Gemeente: Afscheid stedenbouwkundige Cees van Aalst

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-12-2011 Omlijst door een mini-symposium ['Het Geheim achter de stadsplattegrond']  nam Cees van Aalst, na 38 jaar, afscheid  als stedenbouwkundige bij de gemeente 's-Hertogenbosch.
Na een korte huldiging door burgemeester Rombouts in de Collegezaal, voltrok zich in de raadzaal van het Bestuurscentrum voor vele genodigden met name uit de overheid, de bouw en de architectuur, het verenigingsleven  en enkele lokale politici, een symposium waarvan  wethouder Geert Snijders de aftrap deed. 
Van Aalst had voor zijn afscheid  op dit symposium twee sprekers uitgenodigd: een voormalig stedenbouwkundige Broess en een hoogleraar Ruimtelijke Planning en voormalig provinciaal adviseur Joks Janssen.

Stedenbouwkundige Cees van Aalst met echtgenote en familie tijdens het mini-symposium 'Het geheim achter een karaktervolle stadsplattegrond', dat bij gelegenheid van zijn afscheid in het Bestuurscentrum werd gehouden. In de raadszaal van het Bestuurscentrum waren vertegenwoordigers van de overheid[provincie en gemeenten], de bouwwereld, de architectuur en het verenigingsleven de toehoorders.

fot's © paul kriele, 8 december 2011,

Wethouder Geert Snijders noemde Van Aalst een boegbeeld en vond het daarom reden te meer om rond diens afscheid een  symposium over de ontwikkeling van de stad te organiseren.
Snijders: 'Er zijn weinig periodes waarin er fysiek zoveel veranderd is in de stad dan de laatste 40 jaar, waarvan Cees er 38 bij de gemeentelijke organisatie heeft gewerkt. Vandaag wil Cees de kennis die hij opdeed met ons delen. Die kennis is fenomenaal. Van elk pand kent hij de geschiedenis en zelfs de feiten uit de tijd voordat het pand er stond.
Cees is de man die kennis heeft van de combinatie 'stad en water' en dat ook integraal weet te benaderen. Als het over water gaat zullen we het zonder Cees niet droog houden, 'sprak Snijders.
Hans Broess
De voormalig stedenbouwkundige Hans Broers, tegenwoordig directeur bij Bügelhajema Adviseurs, gaf een beeld van de historische ontwikkeling van de stad. Zijn betoog mondde uit in een nieuwe stedenbouwkundige visie.
Zijn voordracht begon origineel en aansprekelijk.
Hans Broess, gekleed in een rood colbert, gaf het verschil aan tussen een stadsarchitect en stedenbouwkundige. 'De architect gaat gekleed in het zwart. Cees is met de vormgeving van gebouwen bezig. Hij is de vader van de stad.
Een stedenbouwkundige draagt rood [zoals Broess zelf]. Hij is de moeder van de stad  en houdt van alle gebouwen  evenveel.
Cees heeft grote veranderingen ondergaan, van zwart naar rood. Van vader naar moeder van de stad. Van verstand naar gevoel. Wij, Joks en ik als stedenbouwkundige en als ruimtelijke planners zullen ieder vanuit zijn positie als stedenbouwer en als planner Cees' veranderingsproces belichten. En tenslotte zult u kiezen: 'Geef mij Cees maar'. 

Broess, die eindigde met de constatering dat het oude Den Bosch zich onder een 4 meter hoge ophogings -zand-laag bevindt, sloot af met enkele stellingen:
-een zero sloopverbod,
-terug naar het oude landschap
-ontophogen waar het kan om in de wijken weer dat oude moeraslandschap met kronkelende beekjes terug te krijgen. 
 
-Boven: De drie gastsprekers op het mini-symposium.
met middenin wethouder Geert Snijders.

-Links boven: Hans Broess.
-Links: Joks Janssen, die hoopt dat Den Bosch een waardige opvolger voor Van Aalst krijgt  omdat de stad in de publieke diensten gebaat is met iemand die waakt  over de stad. Dat vind ik een belangrijk aspect in de voortgang van Den Bosch,' sprak de hoogleraar aan de Wageningse Universiteit.

foto's © paul kriele, 8 december 2011.

De hoogleraar Ruimtelijke Planning Joks Jansen richtte zich meer op de financiële en zakelijke ontwikkelingen mbt stedenbouw en, aanhakend daarop, op een nieuwe  gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening. Janssen gaf als vooruitzicht dat een nieuwe afdeling Ruimtelijke Ordening meer naar een afdeling Infrastructuur en Milieu gaat neigen. Janssen verklaart dat met '.. dat de Overheid zich terug trekt en mede doordat de jaren van hoogconjunctuur voorbij zijn. Want door de crisis gaat het gemeenteijk grondbedrijf failliet, kantoren staan leeg, van al het gehei en gehijg in de bouwwereld is weinig meer over. Gemeenten zullen moeten afkicken van de financiële verslaving aan de grondopbrengsten.
Er is sprake van een bottom upstrategie met de inzet van ondernemers en lokale partijen voorspelde Janssen. Vanm stedenbouw voor het publiek is de tendens naar stedenbouw van en door het publiek. Wat dat betreft sloot Janssen aan op het betoog van de gastheer, waarin gepleit werd voor meer gevoel bij het beleid en te luisteren naar het verhaal. Betrek de burger bij stadsontwikkeling, aldus Van Aalst.  Daarvan had Janssen ook al expliciet voorbeelden gegeven van projecten in Rotterdam [Spangen],  Almere en Baugemeinschaften in Hamburg [Hafen-City] en Tubbingen.
'Dat alles vraagt een nieuwe opstelling van de gemeentelijke afdeling Stedenbouw en een andere, nieuwe taak voor de opvolger van Cees van Aalst. ..'.

Ook Cees was een van de sprekers op het symposium, maar Van Aalst heeft zijn ervaringen en kennis over de [ruimtelijke] ontwikkelingen van 's-Hertogenbosch doen vastleggen in een brochure 'Bossche genese, uitbreidingen buiten de wallen'. In het Stadskantooor is daarover van 8 december t/m dinsdag 31 januari 2012 een expositie ingericht: ‘Zestig jaar stedenbouw in ’s-Hertogenbosch’. De tentoonstelling biedt een overzicht van de ruimtelijke planvorming van ’s-Hertogenbosch. 

Na afloop volgde in het Bestuurscentrum een geanimeerde receptie.

Terug naar boven