Correctie op bericht: twee foute [in onroerendgoed zaken] ambtenaren

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-02-2016 | Gewijzigd op: 24-02-2016
Gemeente stuurt, na  kortsluiting met advocaat Pieter van der Kruijs, correctie op bericht  'Foute ambtenaren..'

Een voormalig directeur Stadsbedrijven van de gemeente Den Bosch heeft totaal geen rol gespeeld bij kwalijke praktijken van een collega. Beschuldigingen aan zijn adres, heeft advocaat Pieter van der Kruijs nooit gedaan. Dit in tegenstelling tot wat Omroep Brabant eerder deze week meldde. Ook de gemeente Den Bosch distantieerde zich van de berichtgeving. De ex-directeur Stadsbedrijven is juist opgelicht, aldus Van der Kruijs.

De ontoelaatbare praktijken zouden zijn gedaan door een voormalig ambtenaar van de gemeente Den Bosch. Hij wordt beschuldigd van het aannemen van giften, oplichting en het vervalsen van geschriften. Deze 63-jarige man uit Rosmalen is enkele jaren geleden hiervoor door de gemeente ontslagen.

Een woordvoerder van de gemeente Den Bosch meldt dat aan het strafontslag een intern onderzoek en twee externe onderzoeken vooraf zijn gegaan. “Het strafrechtelijk onderzoek is, voor zover ons bekend, alleen gericht op de omgekochte medewerker en een van omkoping verdacht bedrijf”, zo zegt de gemeente.

Tot slot van de correctie door de gemeente staat nog te lezen dat  Voor de onoirbare praktijken moet ook een 71-jarige man uit Den Bosch zich verantwoorden. Hij wordt verdacht van het oplichten van een ambtenaar. 

Eerder bericht van woensdagmiddag 24 februari 2016: Twee foute [in onroerend goedzaken] amtenaren
Een van vervalsingen en oplichting beschuldigde en inmiddels ontslagen 63-jarige ambtenaar uit Rosmalen staat voor het gerecht. De man werd na onderzoeken [intern en extern ] als verdachte van fraudepraktijken aangemerkt waarop hij ontslagen werd en er aangifte werd gedaan. Justitie vervolgt de frauduleuze ambtenaar. Jongstleden maandag 22 februari 2016 was er een eerste zitting bij de Bossche rechtbank. De verdachten lieten zich door hun advocaten vertegenwoordigen.

Hoewel advocaat Pieter van der Kruijs zegt  dat de man steun kreeg van o.a. een voormalige, 71-jarige directeur Stadsbedrijven, ontkent de gemeente die aantijging. 'Die betrokkenheid is ook nooit ter sprake gekomen,' zo benadrukt een woordvoerder van de gemeente. De zaak werd op dinsdag 23 februari 2016 door Omroep Brabant gemeld.

De mannen zouden tussen 2008 en 2010 in opdracht van de gemeente bouwprojecten in de Bossche binnenstad hebben bedacht en uitgevoerd. Van die bouwprojecten zou geld in de zakken van minstens één ambtenaar zijn verdwenen, aldus Pieter van der Kruijs, advocaat van een van de verdachten in deze zaak.
Volgens Van der Kruijs zou de toenmalig directeur weet hebben gehad van de gang van zaken, omdat hij handtekeningen zette onder formulieren voor het uitgeven van het geld. Bovendien zou hij, beweert de raadsman, ter compensatie een deel van het geld hebben ontvangen of hebben doorgesluisd naar andere ambtenaren.
De gemeente ontkent elke betrokkenheid.
Terug naar boven