René van der Sanden dubbel koninklijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-11-2005 Donderdagmiddag 24 november 2005 heeft burgemeester Ton Rombouts René van der Sanden namens koningin Beatrix benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat was, na de eervolle erkenning door Queen Elisabeth, de tweede koninklijke onderscheiding voor Van der Sanden die in zijn loopbaan - vanaf 1985 - zich onder meer inzette voor de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en de reünies met oud-strijders.
De koninklijke ceremonie gebeurde na diverse speeches van onder meer het hoofd Management Team Piet Wijnen en van collega Bas Sturkenboom. 

Het moment van de uitreiking van de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau in de ontvangsthal van het nieuwe Bestuurscentrum aan Achter het Stadhuis.  Andere foto's: de toespraak van burgemeester Rombouts met het luisterend echtpaar Van der Sanden.

foto's © paul kriele, 24 november 2005.
De zaal in het Bestuurscentrum met op de voorgrond  o.a.rechts oud-burgemeester Van Zwieten en dokter Frans Teeuwen. De oud-burgemeesters Don Burgers [l] enBen van Zwieten en rechts Tonny Rademaker.

Rombouts stipte de positie aan van Van der Sanden: vaak naast en achter hem. Figuurlijk betekende dat ook dat diens adviseur Kabinetszaken/p.r nimmer op de voorgrond trad. ‘Met je loyaliteit was je een voorbeeld voor anderen,’ aldus de burgemeester die ook nog de inzet, betrokkenheid en diens aanhankelijkheid als functionaris en als mens noemde. Je acteerde lief en leed in de stad,’ waarmee Rombouts verwees naar feestelijkheden en minder prettige zaken. ‘Daarin wist je de fijne snaar te raken. Bescheidenheid was je handelsmerk.’
Tot slot reikte Rombouts de vertrekkende 61-jarige ambtenaar de koninklijke onderscheiding uit. 

In de Bestuurscentrum was tout Bois le Duc present onder wie de oud-commissaris der Koningin Frank Houben, de oud- burgemeesters Van Zwieten en Burgers en oud-wethouder Verkuylen en de oud-secretaris Van Heeswijk. Vanuit de zustersteden Leuven en Trier en vanuit Engeland waren deputaties aanwezig.

Links nog net zichtbaar, dochter Miriam van der Sanden die -naar idee van Rombouts - op deze manier haar bijdrage leverde aan de ceremonie, wat voor haar ouders een verrassing betekende. Het optreden van Meejpassant.

foto's © paul kriele, 24 november 2005. 
 


Van der Sanden dankte velen, met name de buitenlandse gasten en noemde in zijn terugblik als kwaliteiten hartstocht en geestdrift, twee eigenschappen die in de hal van het stadhuis op een ets van Paul van Dijk staan geschreven. Via het een kom ik uit bij emotie en via het ander bij passie.
Over de hoofden van de volle ontvangstzaal in het stadhuis uitte Van der Sanden respect voor al degenen die de stad een warm hart toedragen en bijgedragen hebben aan de uitbouw en de groei van ’s-Hertogenbosch. ‘Je beter amigo is je imago,’ aldus de decorandus tot slot. Na afloop doorbrak Meejpassant de serieuze sfeer met enige carnavalsklanken.  
 


Terug naar boven