Economie, woningstatus en bedrijven

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-02-2020 | Gewijzigd op: 20-02-2020
Economie, arbeid en woning situatie belicht tov 2019

In het derde kwartaal van 2019 groeide de economie in ’t land met 1,9 %, maar tov het tweede kwartaal 2019 maar met 0,4 %.
De hotelovernachtingen namen in één jaar toe met 2.450, ofwel 3,7%.
Vanaf  2017 is het aantal overnachtingen elk kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 

Werk en Werkloosheid
Het aantal werkzoekenden daalde in één jaar tijd met 5,7% en ook het aantal WW-ers daalde met 14 %! Net zoals het aantal BUiG-ers [Bijstand] met 7,2 % af nam.
In de laatst week van september 2019 deelde de Voedselbank 333 pakketten uit tegen 255 in diezelfde week het jaar ervoor.
's-Hertogenbosch zag in de periode april 2017–april 2018 een toename van het aantal banen met 2.230 personen tot 102.270. Dat is een toename van 2,2 %.
Ook het aantal vestigingen nam in die periode toe met 14.690 ofwel 1.190 [8,8 %.
Woningbouw en kantoren
In 2019 zijn minder woningen verkocht. Het aanbod koopwoningen nam in één jaar tijd af met 7,9 %. De verkoopprijzen stegen met 7,3 % tot een gemiddelde van € 32. 350.
In het derde kwartaal van 2019 is voor 410 woningen vergunning verleend, waarvan 380 voor nieuwbouw en 30 voor transformatie.
In de stad stonden eind 3e kwartaal 2019 8% kantoren leeg, tegen 7,5 % het jaar daarvoor.
Eerste Hulp bij Geldzaken
De Eerste Hulp bij Geldzaken is op 1 januari 2019 gestart. Dat loket kreeg in het derde kwartaal van 2019 2.300 klantcontacten te verwerken. Daarentegen raadpleegden in het 3e kwartaal van 2019 burgers het adviedsbureau Sociaal Raadslieden 12 % minder dan in dezelfde periode van 2018.