’s-Hertogenbosch groeide in 2019 met 902 inwoners

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2020 | Gewijzigd op: 03-02-2020
In 2019 is de bevolking van ’s-Hertogenbosch met 902 inwoners gegroeid. Op 1 januari 2020 telde de stad 155.122 inwoners.  Dat kwam doordat er meer mensen zijn komen wonen dan er vertrokken: toename 698 personen. Deze toename is het hoogste in de wijk De Groote Wielen, gevolgd door West en Binnenstad.
In De Groote Wielen is de bevolking flink gegroeid (+676) doordat daar vooral mensen vanuit andere wijken -mede door de nieuwbouw in de Lanen- naar toe trokken. Ook in West is de bevolking met circa 431 inwoners gegroeid. Er kwamen er meer [merendeels van buiten de stad] binnen dan er weggingen. .

Sommige wijken hebben juist een dalend aantal inwoners. In Zuidoost, Noord, Maaspoort en Muntel/Vliert daalt de bevolking omdat er meer bewoners vertrekken, dan er zich vestigen.
In 2019 zijn er 1.534 baby’s geboren, het meeste in De Groote Wielen . De binnenstad en West vooral groeiden doordat relatief veel mensen van buiten ’s-Hertogenbosch hier gaan wonen.
De Groote Wielen en Empel zijn het jeugdigs. Daar wonen de meeste kinderen,  eenderde [34%]  is er jonger dan 20 jaar. In de wijken Rosmalen Zuid en Zuidoost wonen relatief de meeste ouderen. Van alle inwoners is 25% daar 65 jaar of ouder.

Hoe zat het met de groei  in 2018...? In  het jaar daarvoor, in 2018, was de groei een paar honderd personen minder:
Kort samengevat: 
 's-Hertogenbosch kende in het afgelopen jaar 2018 een lichte groei:  met 700 personen. Het aantal inwoners komt nu [31-12-2018] uit op 154.220. Dat kwam door een vestigingsoverschot van 637 personen, ofwel er kwamen meer mensen binnen dan er vertrokken. Voornamelijk deed zich dat voor in de binnenstad en iets minder in West en Zuidoost [Indische buurt en Aawijk].
Relatief veel inwoners verhuisden naar St.Michielsgestel, Heusden en Vught. Met name inwoners van Amsterdam en Nijmegen kwamen naar Den Bosch. De Groote Wielen is de wijk die het sterkst in bewonersaantal toenam doordat er relatief veel kinderen werden geboren en er meer mensen kwamen te wonen.  Zie voor volledig artikel dd. 10 februari 2019  Groei van de stad in 2018