Sterke toename geboorten in 2021

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-01-2022 In 2021 is de bevolking van ’s-Hertogenbosch met 1.045 inwoners gegroeid.

Op 1 januari 2022 telt ’s-Hertogenbosch 156.545 inwoners.Een toename doordat er in 2021 ruim 10% meer baby’s zijn geboren dan het jaar daarvoor [2020]. In 2021 kewamen 1.688 baby’s ter wereld, tegenover 2020 1.515 baby’s.

Statistiek:
-Per inwoner werden de meeste baby’s in De Groote Wielen en in Muntel/Vliert geboren. Circa  1,6 baby’s op iedere 100 inwoners.
-Vorig jaar zijn er 1.496 inwoners overleden, ongeveer gelijk met het aantal in 2020.
-De Binnenstad, Muntel/Vliert, Noord en West vooral groeien doordat relatief veel mensen van buiten ’s-Hertogenbosch hier gaan wonen.
-In De Groote Wielen wonen relatief de meeste jongeren. Van alle inwoners is daar ongeveer 37% jonger dan 20 jaar.
-In Rosmalen Zuid en Zuidoost wonen relatief de meeste ouderen. Van alle inwoners is daar 25% 65 jaar of ouder.