De Graven van Leuven schenken betere 'ambtenarenkoffie'

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-09-2011 Vanmorgen 22 september 2011 stonden Roland van de Werken en Coen van Coenen van 'De Graven van Leuven' extra vroeg op. Ze hadden het plan opgepakt om de  ambtenaren in het Stadskantoor een gratis en lekker bakje koffie te serveren. Dat was hun reactie op het commentaar dat er vanuit de gemeente klonk over 'slechte en goedkope' ambtenarenkoffie.

Roland van de Werken en Coen van Coenen stonden donderdag 22 september 2011 vroeg op om de ambtenaren van 'de overkant' een gratis kopje lekker koffie te serveren. Ambtenaren van het Stadskantoor hadden kritiek op de 'gemeentekoffie' waarvoor sedert kort een nieuw contract was gesloten. Dat bakje is gewoon 'vies', zeggen de meesten. Daar sprong 'De Graven van Leuven' alert op in.
foto's © paul kriele, 22 september 2011.

De gemeente sloot onlangs een nieuw contract van 4 jaar met JJ Darboven over de levering van koffie-apparaten, materiaal en ingrediënten voor koffie, thee en warme dranken.
Maar de ambtenaren van het Stadskantoor vinden de koffie niet lekker om niet te zeggen vies. Daarom kregen zij op donderdagmorgen een vers en lekker bakje troost van 'De Graven van Leuven' van de overkant.