Begroting 2019: geen bezuinigingen & geen lastenverhoging

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-09-2018 | Gewijzigd op: 03-10-2018

Uniek was dit keer dat het volledige College van B&W vrijdagmorgen 28 september 2018 de begroting voor 2019 bekend maakte en toelichtte. Dubbel uniek, het was de eerste presentatie van de nieuw benoemde /aangestelde burgemeester en wethouders.

Het voltallige College van B&W
vlnr burgemeester Jack Mikkers, wethouders Roy Geers [Rosmalens Belang], Huib van Olden [CDA], Ufu Kãhya [Groen Links] ,Mike van der Geld [D66]  en Jan Hoskam [VVD]
.


foto © paul kriele, 28 september 2018.
...........................................................

Ook een plus en gunstig voor de burgers is dat er voor komend jaar geen bezuinigingen worden aangebracht en er geen lastenverhoging gaat plaatsvinden. Voor de wethouder van Financiën Jan Hoskam, die de presentatie inleidde is het ook gunstig dat hij 2019 in gaat met de zekerheid dat er uit Den Haag geen financiële ingrepen gaan plaats vinden. Hoskam: ‘Het is hierdoor ook zo, dat we de meest duurzame begroting ooit  kunnen presenteren.

Markante punten zijn bijv.  de renovatie van schoolgebouwen, zoals de Sancta Maria Mavo [Aartshertogenlaan] voor bijna €4,5 miljoen en € 4.284.000 voor de Aquamarijn [ombouwen tot kindcentrum] en ‘t Schrijverke [hoofdgebouw aanpassen].

Bijzonder  op de lijst nieuwe investeringen is de restauratie van ‘De Draak’, ook wel het monument voor de schoonmoeders genoemd. Dat statige stadsbeeld [* 1903] zal voor ruim anderhalf miljoen euro een ingrijpende  opknapbeurt onder gaan. Dat het van onder af aan deel voor deel uit elkaar gehaald wordt De namen op de stenen moeten worden bestendigd. Ook de pomptechniek laat het bijna afweten.

Andere punten die wethouder Hoskam bekend maakte is het  ombouwen van het Grasso kantoorgebouw  tot ICT centrum en het organiseren van de Bossche Dataweek en de stad uitbouwen tot tweede ICT-stad van Nederland. Vaker kwam Den Bosch als een van de beste steden ter sprake.  Om dat zo te houden en aan ondernemend Nederland bekend te maken is voor het lobbyen van de gunstige positie [ook tav veiligheid en sterk winkelbestand etc.] is een ton uitgetrokken.

Zuid-Willemspark
Voior de aanlegvan het Zuid-Wilemspark staat  €8,6 miljoen  op de begroting. Daaronder valt onder meer het versmallen van Sluis O en het vergroenen van de kades. De Antoniebrug  en de drie volgende bruggen worden gerenoveerd en muv de Antoniobrug, omgebouwd tot niet beweegbare bruggen.

Duurzaam alom
Het meest klonk nog het aspect duurzaam. Wethouder Mike van der Geld.  In  2019 wordt op duurzaam ingezet. De D66-wethouer heeft in zijn porftefeuille,op twee ton na, twee miljoen euro gereserveerd. Concreet is bijv. energiebesparing /informatie bij klimaatbouw en energieopwekking bij huishoudens te stimuleren en het tegengaan van de klimaat verandering. Er is meer budget voor groene daken en we gaan meer bomen planten en het Zuid-Willemspark ontwikkelen, sprak Van der Geld. VCDA-wethouder Van Olden voegde daar aan toe dat van de gemeentelijke gebouwen,  zoals de nieuwe vestiging van WeenerXL, bekeken wordt in hoeverre die energieneutraal zijn te maken. Heel actueel is he tapsect van extreme neerslag, overstomingen, droogte en hitte : dat zal bestudeerd worden hoe daar mee om te gaan.

Ufuk Kãhya noemde naast talent-en ideeënontwikkeling bij jongeren en positieve gezondheid, specifiek het inzetten op een duurzame stad en op de sociale kwaliteit van de stad, zoals duurzame mobiliteit [elektrisch opladen en elektrisch bevoorraden]. Daarvoor staat €335.000 op de begroting. 

Huib van Olden, de zorgwethouder stipte aan dat ‘de Zorg’ een erg ingewikkeld systeem heeft. Dat willen we samen met de steakholders en de burgers gaan vereenvoudigen. Wethouder Roy Geers [Rosmalens Belang] wil de economische kracht van de stad  nog verder doen groeien. En wat de woningbouw betreft: de volgens afspraak 800 te bouwen huizen ‘hoog te houden’[bijv. op de Van Herpensweide en Willemspoort en de Groote Vliet in Rosmalen.

Daaronder valt ook het bouwen van  tijdelijke woningen voor bijv. starters en jonge gezinnen bij onder meer station Oost en op de Meerendonk en in Vinkel, aldus Geers. 

De man van veiligheid in het College is burgemeester  Jack Mikkers.

De burgemeester sprak over de inzet van burgers bij het buurtinformatie-netwerk en de buurtpreventie.  Ook noemde Mikkers meer jeugd opbouwwerkers  in schakelen.

Het was ook Mikkers die Den Bosch als stad noemde die op vele lijstjes toto de eerstse vijf behoort. ‘Dat willen we vasthouden en versterken, aldus Mikkers. Maar dan moet je wel een duidelijk profiel hebben van je stad.

Daar haakte wethouder Jan Hoskam op in dat Den Bosch  boven gemiddeld presteert.  Bekijk eens dat deze stad van ruim 150.000 inwoners 100.000 arbeidsplaatsen telt ! Dat is een topper . Dat is niet gewoon. Daar zouden ze in China van opkijken sprak Hoskam.

Met Mikkers was Hoskam het eens dat we van die kwaliteiten [ook van bijv. sterke winkelstad] bij stadspromotie gebruik moeten maken. Mikkers: ‘Het geeft vertrouwen’. ‘Let wel,’  zei Mikkers, ‘stil staan is achteruit gaan.’ 

 Terug naar boven