Bijgestelde Rijksbijdragen voor 'Den Bosch'

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-04-2022 Via de maartbrief dd. 6 april 2022] ontving
De gemeente ontving recentelijk van het ministerie van BZK een beeld van de financiële gevolgen van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord. Die maatregelen [bedragen] hebben betrekking op het gemeentefonds en op de energietoeslag. In  mei 2022 worden de precieze bedragen bekend gemaakt en de huidige inflatie doorberekend.

De volgende indicaties worden voor 2023 afgegeven:
•. Door het coalitieakkoord wordt het accres* voor Den Bosch € 7,7 miljoen hoger dan eerder werd becijferd .
* Het accres [vermeerdering] is de jaarlijkse indexatie van het gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds
• De stijging van de opschalingskorting wordt bevroren tot en met 2025. Voor 2023 betekent dit een voordeel van € 3,6 miljoen.
• De herverdeling van het gemeentefonds wordt per 1 januari 2023 doorgevoerd. Per inwoner zal het effect van de herverdeling in 2023 niet hoger zijn dan € 7,50 per inwoner. Op basis van de eerste berekeningen komt het effect van de herverdeling uit op een voordeel van € 1,2 miljoen. Energietoeslag
Er wordt een eenmalige energietoeslag lage inkomens verstrekt door het Rijk. Gemeenten keren die bedragen uit. Landelijk betreft dit een bedrag van € 679 miljoen, het Bossche aandeel hierin bedraagt € 7,2 miljoen.