Werkbezoek Provincie&Gemeente aan spoorzone & Brabanthallen

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-07-2016 | Gewijzigd op: 15-07-2016
Donderdagmorgen  heeft Commissaris der Koning Wim van de Donk samen met het voltallige College van B&W en de fractievoorzitters een werkbezoek gebracht aan de spoorzone en de Brabanthallen.
In het persgesprek na afloop ging het met name over de positie en noodzakelijke doorontwikkeling van de Brabanthalen en het Congrescentrum  1931
.
Commissaris 
der Koning Wim van de Donk.
Burgemeester Ton Rombouts kreeg na afloop van het werkbezoek vaak bijval en complimenten van de CdK.
'Maar we moeten meer bovenregionaal en met een lange termijnplanning gaan werken,' sprak Van de Donk.
vdDonk noemde in zijn waardering specifiek het JeroenBoschjaar.
'Maar we moeten wel vooruit denken. Dat vergt lef ook van de bestuurders'.


Speerpunt in dat persgesprek was de onbekendheid met de ligging van de Brabanthallen voor bezoekers die per trein komen. De hoofdentree ligt so wie so al aan de achterkant.

Ter verbetering denk burgemeester Rombouts  voor de toekomst aan structureel- verkeerstechnische ingrepen, zoals de ontsluiting van de hallen dmv een brug over de Insteekhaven en een verlegging van de hoofdentree, die feitelijk aan de achterkant ligt. Dat vergt tijd. Daarom overweegt de burgemeester op meer kortere termijn aan een snel te realiseren ingreep, bijv.de aanleg van een 'rode loper' die gaat vanaf het station naar de Brabanthallen.

Maar ook werd aan de Comissaris gevraagd zijn netwerk te benutten om de Brabanthallen meer een regionale positie te geven en het Congrescentrum bij een bredere doelgroep bekend te maken. 
Rombouts 'de Brabanthallen' wordt teveel gezien als een Bossche accomodatie maar haar reputatie, ook van het Congrescentrum, moet de regio overstijgen, aldus werd door de hoge bestuurders aangegeven.

Bovenregionaal
Steeds ging het in de perstoelichting na afloop van het werkbezoek over de regionale positie van Den Bosch, een stad die vol zit van ambities, zei de commissaris.  CdK: 'Het gebied vraagt om een lange termijnplanning. Daar waar voorheen over een vijfsterrenregio werd gesproken dient Den Bosch zijn ambities duidelijk te maken. Kies  als hoofdstad een economisch profiel.'
Cvd Koning Wim van deDonk: 'Toen, vijftienjaar geleden, gingen wij als bestuur naar Den Haag, maar nu, in deze boven regionale ambities, moeten we naar 'Brussel' gaan om daar gezamenlijk steun te vragen. 
 
En wat de Brabanthallen betreft: de Commissaris gaat met Dirk Lips, directeur van Libéma [o.a. de Brabanthallen] in gesprek om nader uit te werken hoe de provincie haar aanbod om aandeelhouder  te worden, kan specificeren. Van de Donk: 'Lips vraagt om meer betrokkenheid:  'maar bij aandeelhouder wordt al gauw aan een financiële participatie /investering gedacht. Met geld is het aspect 'aandeelhouder' te zwaar vertaald.  Hoe kunnen wij de wederzijdse betrokkenheid versterken.'
Ook kwamen de positie van de Brabanthallen en Grasso [gerichten op starters] ter sprake. Nader gezegd het creëren van nieuwe opleidingen die beter aansluiten op de zich snel ontwikkelende arbeidsmarkt. CvdK Van de Donk : 'Dat is een aspect dat ook Dirk Lips erg aanspreekt en waarvoor hij  zich inzet. In relatie tot die arbeidsmarkt leven er bij hem, als directeur van vrije tijdsparken en accommodaties, gerichte ambities.' 

Burgemeester Ton Rombouts kreeg na afloop van het werkbezoek vaak bijval en complimenten van de CdK.
'We moeten meer bovenregionaal en met een lange termijnplanning gaan werken,' sprak Van de Donk.
vdDonk noemde in zijn waardering specifiek het JeroenBoschjaar. 'Maar we moeten wel vooruit denken. Dat vergt lef ook van de bestuurders'.
Terug naar boven