Ondanks toezegging toch geen brief van Gemeente over asbest

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-11-2011 De Bossche Groenen heeft, mede dankzij het programma Nova Zembla, de gemeente betrapt op het niet nakomen van een toezegging om de basisscholen en kinderdagverblijven te waarschuwen voor asbestgevaar.
Dat zou B&W doen na een eerder [9 februari 2010] rondje vragen door de fractie van de Bossche Groenen over asbest in scholen en kinderdagverblijven. Op 30 maart j.l. meldde het College dat middels een brief de schoolbesturen gewezen is op het gevaar van asbest en hoe daarmee om te gaan wanneer asbest wordt geconstateerd”. Dat is dus niet gebeurd.
Zie  bericht dd. 8 november 2011:  Gemeente doet verslag over asbest...

De fractie heeft daarom het onderwerp opnieuw op de politieke agenda gezet middels een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag. Er was al een jaar niets was gebeurd. Door de laksheid van het College zijn leerlingen van scholen in gemeentelijk eigendom een jaar langer blootgesteld aan asbestvezels dan nodig was.

Nu is dan eindelijk de inventarisatie van de gemeentelijke schoolgebouwen klaar. In 29 van de 45 onderzochte schoolgebouwen is asbest aangetroffen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij 10 van de 29 scholen het asbest verwijderd moet worden.

Uit inventarisaties van de gesloopte schoolgebouwen over de afgelopen tien jaar komt wat anders naar voren dan de gemeente ons wil doen geloven. In de recentelijk gesloopte school De Kruisboelijn, op de Kruiskamp zat overal asbest verwerkt.  Dit zou naar voren zijn gekomen als het College in maart 2010 direct in actie was gekomen.

De fractie dat “alle openbare gebouwen” in de stad veilig moeten zijn. Dat betreft sportaccommodaties`s, zorginstellingen, buurthuizen en wijkcentra, educatieve instellingen, theaters, etc. etc. Zo zit het oude GZG vol met asbest en moest het Carolus ziekenhuis eerst worden ontdaan van asbesthoudende materialen alvorens tot sloop kon worden overgegaan.