderbrengen.foto © paul kriele, 4 november 2011.
 

De vestiging bij de BAM betekent ook een omslag naar een opzet en doelstelling van het archief. In oorsprong was dat het bewaren, registreren en naar boven halen van oude archiefstukken documenten, zoals bijv. protocollen en ander gemeentelijke materiaal. Het werk was ooit een hobby van archivarissen. Maar ook het archief is eigentijds geworden en wil dichterbij de burgers komen te staan. Het is per slot van rekening belastinggeld waarop een archief draait.

De nieuwe opzet is vergelijkbaar met wat de BAM gaat ondernemen. De basis van de BAM is het bewaren, documenteren en restaureren van objecten. Maar dit jaar komt er die publieksgerichte taak bij. Dat wil zeggen het inzichtelijk maken van het werk van archeologen en bouwhistorici en het open stellen van laboratoria, archieven en archiefstukken en het inrichten van een informatiebalie.
Hoe, wat en wanneer? Dat bevindt zich nog in de papieren, maar kan door de actualiteit van het begrip Erfgoed ooit werkelijkheid worden. Nu de gemeenteraad nog…. .

*Bericht van 25 september 2014 Martin Noyons, voorheen directeur Stadsbedrijven gaat leiding geven aan de sector Sterk Erfgoed dat onder Stadsbedrijven gaat vallen. In die sector komen Vestingwerken, de BAM en het Stadsarchief onder één leiding te staan, waardoor de functies van hoofden, te weten Hans Meester [BAM], die dit jaar met pensioen gaat, en Huibert Crijns [Vestingwerken] komen te vervallen. Bij het Stadsarchief had Rolf Hage zich al teruggetrokken als verantwoordelijk hoofd.

*BastionOranje  Martin Nooijens weggeplaatst als hoofd Sterk Erfgoed dd. 25 september 2014. 
Herschikking stadsarchief naar Cultuurhistorie dd. 15 november 2014


Terug naar boven