Kunstgrasvelden: Veld van The Dukes is niet schadelijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2016 | Gewijzigd op: 10-12-2016
Na rapportage blijkt dat het kuststofgrasveld van The Dukes aan de Hekellaan* niet boven de norm van aanwezige RecyBEM uit komt. De som van de tien door VROM geselecteerde PAK's blijkt niet boven  het maximaal toelaatbare van 75 mg/kg te zitten. Ook  de velden van BLC, BVV en OJC blijven  volgens het  onderzoek onder de norm. 

 Bericht van 30 november 2016: Kunstgrasvelden nog niet echt schadelijk als RIVM
In een persbericht meldt de gemeente over het al of niet schadelijk zijn van de kunstgrasvelden en het onderzoek daarnaar. Van die velden zou het rubbergranulaat schadelijk zou zijn voor de gezondheid.

Het gaat in de stad om 85 sportvelden, waarvan 12 wedstrijdvelden twee pupillenveldjes  en een speelveldje met rubbergranulaat ! Deze velden zijn  voor onderzoek aangemeld.

Sportveld van The Dukes aande Limietlaan.

foto © paul kriele, 11 februari 2014.
 

Het RIVM heeft geconcludeerd - op basis van diverse onderzoeken-  dat het onwaarschijnlijk is dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat leidt tot gezondheidseffecten. De minister gaf RIVM opdracht verder onderzoek [via literatuur en veld-en laboratoriumonderzoek] te doen. De eerste resultaten komen eind 2016 beschikbaar.

Het College van B&W volgt het standpunt  van het RIVM dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze kunstgrasvelden  Alle voetbal-en rugbyverenigingen zijn geinformeerd aldus het persbericht.