Rare Bossche primeur bij aspect huwelijken en echtscheidingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-01-2019 | Gewijzigd op: 09-01-2019
Al is januari de minst populaire maand voor huwelijken Dat maakt dat er in die maand relatief meer echtscheidingen zijn dan huwelijken.
Dat is al vanaf 2010  zo*. In Nederland scheiden er per 100 nieuwe huwelijken 51,2 koppels. Europees is dat slechts 43,4 koppels.

Gevolg is da er steeds meer gescheiden mensen in gemeente wonen. Het sterkst is dat in Noord-Beveland en vervolgens in Oostellingwerf en Doesburg.   Amsterdam laat juiste het tegenovergestelde zien.
Merkwaardig is dat er meer gescheiden mannen zijn dan vrouwen. Maar vier gemeenten maken daarop een uitzondering: Boekel en Baarle Nassau en De Marne [Groningen] en Staphorst [Overijssel].

En hoe zit het in Den Bosch..?
Tegenover 750 huwelijken die jaarlijks worden gesloten staan een kleine 400 echtscheidingen.
Nog opvallender was die ene keer dat een pas getrouwde man binnen het uur na zijn huwelijkssluiting terug kwam  bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand met een onthutsende reactie: ‘’  Ik wil helemaal geen huwelijk’.  ‘Maar,’ zei de ambtenaar van de Burgerlijke Stand:  ‘U heeft zojuist toch de acte getekend?’ ’ Ja,’ zei de man. En de ambtenaar: ’U heeft toch ja gezegd?’ ‘Ja, maar, ik wil er toch vanaf.’
‘Maar mijnheer,  dan moet u niet meer bij mij zijn maar bij uw advocaat..’

Bronnen:  CBS en Eurostat en Gerard Velders Burgerlijke Stand.