Koninklijke onderscheidingen 2009

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-04-2009 | Gewijzigd op: 26-02-2018

Koninginnedag 2009:


Groepsfoto van 35 van de 40 gedecoreerden in het Bestuurscentrum. Links burgemeester Ton Rombouts
.

foto © henk van esch, 29 april 2009.

Van vier van de vandaag -29 april 2009- gehuldigde gedecoreerden vond de ceromonie elders plaats. 

-De 62-jarigen Laurent en Mieke de Bebber-Bruyns [Ridder in de Orde van Oranje Nassau] ontvingen een door minister Rouvoet op te spelden onderscheiding voor hun inzet gedurende 36 jaar als pleegouders. En ook ter behartiging van de belangen van pleegouders via het Landelijk Meldpunt.
-Guus Dankers [Ridder Orde O.N.] wordt ook in Den Haag [staatssecretaris Huizinga gedecoreerd voor zijn 37 jaar lange organisatorische en bestuurlijk vervulde taken op gebied van het reddingswerk [drenkelingen en reddingsbrigade].
-Bekend Bossch’ artiest/zanger, de 83-jarige Joep Peters, werd door burgemeester Rombouts in TheateradParade onderscheiden voor zijn gedurende 62 jaar lange inzet op cultureel gebied, zowel carnaval [Kwekfestijn], toneel [Echt Bosch Tejater en Confetticabaret].
- Jacqueline Steggink-Vos [76 jr.] ontving vanwege haar gezondheid thuis in besloten kring een lintje [lid Orde O.N.]. Zij was 45 jaar werkzaam als vrijwilligster voor cliënten van Reinier van Arkel en De Bogerd.

Onderstaande personen ontvingen -woensdag 29 april 2009- in het Bestuurscentrum  de koninklijke onderscheiding.
-Renée Spermon-Marijnen fysiotherapeut/manuele therapeut was actief in de gezondheidszorg bijv. op haar gebied rond vakontwikkeling en bekleedde op dat gebeid bestuursfuncties op dit gebied. Daarnaast was Spermon bestuurslid van de wijkraad centrum, statenlid en penningmeester en bestuurslid bij de VVD, resp.afdeling Den Bosch, gemeenteraad Berlicum en ook nog penningmeester van de Tennisclub Oosterplas.

-Cees van Aken [77 jr.] was actief in de sport [Rivierenwatersport en bij Neptunus, Maritiem en de werkgroep Binnenwateren. Voor zijn verdiensten ook als bestuurlid van Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel en de Hobby Computer club N-O Brabant ontvangt Van Aken het lidmaat in de Orde O.N..
-De Empelnaar Wil Mulders werd gedecoreerd [Lid Orde O.N.] voor zijn rol als sinterklaas, bestuurslid visvereniging en seniorenvereniging, schipper Binnendieze en organisator Empelse Dodenherdenking.
-Trix Coerts [lid Orde O.N.] manifesteerde zich vanaf 1978 in de ziekenzorg, bij bedevaarten, als lid cliëntenraad van de Lathmer in Wilp en als pastoraal assistent [Binnenstad] en als lid stuurgroep Ethiek en lid van de werkgroep Palliatieve Spirituele Zorg in het JB-ziekenhuis.
-Het nieuwe lid in de Orde van O.N., de vrijwilligster Mientje van den Heuvel-Stolzenbach [60 jr.], was naast haar werk in het Erasmushuis ook nog bijna 20 jaar mantelzorgster voor vrienden en kennissen.
-De 71-jarige Diny Goedhart is tot lid in de Orde van O.N. benoemd door haar bestuurlijk werk [22 jaar lang] in de Maaspoortparochie en als schoonmaakster en als vrijwilliger in het Erasmushuis.
-Theo van der Aa, 60 jaar zat als bestuurslid 40 jaar in de [water-]sport en bij de scouting [St.Joris], de imkervereniging St. Ambrosius en als vrijwilliger in het Nico Schuurmanshuis. Theo van der Aa ontving de versierselen behorend bij Lid in de Orde van O.N. .
-De 50-jarige Frank van Riel zette zich in op sportgebied: was bonds- en clubscheidsrechter [Bossche Hockeyclub] en als collectant voor het ANGO en hij was lid van de Bewonersvereniging Van Berckelstraat. Van Riel wordt Lid in de Orde O.N..
-Een vrijwilligster in het welzijnswerk in kerkelijk leven is de 80-jarige Netty van de Laar, die Lid in de Orde van O.N. wordt voor haar -35 jaar lang –werk bij de Zonnebloem [hulpverlening en als bestuurslid] en als medewerkster van de infobalie in de St. Jan.
-Bokhovenaar Jan van Zon was 50 jaar lang verdienstelijk als bestuurslid van de Biljartclub ‘Luk raak’, die hij zelf oprichtte. De 78-jarige is vanaf Koninginnedag 2009 Lid in de Orde O.N. .
--Een overactieve vrouw in de sport is Jo Biezemans-Meulesteen. De 62-jarige is al 34 jaar verbonden aan EBBC /Eiffeltowers als vrijwilligster/ toezichthoudster en schoonmaakster en oppasmoeder. Waarvoor zij is gedecoreerd tot Lid in de Orde O.N. .
-Ook een nieuw lid in de Orde van O.N. werd de 57-jarige Ton van Lierop, die zich inzette op cultureel gebied zoals voor ‘Tussenneusenlippe’, bij het drukken van drukwerk voor de Oeteldonksche Club en voor behoud van de Lohengrin als repetitielokaal voor carnavalsverenigingen. Ook het voortbestaan van Boerke van Oss [Graafseweg] is mede aan hem te danken.
-Gust Roets [66 jr.] is Lid in de Orde van O.N. geworden voor zijn werk als bestuurslid Stichting Blindenbelangen, lid Financiële Commissie Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten en als penningmeester van de Stichting Volksuniversiteit Den Bosch.
-In Empel was Peter van der Dussen [53 jr.] 22 jaar actief voor de Drumfanfare Exempel, als secretaris, tambour-maître en docent en als bestuurslid van de FNV. Voor die verdienste is Van der Dussen Lid in de orde van O.N. geworden.
-Een welzijnswerker pur sang is Kees van Heemskerk [65 jr.], die voor zijn welzijnswerk [Boschveld en Sintstraten], zijn inzet voor de Emmausparochie en bij de fusie van 3 parochies in West, en als voorzitter/ medeoprichter van de stichting ‘Papoeajeugd naar school’, werd onderscheiden met de versierselen behorend bij Lid in de orde O.N. .
-De 59-jarige Hans Okkerse werd Lid in de Orde O.N. door zijn werk als zweminstructeur Dommelbaarzen, bestuurslid Watersportvereniging De Pettelaer, oprichter MOP Golfverenging ‘Ons Buiten’ en oprichter Golfclub Bois-le Duc. Naast deze sportieve activiteiten zat Okkerse in het oudercomité St. Janslyceum en was hij mede-oprichter van het Juridisch netwerk van 200 -voor de provincie werkzame -  juristen.
-De 86-jarige Milly Ekstijn–Mees heeft als vrijwilligster bij Wilhemina, als collectant [Hartstichting en Dierenbescherming en KWF] en als schoonmaakster van het H. Hartmonument op het Emmaplein en als ziekenbezoekster een grote verdiensten gehad voor de gemeenschap, waarvoor zij onderscheiden werd: Lid in de Orde O.N..
-Lies Hummelmann zat 27 jaar in het welzijnswerk en in het kerkelijk leven. Voor die inzet als vrijwilligster van de Parochie San Salvator, en als mede-oprichter en secretaris van het sociaal eethuis ’t Anker en als naaister bij ’t Inloopschip kreeg zij het lintje behorend bij Lid Orde van O.N..
-Hennie Mandemaker [58 jr.] is ook Lid Orde van O.N. geworden door zijn 20 jaar lange werk voor de bokssport, onder meer als docent en jeugdcommissielid en lid technische raad en als trainer, coach en begeleider [district Zuid] en voor de Militaire Boksploeg. Als gastheer/eigenaar van Olympia Sport en Bewegingscentrum kunnen leden van EBBC/Eiffeltowers en The Dukes in zijn sportschool terecht. Mandemaker is ook nog coördinator bij de opvang van jonge asielzoekers.
- Welzijnswerker de 62-jarige Jan Brouwers was bijna 30 jaar voorzitter van de bestuursraad Empel & Meerwijk en biljartvereniging ’t Slot en 10 jaar bouwkundig adviseur van ’t Wikveld en 47 jaar werkzaam bij het architectenbureau Molenaar & Koeman. Vanaf vandaag -29 april 2009- is Brouwers gedecoreerd tot Lid in de Orde O.N. .
-Met ‘Divers van inzet’ kan de 69-jarige Antoine de Visser worden betiteld door zijn werk voor het Religieus Erfgoed [H.Brigitta], als Boschtionpresentator, als lector in de Lambertus en als bestuurslid van enkele werkgroepen Lambertusparochie, als auteur van het boek St. Lambertuskerk, cursusleider JeugdBoschlogie, vrijwilliger van de bibliotheek in de basisschool ‘De Opstap’ en als hopman bij de scouting. Reden hem tot Lid in de Orde van O.N. te benoemen.
-De 85-jarige Mientje Vos is ook Lid in de Orde van O.N. geworden na onder meer 40 jaar welzijnswerkster te zijn geweest in bejaardentehuis Antoniegaarde, als mantelzorgster van zwaar gehandicapten medebewoners, als organisator van Bingoavonden voor Kath. Bond voor Ouderen, als gastvrouw bij RKVV in Gestel en bij voetbalvereniging OJC.
-Inge Harkema-Dun [65 jr.] is al 34 jaar actief in de politiek, welzijn en [geestelijke] gezondheidszorg als bestuurder van Kind en Ziekenhuis en van de stichting Noord-Ierse Kinderen en vanaf 2007 van het RIGG en zij was secretaris van het RIAGG en Harkema-Dun, die voorheen ook nog lid was van de gemeenteraad van Woubrugge en van de Ouderraad ‘De Poolster’ in Gestel, is voor haar werk beloond met de eretitel Lid in de Orde van O.N..
-De oud-militair, de 64-jarige Joep van den Akker staat vanaf vandaag met een lintje opgespeld [Lid Orde van O.N.] voor zijn werk als bestuurder van Sport voor gehandicapten [paardrijden], voor de stichting De Groene Poort in Boxtel en als voorzitter VVE Van Berckelstraat en Van den Akker was res. Majoor der Genie en acht jaar bestuurslid van de wijkraad Noord.
-Gerard van Bers -81 jaar- is 10 jaar vrijwilliger bij het Museum Cavalerie in Amersfoort en is vanaf 1980 secretaris van de reüniecommissie 5e Eskadron Vechtwagens. De koningin waardeert hem met het lidmaatschap in de Orde van O.N.. 
-Omdat Henk Wels [63 jr.] uit Rosmalen sinds 1980 vrijwilliger is in Antoniegaarde en vervolgens bij deTaling ontving hij de onderscheiding Lid in de Orde O.N. .
-De 65-jarige Jo van Venrooij [Rosmalen] werd vanwege zijn activiteiten op economisch terrein [Bestuursfuncties Installatietechniek zowel in [commissies als in platform] en Lid Rosmalens Ondernemers Contact en jeugdleider OJC, lid in de Orde van O.N. ..
-Hans Kuijpers (52 jaar) [Lid Orde O.N.] was 28 jaar actief op gebied van buurtevenementen, wijkcohesie, onderwijs en sport met name in de Graafsewijk-Noord en Den Bosch –Oost [platform en wijkkrant].
-Maarten Povel uit Rosmalen, die 40 jaar bij de Bossche rechtbank werkzaam was, deed ook nog vrijwilligerswerk bij de Rosmalense Kunststichting, bestuurslid Reder European Junior Pianofestival, 10 jaar altviolist bij het Reg. Symfonieorkest in Oss en bestuurslid van de Regionale Bloedbank en de Rotary Den Bosch-Oost. Povel werd Ridder in de Orde O.N. .
-Onder meer parochiewerk Zonnebloem en collectant [Hartstichting] dat deed Sjaan Ondersteijn [77 jaar] 39 jaar lang. En Sjaan was ook nog secretaris van de Kath. Vrouwen Organisatie in Rosmalen en overblijfoma. Zij verdiende ook een lintje: Lid in de Orde van O.N.
-Rosmalenaar Wim Wagenaar [53 jr.] geeft al bijna 31 jaar muzieklessen, leidde de muziekcommissie van Harmonievereniging St. Cathrien waarvan hij sedert 1997 voorzitter is. Reden om Wagenaar te benoemen tot Lid in de Orde O.N. .
-De in Rosmalen woonachtige Pim Kolkert [66 jaar] heeft een lange staat van dienst als bestuurslid van onderwijsinstellingen: Hogeschool, drs. Pierson Stichting Voortgezet Onderwijs, Brede Bossche Scholen en Regionaal Onderwijs Bureau Groep, Onderwijsbelangen St. Lambertus. Daarnaast was Kolkert ook 20 jaar plv. rechter, lid examencommissie Orde van Advocaten en lid Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht en vrijwilliger Serviceclub ’51 International. Hiervoor heeft de burgemeester hem -namens de koningin- benoemd tot Ridder in de Orde O.N. .
-De burgemeester onderscheidde ook [Lid Orde O.N.] Hennie van Wassenberg [66 jr.] bestuurslid van het Gilde St.Catharina- St.Joris [Rosmalen] en voor zijn inzet als sponsorwerver en als mede-organisator 50 jaar Kring Maasland.
-De Rosmalenaar Marcel Roomans [67 jr.] is de initiatiefnemer van de speel/lefstraten, was bestuurslid Triathlon Rosmalen en was 7 jaar lang betrokken bij het zondagmiddagalleenstaandencafé in Rosmalen. Voor dat werk is Roomans benoemd tot Lid in de Orde O.N. .
-Voor zijn werk voor de dierenwei De Geitenbrei en als begeleider van mensen met een verstandelijke handicap is de 74-jarige Joop Cohrs uit Rosmalen lid in de Orde van O.N. geworden.Terug naar boven