Evaluatie jaarwisseling: met name onrust in Oost

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-01-2021 | Gewijzigd op: 16-01-2021
Na een wat verlate evaluatie gaat de gemeente over de afgelopen jaarwisseling, die over het algemeen rustig is verlopen, toch nader in  op de ongeregeldheden in Oost, zonder overigens de Graafsewijk bij naam te noemen. Die onrust zorgde bij diverse inwoners voor een onveilig gevoel, angst en voor schade aan bezittingen.
De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de ongeregeldheden. Dat heeft als doel de relschoppers die daar verantwoordelijk voor waren, aan te pakken. Dat gebeurt met een team van 10 mensen.  Burgemeester Mikkers: 'Het onderzoek is nog in volle gang en gaat ook wel enige tijd kosten. Maar ik heb goede hoop dat de verantwoordelijken worden aangehouden'.

Schrik bij de bewoners De gebeurtenissen hebben logischerwijs bij meerdere buurtbewoners een grote impact. Veel mensen die in de omgeving wonen van de ongeregeldheden, waren bang. Verder zijn mensen boos. Om de schade te kunnen verhalen  is op verschillende manieren contact met de bewoners, van wie er diversen door de wijkmanager en de burgemeester zijn bezocht, gelegd.
Na de jaarwisseling is per brief aan circa 1200 inwoners door de politie en gemeente  uitleg over de aanpak van de veiligheidspartners gegeven
en aan het uitgelegd hoe zij kunnen helpen bij de opsporing door de politie, omdat de geleden schade ook een belangrijk doel is van dat onderzoek.
Het politieonderzoek richt zich op het voor de rechter brengen van de verantwoordelijken van de ongeregeldheden. Daarom is het vezoek van de gemeente aan getuigen zich te melden. Dat kan via  0900-8844 en de  site www.politie.nl.