Gemeente ondertekent Green Deal Autodelen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-10-2018 Burgemeester Mikkers heeft maandag 4 oktober 2018, namens het college, zijn handtekening gezet onder de deal 'Green Deal Autodelen'.  Het doel van de Green Deal is om het aanbod en gebruik van deelauto’s te stimuleren. Door deelauto’s te gebruiken, is er minder parkeerruimte nodig, minder autoverkeer en meer duurzaamheid. En dat past bij de ambities van dse gemeente voor duurzame mobiliteit.
De ondertekening door burgemeester
Jack Mikkers van de Green Deal Autodelen
.

........................................................................................


Uit onderzoek blijkt dat autodelers minder kilometers rijden en dus ook minder CO2 uitstoten. Het aantal autobezitters neemt af. Dat heeft een positief effect op het klimaat in onze gemeente. En dat terwijl gebruikers even mobiel zijn.


Maatschappelijke partners, het Rijk, (commerciële) aanbieders van deelauto’s en lokale/regionale overheden doen mee aan de deal. Via de Green Deal delen de partners hun kennis en ervaringen met elkaar. Dat helpt ons bij het verder uitwerken van onze ambitie om het gebruik van deelauto’s te stimuleren en het aanbod ervan te vergroten