Antwoord op moties o.a.rookvrije plekken&dierenvoedselbank & graffity

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-04-2018 | Gewijzigd op: 11-04-2018

 In antwoord op het verzoek van de meeste raadsfracties om 'De Blauwe Engelen' te behouden [motie dd. 06032018] en ruimte te zoeken bij Citymarketing en WMO, antwoordt B&W dat zij gaat kijken welke partijen zich financieel willen verbinden aan 'de Blauwe Engelen'.  Dekking wordt gzocht binnen de huidige begroting, dan wel binnen de post nieuw beleid 2018'. 

Overlast Verhoogd spoor Rosmalen
De gemeente volgt al lang kritisch de [ernstige] trillinghinder van het nieuwe hoogspoor in Rosmalen, maar het ministerie wil dit dossier sluiten.Zij stelt dat er geen sprake is van meer dan 30% toename trillinghinder. Daarom gaat er een brief naar de staatssecretaris om de omwonenden te steunen.
Voor het beter benutten van de Betuweroute zijn we al jaren aan het lobbyen  richting staatssecretaris. De omlegging van de Betuweroute heeft geen effect  voor omwonenden van Rosmalen.
Er is geen sprake van een opkoopregeling omdat de omwonenden maatregelen willen zien ter vermindering van de trillinghinder en dat de schade die zij ondervinden wordt vergoed. 

Wijkwerkplaats Oost
Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch verzoekt B&W de Wijkwerkplaats Oost maximaal te ondersteunen en het beoogde multidisciplinair karakter van het gebouw aan de Van Broeckhovenlaan voor de diverse [maatschappelijke] dienst in gezamenlijk overleg  te realiseren.Antwoord B&W: 'De portefeuiilewethouder voert met de nu er gehuisveste partijen separate gesprekken over de mogelijkheden om zowel de huidige activiteiten samen met Bosch Wijzer op deze locatie te realiseren.'

Rookvrije schoolpleinen en sportvelden
Het CDA vraagt of de gemeente toetreedt tot de Alliantie Nederland Rookvrij?
Ook vraagt zij zo snel mogelijjk schoolpleinen en sportvelden voor de jeugd rookvrij te maken.  B&W antwoordt : 'De gemeente onderzoekt het effect van toetreding tot de Alliantie Nederland Rookvrij.
Ook brengt ze met partners zoals JBZ, sport ,onderwijs, GGD, Breed Welzijn en sportverenigingen in beeld wat er nodig is om locaties waar kinderen komen, zo snel mogelijk rookvrij te maken. 

Inzet Hambaken GYM 
GroenLinks vraagt onderzoek te doen naar uitbreiding Hambaken Gym en de zekerheid voor de aldaar werkzame jongeren.
B&W antwoordt: 'Over de beoogde integrale aanpak voor jongeren in de Hambaken is uw raad  per Raadsinforatiebrief geinformeerd'.

Graffity en Urban Art
GroenLinks, PvdA,SP en D66 willen dat op meer plekken mogelijkheid moet zijn voor Urban Art en Graffity.
B&W: 'U heeft indertijd [dd.17 mei 2017[] een overzicht van de stand van zaken ontvangen.
We zijn steeds met graffitykunstenaars en andere initiatiefnemers in overleg. Dat heeft inmiddels tot een aantal veelbelovende  opties en ideeën geleid'.
B&W  stelt dat  het voorkomt dat  graffity  met vandalisme en verloedering wordt geassocieerd. Daarom is er bij vergunningen voor dit soort projecten steeds inspraak nodig.  
Maar op korte termijn -medio 2019- zal ons beleid leiden tot resultaat.  

Steun de dierenvoedselbank
GroenLinks en Rosmalens Belang willen dat de gemeente de financiële mogelijkheden van de dierenvoedselbank in beeld brengt en zoekt naar een geschikte uitgiftelocatie en bekijkt wie er voor de dierenvoedselbank in aanmerking kunnen komen.
B&W stelt dat de toegang tot bepaalde producten of diensten voor mensen met een laag inkomen met een huisdier van meerwaarde kan zijn ihkv de armoedbestrijding en mede de bestrijding van eenzaamheid. Zij meent dat het goed zou zijn de twee voedselbanken bij elkaar te brengen. Door dit te realiseren geven we een extra impuls aan het verstrekken van voedsel voor huisdieren voor mensen met een laag inkomen.'  

Terug naar boven