Steeds minder CO2 uitstoot bij gemeentelijk vervoer

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-02-2018 | Gewijzigd op: 22-02-2018
Op  vragen van D66  [brief  ’Autoloze dinsdagen’ dd. 8 januari 2018] dat zich toespitst op het terugbrengen van de CO2-uitstoot van auto’s, antwoordt B&W  [brief dd. 20022018], dat volgens het ‘Vervoersplan 2009’ het verkeer zo weinig mogelijk belastend dient te zijn voor het milieu  en de verkeersoverlast voor burgers rond het Stadskantoor beperkend en de gemeente de variatie van vervoersfaciliteiten nastreeft.
De doelstelling is dat in 2020 de ca. 200  voertuigen van het gemeentelijk wagenpark [m.n. Stadsbeheer] minimaal label A hebben en rijden op groene stroom of een andere duurzame brandstof.

Burgemeester Jack Mikkers deinst er niet voor terug werkbezoeken in de stad met de fiets te af te leggen.

foto © henk van esch, 20 oktober 2017.
Burgemeester Rombouts nam wel eens de fiets, 
maar Jack Mikkers neemt nog  vaker de fiets
voor werkbezoeken en kennismakingsontmoetingen.
 

foto © suzan van iersel, 14 juli 2009.

Bij de Afvalstoffendienst, dat voorop loopt,  rijden al een aantal  voertuigen op biogas [van de rioolwaterzuivering] rijden. Ook gaat dat met de dienstauto’s gebeuren.

 In het streven naar verduurzaming  is met het gebruik van OV [282 medewerkers]  en de fiets [683 medewerkers] en deels fiets en deels transferium [145 medewerkers] al een flinke slag gemaakt. Van de 24 poolauto’s die label A hebben zijner al 2 elektrisch. Intussen wordt het wagenpark vervangen door elektrische dienst-en poolauto’s.  En wat personeel betreft  wordt al veel vergaderd zonder fysiek aanwezig te zijn en dienstreizen binnen de stad dienen  per fiets of per OV te gebeuren.

Maar B&W gaan - gezien de lopende maatregelen-  niet in om een autoloze werkdag in te voeren. En het vervoer van burgemeester en wethouders zelf?,  vraagt D66. Het antwoord is : dat betreft een erg uiteenlopend vervoersaspect. Maar bij leasing staat duurzaam bovenaan.Terug naar boven