Den Bosch stopt met Comité Leuven

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-01-2017 | Gewijzigd op: 02-01-2017
's-Hertogenbosch stopt met de activiteiten gerelateerd aan de vriendschapsband met Trier en ook Leuven, naast Brussel en Antwerpen,een van de zustersteden van de stad. Als gevolg van debezuinigingen komt er een einde aan de band met de Vlaamse stad, hoewel de relatie met de moederstad niet verbroken zal worden, evenmin met  Trier, waarmee ook een sterke band bestaat. 
Vier jaar geleden vonden  er nog twee hoogtepunten plaats,  naast de jaarlijkse uitwisselingen op gebied van cultuur sport[wielerdagen] en exposities. Het eerste waseen schenking van Den Bosch aan Leueven van een kopie van het oude charter van 750 jaar geleden*. Ook een belangrijk moment was de installatie van een nieuw comité  's-Hertogenbosch- Leuven dd. 27 november 2010* *


-Rechts: De stadssleutel van Leuven, die burgemeester Louis Tobback aan collegea Ton Rombouts schonk.
-Rechts boven Archivaris Rolf Hage en Rob van de Laar bij het charter.
-Boven De colega-burgemeesters
Louis Toebback en Ton Rombouts
ondertekenen in het Bossche stadhuis het gastenboek.

foto's © paul kriele;28 januari 2012.

*In januari  2012 ontving Leuven van haar zusterstad Den Bosch tijdens een officiële zitting nog een kopie van het oude charter van 750 jaar geleden, dat door het Stadsarchief wordt bewaard.  

Zie artikel 'Oudste charter centraal bij viering 750 jaar Stedenband met Leuven' dd. 28 januari 2012.

Fragment uit artikel van  zaterdag 28 januari 2012
Met toespraken door de schout van Leuven en de burgemeester van ’s-Hertogenbosch, resp. Louis Tobbak en Ton Rombouts en door stadsarchivaris Rolf Hage in het stadhuis werd herdacht dat 750 jaar geleden tussen de Brabantse steden Leuven en ’s-Hertogenbosch, een stedenalliantie werd gesloten.
Het originele charter werd in een kist door de Oude Schuts, onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie in escorte van het stadsarchief naar het stadhuis gebracht.

Dat charter is, aldus archivaris Hage, het oudste charter dat het stadsarchief bezit. 'Het lijken wat saaie dingen, maar als je de unieke achtergrond kent, is dat toch anders. Het zeldzame perkamenten document werd in 1261 [ipv 1262 vanwege de oude jaartelling] in tweevoud gesloten.'
Leuven bezit ook een exemplaar, maar zo zei Rombouts later, het is ze kwijt geraakt. Daarom schenkt Den Bosch schout Louis Tobback alsnog een kopie.

Tegenbezoeken Leuven , resp. en 's-Hertogenbosch aan elkaars steden. dd. 3 juni 2012.

**Nieuw comité 's-Hertogenbosch-Leuven 

Op 27 november  2006 werd
er  nog een nieuw comité 
's-Hertogenbosch-Leuven geïnstalleerd.


foto © paul kriele, 27 november 2006.

Op de foto hierboven: vooraan vlnr.: Guus Paanakker [portefeuiile sport], Frans Peeters [cultuur] en voorzitter Herman van den Heuvel en daarachter - voor de herdenkinsgplaquette die Leuven schonk bgv het nieuwe Bestuurscentrum-, René van der Sanden [pr en publiciteit], René van der Heyde [portefeuille cultuur] en Jan van Dam [onderwijs].
Afwezig waren Kees van den Oord [onderwijs], Ton Meulman [cultuur] en secretaris Peter Kusters.
Doelstelling
Het comité Leuven-’s-Hertogenbosch heeft als doel naast het verstevigen van de vriendschapsbanden en een kennisuitwisseling , op gebied van onderwijskundig, cultureel, sportief en economie.
Zie ook de site Comité Leuven stedenband:


Terug naar boven