Bevolkingstoename 2015-2016, het meest in West

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-03-2017 | Gewijzigd op: 13-03-2017

Den Bosch telde op 1 januari  2017 152.471 inwoners. Dat is 852 meer dan op dezelfde datum een jaar daarvoor, namelijk 151.619.

De sterkste stijging gebeurde in de wijk West met 483 meer inwoners tov van 2016. De Groote Wielen had uiteraard ook een sterke stijging door nieuwbouw, maar slechts met 233.

De binnenstad en Zuid/ Oost trokken tezamen 247 nieuwe bewoners. resp 104 en143.

De wijk waar het meeste aantal inwoners wegtrokken was Den Bosch Noord  [171] en daarna Maaspoort: 95. Het blijken de jongeren te zijn die van huis wegtrekken.

Kijkend naar aantallen van geboorten en sterften, dan waren er in 2016  56 meer geboorten dan in 2015, maar ook 109 meer sterftegevallen dan in 2015  en 969 meer vestigingsaantallen, evenals 777 meer vertrekaantallen. 

In februari j.l.  heeft de gemeente de situatie van de inwoneraantal per stad en per wijk/buurt samengevat.