Raad is te beperkt en vaag over financiŽle risicoís geÔnformeerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-08-2011 Op advies van de onafhankelijke rekenkamercommissie* moet er een betere risico-informatie en een chequelist met soorten risico's komen.
Uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar risicobeheersing binnen de gemeentelijke organisatie blijkt dat het beheersen van risico’s vooral decentraal en informeel plaatsvindt. Elke Sector werkt inzake risicobeheersing op zijn eigen manier.
De raad heeft  juist door die informele werkwijze geen goed inzicht in de werking van het
risicomanagement. Daarom kan zij niet goed inschatten wat de mogelijke gevolgen zijn en is zij niet goed voorbereid op wat er in het ergste geval kan gebeuren.

Risico’s nemen is voor een gemeente onvermijdelijk. Maar bij het nemen van risico’s hoort ook een goede beheersing. College en de ambtelijke organisatie zijn verantwoordelijk voor dat management.

Als aanbeveling geeft de commissie:
- meer heldere communicatie over de risico’s om beter inzicht in de onderbouwing van risico’s te krijgen.
- Het College van B&W moet de raad jaarlijks aangeven hoe groot het risico was/is en wat is gebeurd om dat te beheersen.
 -De raad moet aangeven over welk [e] [soort] risico’s zij informatie wil.
- En er moet van B&W een risico-chequelist komen, waaraan de raad de specifieke risico’s kan herkennen.

*Noot
De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad ingesteld en opereert onafhankelijk van het
gemeentebestuur.