En bestemmingsplan voor hele binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-05-2005 Met bewoners en in de commissie ROB gaat de gemeente de discussie aan over diverse aspecten van de binnenstad. Dat kan lopen van [dak-] terrassen pandensplitsing, waterbeheer [Binnendieze] tot aan parkeren en stegen toe. De gemeente wil –met enige sturing – de uitgangspunten en keuzes aan de burgers voorleggen en hun mening vernemen. Doel is om uiteindelijk tot een bestemmingsplan voor de gehele binnenstad te komen. Nu gelden daarop nog 18 verschillende plannen.

Op bijgaande kaart zijn de functies voor de binnenstad opgenomen: Bijv. donkerrood detail/winkels, bruin/rood horeca, geel woningen en lichtblauw kantoren.
Kaart Gemeente 's-Hertogenbosch Bureau Kuiper Compagnons.
Hiernaast de oude -14 -bestemmingsplannen die voor de binnenstad gelden.
Het streven is er op gericht dat naar één bestemmingsplan om te buigen.
 
Kaart Gemeente 's-Hertogenbosch/ Bureau Kuiper Compagnons.
 
 
   


De aanpak van die thema’s lijkt op de discussie over de herinrichting van de Markt. Wethouder Jetty Eugster verwacht dat, na inspraak en procedures, eind 2005 eerst een nota uitgangspunten en medio 2009 een definitief formeel bestemmingsplan voor de binnenstad klaar te hebben. Uitgangspunt zal steeds zijn: het bewaren van de authenticiteit van de stad en haar monumenten. 
Tot die thema’s behoren overigens ook horeca en sex. Nu nog worden horecavergunningen per straat/buurt afgegeven. Met de aanwijzing van een ‘kerngebied horeca’ bestaat er straks ook meer duidelijkheid waar een zaak kan komen. Buiten dit gebied zou er sprake kunnen zijn van een uitsterfbeleid, aldus de wethouder.


----------------------------