In 1ste gemeentebijeenkomst 2017 werden falen en resultaten genoemd

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-01-2017 | Gewijzigd op: 18-01-2017
De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.- dit keer in het Congrescentrum1931- opende de gemeentesecretaris Irma Woestenberg met de vraag aan haar toehoorders om burgemeester Ton Rombouts die hier voor de laatste keer aan deze - door de ‘Werkgroep Concernevenementen’ georganiseerde ontmoeting - deelneemt, een warm applaus te geven.
‘Er komen nog vele gelegenheden om afscheid van hem te nemen,’aldus Woestenberg, die het succesvolle jaar aanstipte, een succes waaraan alle medewerkers hebben bij gedragen: en
Communicatie, Stadstoezicht, Cultuur, Strategie, Realisatie en Beheer, Afvalstoffendienst, ORV, Economische Zaken, Bosch Onthaal en . . ..alle collega’s die hebben gevrijwilligd !’
Gemeentesecretaris
Irma Woestenberg
.
 
foto © paul kriele, 6 maart 2012.

Hierna noemde Woestenberg in het licht van de resultaten van
’Buiten Gewoon Bosch’[ werken aan houding en gedrag..] enkele aansprekende voorbeelden:

-‘Decentralisatie van taken in het sociale domein [integrale dienstverlening op gebied van jeugd, zorg werk en inkomen]. De samenwerking tussen WXL en MO is goed op gang gekomen.’

-De gemeentesecretaris zei ook trots te zijn op het feit dat 'de organisatie de aansluiting bij het bestuur weer heeft hervonden'. Ook noemde zij als voorbeeld van de verbeterde bestuurlijke oriëntatie de activiteiten op sociale media. Ode aan de afdeling Communicatie. 'Zo geeft het webcareteam snel reactie op vragen die via social media binnen komen'.

-Als derde thema –vallend onder Oriëntatie op bewoners en bedrijven- van Buitengewoon Bosch haalde de secretaris enkele voorbeelden aan van wat de gemeente [goed] doet voor de burgers, maar dat zij dat zeker niet alleen doet.
Een voorbeeld van Stadsontwikkeling:
Nieuw ingerichte leefomgeving Noremborghstraat en een door de bewoners zelf bedachte woonwijk aan de Jan Sluijtersstraat.

 
Nog eens: Service aan en bejegening richting burgers
Een thema dat aandacht nodig heeft is de omgang –in service en bejegening- met bewoners en bedrijven. Met name stipte I.W. aan de telefonische bereikbaarheid, die veelal –in tweede fase - afhankelijk is van het nakomen van de terugbelafspraak.
‘Bij Stadstoezicht hebben ze een altijd bereikbare telefoonlijn ingesteld en zij stemmen hun mailings af met Publieke Dienstverlening..’


‘Dat zijn slechts enkele voorbeelden, besloot Woestenberg haar nieuwjaarsrede.
‘Het gaat steeds om de combinatie van inhoud met houding en gedrag. Er mag geen inhoud zijn zonder een passende houding en gedrag en omgekeerd geldt hetzelfde. Er is nog veel te doen, zei Woestenberg. ‘We gaan in2017 door met het program Buitengewoon Bosch. Ik wens u een goede gezondheid, veel werkplezier en mooie resultaten voor de stad.’


Terug naar boven