BurgervaderRombouts ontvangt penning Numismatische Kring&JBcentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-04-2016 | Gewijzigd op: 30-04-2016
Zaterdag 30 april 2016 is aan burgemeester -in dit geval de burgervader- Ton Rombouts de speciale geslagen  'Jeroen Boschpenning 2016' door het Jheronimus Bosch Art Centre en de Numismatische Kring Brabant [NKB] uitgereikt**. Deze door Lei Lennaerts ontworpen en gegraveerde zilveren penning, heeft als extra tekst: 'Opgedragen aan de burgers van 's-Hertogenbosch Jheronimus Bosch Art Centre en de Numismatische Kring Brabant 30-4 -2016'.

Bestuurslid Jos Holland: 'Als er iemand is die zich heeft ingezet voor de pr. van 's-Hertogenbosch en die als burgervader heeft gefunctioneerd, dan is het toch wel Ton Rombouts.'
Even later zou Rombouts in zijn dankspeech antwoorden, dat zijn vrouw Marijke hem had ingefluisterd dat het haar was opgevallen dat dit jaar haar man niet meer met kwaaie ingezonden brieven in de krant staat..'

**Deze ceremonie onderbak de ALV van het Koninklijk Genootschap voor Munt-enPenningkunde in de Van Akenzaal van het Jheronimus Bosch Art Centre.  In die vergadering werd  mr. Martin Bloemendal tot nieuwe voorzitter gekozen als opvolger van dr. Herman Gerritsen.
De graveur Lei Lennaerts is als bestuurslid in het Genootschap opgenomen.

De uitreiking aan burgervader Ton Rombouts
door [2ev.r.] Jos Holland en [rechts] Jo Timmermans.
vlnr.: ontwerper en graveur Lei Lennaerts, bestuurslid  Jos Holland en  penningmeester Toon Opdam van de
Numismatische Kring Brabant, burgemeester Ton
Rombouts en Jo Timmermans van het Jeroen Boschcentrum.
fotlo's © paul kriele, 30 april 2016.

Jos Holland: 'De NKB en het JBCentrum zetten dit keer de burgers van de stad in het zonnetje met deze unieke penning  die  een speciale randtekst heeft.
De penning is aan Rombouts als burger vader van de stad toegekend vanwege de inzet, resp. en liefde -door de vele vrijwilligers- gedaan en getoond bij hun werk voor de Bossche samenleving:  met carnaval [bijv. de tribunes], de stadsrondleidingen en vaartochten, de jeugdzorg en de hulp aan zieken en eenzame ouderen, de gehandicapten, inzet bij de wijkraden en het buurtwerk Een hele rits die door het bestuurslid Jos Holland van de NKB werd genoemd.
Holland: 'We hopen dat deze penning een speciale plek in het stadhuis krijgt waar de bezoekers hem kunnen bezichtigen. In het vooruitzicht van het Jeroen Bosch-millennium van 2516 hopen we dat die ook dan nog herkend wordt en de burgers nog steeds behulpzaam zijn voor elkaar.'

De unieke penning is geslagen door Venrooij goud-en zilverindustrie in Den Bosch.

Ledenvergadering van het  Genootschap
voor Munt-en Penningkunde in de
Van Akenzaal in Jeroen Bosch Centrum


Dankwoord en toelichting door burgemeester
Ton Rombouts op het effect van de grote Jeroen Bosch expositie op de stad [economisch,
cultureel en maatschappelijk]. **

foto © paul kriele, 30 april 2016.

**Rombouts legde de nadruk in zijn dankwoord nog eens op het effect van dit Jeroen Boschjaar waarvoor het zaadje -met moeite en argwaan - al tien jaar geleden werd geplant, de drie aspecten aan. Eonomisch gaat het de stad goed daarmee duidend op de ondernemers en het werkgelegenheidsaspect, in cultureel opzicht gaat het de stad ook goed, doordat zij  nu ook internationaal in aanzien is gekomen mede dankzij het Bosch Research & Conservationproject. Als derde element noemt Rombouts het  maatschappelijke effect: Met vereende krachten hebben honderden vrijwillgers zich gemanifesteerd.
Terzijde sprak de burgemeester ook nog eens over wat Bosch na vijf eeuwen met zijn verbeeldingskracht voor onze samenleving heeft bedoeld. Bosch gaf ons een  boodschap mee over goed en kwaad.
Via zijn taferelen doet Jeroen Bosch nu nog een beroep op onze sociale verbeeldingskracht: Wees niet bang. Straal hoop uit en en wees goed voor de medemens..',  aldus Rombouts. 
Dit is de eerder uitgegeven goudkleurige JB-penning, die ook als betaalmiddel geldt.  Maar de unieke penning waar het
hier over gaat, is van zilver en heeft een -op de foto niet zichtbare randtekst***.


De penning toont aan de ene zijde De Landloper/Marskramer en een detail uit de Tuin der Lusten, aldus ontwerper Lei Lennaerts en aan de keerzijde de Boschboom met daarin een uiltje en Johannes de Doper.
***De randtekst bevat: 'Opgedragen aan de burgers van 's-Hertogenbosch Jheronimus Bosch Art Centre en Numismatische Kring Brabant 30-4-2016'.

Terug naar boven