Milieuprijs Motorbond voor Rombouts en Eugster

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2005 Op 20 december 2005 kregen burgemeester Ton Rombouts en wethouder Jetty Eugster van de KNMV de milieuprijs uitgereikt. Directeur M.de Graaff van de Motorbond gaf die onderscheiding vanwege beider inspanningen die zowel het motorcrossterrein nabij de Dungense plas respecteerde als de kamsalamander spaarde. Die salamander werd in 2001 tijdens een fauna-inventarisatie in de omgeving van de Kloosterstraat waargenomen. De Motorcrossvereniging MC Lidu crosst daar al jaren. Met een nieuw inrichtingsplan konden de crossers blijven en werd de salamander ontzien.

Directeur M.de Graaf van de Motorrijders Verbond met de prijs Rechts wethouder Jetty Eugster.