Begroting 2011: De stad staat er nog goed voor

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2010 | Gewijzigd op: 20-09-2010
  Pauli blijft redelijk optimistich over de financiële positie van de stad: 'Economisch behoort Den Bosch tot de top van Nederland. De werkloosheid daalt  in Den Bosch al voor  de zesde achtereenvolgende maand.  En er is weer belangstelling voor een hotel en bioscoop in het Paleiskwartier en de gesprekken met de Bijenkorf over vestiging op het GZG-terrein verlopen voorspoedig.'
foto © paul kriele, 17 september 2010.

De gemeente Den Bosch staat voor een bezuiniging van 15-20 miljoen euro. Omdat het Rijk daar -door een nog niet gevormd kabinet –ook geen invulling over heeft gegeven, kan wethouder Pauli van Financiën, er op gemeentelijk vlak geen duidelijkheid over geven. ’Den Bosch staat er in ieder geval gezond voor,’aldus Pauli. Zeker vergeleken bij Tilburg en Eindhoven die op een minder voorzichtige manier hun huishoudboekje hebben bij gehouden .Bovendien staat Den Bosch er in economisch opzicht beter voor [Pauli: ‘Let eens op de Essentgelden die per jaar Den Bosch 15 miljoen opleveren]. Die gemeenten krijgen relatief grotere klappen door uitblijvende inkomsten uit het Grondbedrijf [door achterblijvende woningbouw tgv de crisis].
Wethouder Bert Pauli besprak de begroting vrijdgamorgen 17 september 2010 in het stadhuis met de pers.

Den Bosch gaat met het oog op de –ná 2011- komende ’s Rijks bezuingingen [minder algemene en specifieke uitkeringen] de eigen bezuinigingen over drie jaar uitsmeren, te beginnen met € 5 miljoen in 2011.
De gemeenschap, instellingen verenigingen e.d., zijn aan de slag om hun ideeën daarover te spuien. De gemeenteraad beslist in maart 2011 hoe zij die  € 5 miljoen gaat  verwerken.

De gemeente gaat voor 2011 in ieder geval uit van:
-Door aanpassingen binnen het budget van de gemeente gaan de woonlasten in 2011 in ieder geval niet omhoog.
-minimaal 750 [en telkens meer per jaar] te bouwen huizen en een doorstroming van de woningmarkt
-een versterking van het VMBO
-een grotere inzet op Food-farma-health bedrijvigheid en een sterkere regionale economische samenwerking.
-nieuwe huisvesting van de Weenergroep
-elektrisch vervoer naar en van de binnenstad
-parkeergarage Hekellaan en realiseren binnenstadsring, Oost-Westverbinding [prioriteit]
- verder nog allerlei nieuwbouwprojecten, zoals de bieb en archief, centrumplan Rosmalen en GZG-terrein [prioriteit] ,
-Klimaatneutrale gemeente op weg naar 2050
-wijken opknappen [herstructurering] van Boschveld, Eikendonk, Barten-Zuid en Orthen-Links
-opzet hostels
-aanpak theatervoorziening
-Special Olympics 2012
- Jeroen Bosch 500 in 2016
-Afronding in 2014 van de Groene Delta

Enkele projecten uit het zgn. Structuurfonds, bijvoorbeeld het doortrekken van de Parallelweg naar de A59, de theatervoorziening, de oostelijke omleiding Rosmalen, transferium Meerendonk en de opzet van een cultureel Jongerencentrum zijn in de begroting niet langer gedekt. Ze schuiven door naar de begroting van 2012.


Terug naar boven