Gemeente start pilot taallessen rondom inburgering

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-01-2020 | Gewijzigd op: 17-01-2020

De gemeente start per 17 januari 2020 met lessen aan circa 40 personen die via taallessen worden opgeleid voor het inburgeringsexamen taalniveau B1. Daarvoor moeten zij -op het eind van de cursus in december 2020-  staatsexamen doen. Het streven is er voor inburgeraars op gericht na het eerder behaalde niveau A2 het  hoger niveau B1 te halen. 
Bij deze taallessen werkt de gemeente samen met het Bossche Taalnetwerk waarin  Koning Willem I College, Gilde en VluchtelingenWerk en als extra ondersteuning Language Institute Regina Coeli.
Deze pilot gebeurt doordat gemeenten zorg moeten dragen dat nieuwkomers snel de Nederlandse taal leren en aan het werk aan. Dat kan minstens door de Nederlandse taal te kennen. 

Is Taalcoach iets voor u? Het Gilde en Vluchtelingenwerk zoeken nog vrijwillige taalcoaches voor deze pilot. Een taalcoach helpt bij 1 à 2 uur per week bij het oefenen met de taal, geeft extra uitleg over de lesstof en helpt met huiswerk. Info via info@gildedenbosch.nl of taalcoachdb@vluchtelingenwerk.nl.